Hopp til innhold

Asko får bygge vindkraftverk på Jæren

Dagligvaregrossisten Asko Rogaland AS har fått tillatelse til å bygge to vindkraftverk i Gjesdal kommune. Målet er å bli selvforsynt med energi.

Asko

Asko på Skurve i Gjesdal har fått tillatelse til å bygge to vindkraftverk. – Utbyggingen skal hjelpe bedriften til å bli selvforsynt med fornybar energi, forteller administrerende direktør i Asko, Nils Giskeødegaard.

Foto: Google maps

Godkjenningen gjelder vindkraftverkene Skurvenuten og Tindafjellet, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

De to anleggene vil ha en årlig produksjon på henholdsvis 20 og 30 gigawattimer (GWh). Det tilsvarer til sammen strømforbruket til rundt 3.000 husstander.

– Etter NVEs vurdering er de samlede fordelene ved hvert av de to anleggene større enn ulempene de medfører. NVE har vektlagt at det er gode vindforhold i planområdene og at de to prosjektene vil bidra til at Norge kan oppfylle politiske målsettinger om økt satsing på fornybar kraftproduksjon, opplyser direktoratet.

Har vurdert negative konsekvenser

Nils Gidskeødegård

Administrerende direktør i Asko, Nils Giskeødegaard.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

NVE understreker at det på begge stedene er vurdert de negative konsekvensene for landskap, friluftsliv og fugler, men at anleggene er små sammenlignet med andre prosjekt her i landet.

Administrerende direktør i Asko, Nils Giskeødegaard, sier vindkraftutbyggingene blir viktig for bedriften.

Utbyggingene skal hjelpe Asko til å bli selvforsynt med fornybar energi.

– Dette er et viktig skritt i arbeidet med å bli klimanøytral. Ikke bare for Asko i Rogaland, men for hele Asko-systemet i Norge, sier Giskeødegaard til NRK.

Har merket motstand

Direktøren sier de to vindkraftverkene bare er en del av den grønne profilen til Asko. Bedriften prøver også å legge om til biogass på bilparken sin, der det er mulig.

– Det har også vært motvilje mot vindkraftverkene. Hvordan har dere merket det?

– Vi forstår og respekterer motstanden. Det har blant annet vært usikkerhet rundt støyen. Men vi føler vi har fått god støtte politisk, og kommer til å ha en tett dialog med de berørte partene framover, sier han.

De to vindkraftutbyggingene kommer til å koste Asko rundt 150 millioner kroner. Målet er at kraftverkene står klare i 2017.