Hallgeir Johan Strifeldt

Hallgeir Johan Strifeldt er 3. kandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 3.

Hallgeir Strifeldt
Foto: NSR

Han er født i 1958. Bosatt i Alta. Arbeider som rådgiver.

I kommunen var 778 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.736 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Hallgeir Johan Strifeldt

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

339 418

0

105 896

2007

363 269

0

119 100

Roller

Han er varamedlem for hovedutvalget for kultur og næring i Alta kommune.

Strifeldt var 22. kandidat på Sosialistisk Venstrepartis liste ved kommunevalget i 2007. Han var 15. kandidat på SVs fylkestingsvalgliste.