Geir Tommy Pedersen

Geir Tommy Pedersen er toppkandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 4.

Geir Tommy Pedersen
Foto: NSR

Han er født 3. oktober 1964. Bosatt i Tromsø. Han er næringsdrivende står det oppført på valglista.

I kommunen var 842 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.799 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Geir Tommy Pedersen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

379 305

0

121 327

2007

390 883

0

124 210

Roller

Han står oppført som medlem av Samerådet - norsk seksjon. Pedersen har tidligere vært leder av Samerådet.

Pedersen har vært sametingsrepresentant for NSR i tre perioder (1993-2005). I 2005 ble han politisk rådgiver for sametingspresident Aili Keskitalo.

Han har også vært leder av NSR.

Sivilstand

Gift med Mona Solbakk

To barn