Nye Narvik tilbyr 120 mill. for ny grense mot nabokommune: – Fullstendig galskap

For å få hånd om lukrative kraftinntekter tilbyr Nye Narvik seg å overta monstergjeld mot å flytte kommunegrensen.

Kjøpsvik i Tysfjord.

KJØPSVIK: Tysfjord kommune kommer til å deles i to den 1. januar 2020. Den ene delen slås sammen med Hamarøy i sør, mens den andre delen slås sammen med Narvik og Ballangen i nord.

Foto: Ingar Storfjell / Aftenposten

Et godt naboforhold og en robust, ny Hamarøy kommune.

Rådmann i Narvik, Lars Skjønnås, sier det er årsaken til at de nå vil overta 120 millioner i gjeld for at grensen skal flyttes mellom de to kommunene.

Fra 2020 vil østsiden av Tysfjord bli en del av Nye Narvik kommune. Vestsiden blir en del av Nye Hamarøy kommune. Da vil gjelden til Tysfjord fordeles mellom de to nye kommunene.

Men Hamarøy kommune ligger på Robeklisten over kommuner som sliter økonomisk.

– Sånn som vi tolker det, så tar det utrolig mange år før de kommer seg ut av Robek. Det blir tøft for en liten kommune å klare dette, sier Skjønnås til NRK.

Det var Fremover som først omtalte saken.

– Vi forhandler ikke

Rådmann i Hamarøy, Eirik André Hopland, sier at de kommer til å behandle tilbudet politisk før de kommenterer saken.

Men i Fellesnemnda for Nye Hamarøy er de mildt sagt lite begeistret for tilbudet.

Lars Skjønnås

Rådmann i Narvik, Lars Skjønnås.

Foto: Nord universitet

For Narvik vil at grensen skal trekkes til det som er kjent som alternativ B, altså like nordøst for Hellemobotn i Tysfjord.

Dette betyr at Narvik vil få hånd om Nordkraft sitt vannkraftverk i Sørfjorden. I tillegg konsesjonsinntekter og eiendomsskatt til Sørfjord vindkraftverk på Middagsfjellet i Tysfjord.

– På denne måten får vi den grensen vi mener vi har krav på, og Hamarøy kan komme seg fortere ut av Robek-listen, sier Skjønnås videre. Han omtaler tilbudet som raust.

Nestleder i Fellesnemnda for Nye Hamarøy, Filip Mikkelsen, er ikke enig. Han kaller det «Gale-Mathias».

Filip Mikkelsen

Forslaget fra Narvik falt ikke i smak hos nestleder i Fellesnemnda for Nye Hamarøy, Filip Mikkelsen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Tilbudet fra Narvik er lavere enn verdien av området det er snakk om, og det vil etter mitt syn være meningsløst å forhandle om ny grense som er fastsatt regjeringen.

– Vi kan ikke bare se på dette i et 20 års perspektiv, vi må se på den kommunen som skal eksistere i overskuelig framtid. Det handler om å sikre en robust fremtidig kommune, sier Mikkelsen.

Han mener det blir feil å trekke inn at Hamarøy ligger på Robeklisten. Dette begrunner han med at Nye Hamarøy vil få nye strukturer, og hensikten med hele kommunereformen.

– Den nye kommunen utvides med 1100 nye innbyggere, et større geografisk område og et budsjett på snaue 400 millioner kroner. Da er ikke gjelda det som tynger kommunens økonomi, sier Mikkelsen.

Hvordan gjelden er delt opp, kan du lese her:

En bitter konflikt

Konflikten mellom kommunene og staten startet i april i fjor.

Da kommunalminister Monica Mæland avfeiet Fylkesmannens forslag for deling, var reaksjonene sterke i Narvik og Tysfjord.

Grunnen er at Nye Hamarøy er sikret millioninntekter fra oppdrettsanlegg. I tillegg til et vannkraftanlegg og et kommende vindkraftanlegg.

Dette har ført til at Narvik undersøker om de kan gå til søksmål mot staten.

– Det vi ønsker er å starte på rett fot og få til et godt naboskap med Hamarøy kommune, sier Skjønnås.

Den blå streken på dette kartet viser hvor grensa skal gå. De andre strekene på kartet er ulike forslag som Fylkesmannen i Nordland vurderte på oppdrag fra departementet.

PowerPoint-presentasjon

Alternativ D, som var Felleslistas og Sametingets forslag, fikk gjennomslag hos departementet.

Foto: Fylkesmannen i Nordland