Hopp til innhold

NSR leder nettvalget

Partiet knuser Ap i "Stemmelokalet" - så langt.

Egil Olli og Aili Keskitalo

Egil Olli og Aili Keskitalo studerer nettvalgtallene.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Det er svært hyggelig at mange av våre sympatisører stemmer på NSRs kandidater. Men det aller viktigste er jo at folk stemmer på valgdagen, sier NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo.

32 av partiets kandidater er "inne" på Sametinget. Ap har sju kandidater. Onsdag lanserte NRK Sámi Radio "Stemmelokalet" . Her kan nettbrukerne velge sine 39 favoritter blant 634 sametingskandidater.

Her er "STEMMELOKALET"

– Svinger fra dag til dag

– Det siste døgnet har nok NSR-folk vært aktive. Lørdag var det vi som lå best an, sier sittende president og Aps kandidat Egil Olli.

Han tar mandagens tall svært rolig.

– Det svinger nok fra dag til dag. Nettvalget er et morsomt leketøy, men hvor treffsikker den er; det er det grunn til å spørre, sier Olli.

"Stemmelokalet" til NRK Sámi Radio kan være med på å få opp interessen for det ordentlige valget 14. september, tror både Olli og Keskitalo.

– Det er bra med fokus, og blir oppmuntrert til å stemme. Jeg skal imidlertid ikke mobilisere folk til nettvalget, sier Egil Olli.

– Nettvalget kan også føre til at flere går inn og blir kjent med kandidatene og partienes programmer. Jeg ønsker at NSRs sympatisører først og fremst stemmer på valgdagen, men folk kan gjerne øve seg i "Stemmelokalet", sier NSRs presidentkandidat.

Tirsdag klokken 22.30 kan du se presidentkandidatene på NRK2.

Åpen for nettvalg

NRKs "Stemmelokalet" er først og fremst et uformelt nettvalg, men både Keskitalo og Olli tror man i framtiden kan avvikle et skikkelig valg på nett.

– I dag kan store pengesummer overføres på nett. Sikkerheten er godt ivaretatt. Derfor bør et sametingsvalg på nettet være mulig. Også innmelding til Sametingets valgmanntall bør kunne åpnes på nett, sier Egil Olli.

– Vi er åpne for å prøve nye metoder. Slik kan man sikre et raskere valgresultat, og ikke minst at det blir enklere å bruke stemmeretten, sier Aili Keskitalo.

Slik var situasjonen klokken 9.55 mandag. Disse 39 representantene er inne på Sametinget.

Korte nyheter

 • Mistillit til klinikksjefen

  Mandag kom Samisk legeforening med en ren mistillitserklæring mot klinikksjef Teigmo på grunn av flere forhold, og også det faktum at klinikken er underlagt Finnmarkssykehuset, skriver Ságat (betaling kreves).

  – I de fire årene som er gått siden dette skjedde har Samisk legeforenings bekymring for utviklingen av klinikken økt. Stillinger står ubesatt med 21,3 prosent av budsjetterte stillinger. Denne prosentandelen er dobbelt så stor sammenlignet med andre klinikker i Helse Nords nedslagsfelt.

  Det sier leder i Samisk legeforening, Jonill Margrethe Fjellheim Knapp, til avisa.

  Et annet forhold legeforeningen er opptatt av er at svært mange fagfolk og medarbeidere har sluttet i løpet av denne fireårsperioden.

  Klinikksjef Amund Peder Teigmo er forelagt kritikken fra Samisk legeforening. Han peker kort på de nye stillingene som er opprettet. Ut over det henviser han til Finnmarkssykehusets kommunikasjonssjef, Eirik Palm.

  Fredag kom nyheten om at Sámi klinihkka i Karasjok får fire nye stillinger.

  Jonill Margrethe Fjellheim Knapp
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Ruvkeášši háddje gili

  Les på norsk:

  Raarvihkes, Trøndelágas doivot ollugat ahte ođđa ruvkefitnodat gádju gili. Dán jagi álggus ledje doppe 423 ássi, ja ruvke sáhttá buktit 20 jahkái čuođi, beannot čuođi bargosaji.

  Earát gis ballet váikkuhusain maid ruvkedoaibma sáhttá buktit.

  – Dát ášši lea dagahan ahte servodat lea háddjanan. Dát dilli čuohcá olbmuide ja sávan ahte oažžut vástádusa jođánit, dadjá sátnejođiheaddji Kennet Tømmermo Reitan.

  Ollugat vurdet vástádusa ja sávvet mearrádusa boahtit fargga. Muhto Gielda- ja guovlodepartemeanta lea geažuhan ahte ádjánit jahkebeale ja soitet maid mannat 18 mánuge.

  Sámedikki vuostecealkámuš

  Báikkálaččat leat politihkkárat dohkkehan ruvkedoaimma regulerenplána, muhto Sámediggi ja boazosámit leat vuosttaldan. Oaivvildit ahte ođđa ruvkedoaimma váikkuhusat eai leat doarvái bures čielggaduvvon.

  Danin sii leat ákkastallan ruvkeplánaid vuostá. Sámediggi oaivvilda ahte gielda galggašii háhkat eanet dieđuid áššis, ja ahte boazodoallu galggašii leat mielde nugo lágas čuožžu.

  – Mu mielas livččii galgan gielda bargat vuđoleappot ovdalgo regulerenplána ovddiduvvui. Danne lea buorre go Gielda- ja guovlodepartemeanta geavaha buori áiggi meannudit ášši, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma Norgga Sámiid Riikkasearvvis NRK:i.

  Eai soabadan

  Soabadeapmi Raavrhvijhke gieldda ja Sámedikki gaskka ii lihkostuvvan dán dálvvi. Trøndelágas stáhtadoaimmaheaddji Frank Jenssen hilggui Sámedikki vuostecealkámušaid.

  Danne lea Gielda- ja guovlodepartemeanta mii loahpalaččat mearrida áššis.

  Joma gruver
  Foto: Arne Hanssen
 • Stenger gruve grunnet sprengt kapasitet på Ofotbanen

  Gruveselskapet LKAB stenger ei gruve i Nord-Sverige på grunn av kapasitetsproblemer på Ofotbanen/Malmbanan.

  Det skriver nettstedet metalsupply.no.

  Totalt skal rundt 60 stillinger hos underentreprenørfirmaer forsvinne som følge av stansen.

  Det er gruven i Konsuln som stenges.

  – Selv om produktsjonen har vært lønnsom så har det vært med større kostnader enn i normal virksomhet. Å tvinges til stenge ned den lønnsomme gruvevirksomheten er bitter, sier områdesjef Magnus Backe ifølge metal-supply.se.

  Jernbanestrekningen mellom Kiruna og Narvik vært preget av togavsporinger og stengninger over lengre perioder sist vinter.

  LKAB Kiruna
  Foto: Fredric Alm / Fredric Alm / LKAB