Ole Mathis Hetta

Ole Mathis Hetta er 3. kandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 7.

Ole Mathis Hetta
Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Han er født 8. desember 1946. Seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Lege. Bosatt i Stavanger.

I kommunen var 29 personer i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 1.395 personer i manntallet. I Stavanger blir det kun forhåndsstemmegivning ettersom det er færre enn 30 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Ole Mathis Hetta

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

3 005 639

2 644 414

938 421

2007

699 826

2 855 139

309 250

Roller

Han er styreleder i Helsehistorisk Forskning Rogaland.

Han står oppført som styreleder i Hetta Invest AS i Stavanger. Daglig leder er Anne Marie Meling Hetta. Selskapet ble etablert i 2005. Driftsinntekter i 2007 var minus 12.000 kr. Selskapet eier 11,9 prosent av Stavanger Offshore AS. Stavanger Offshore AS hadde i 2007 et resultat før skatt på 24 240 000 kr.

Hetta står oppført som styreleder i Stiftelsen Varden Menighet. Driftsinntekter i 2007 var 260 000 kr, mens resultat før skatt var på 118 000 kr.

Han står oppført som innehaver av enkeltmannsforetak etablert i 2001.

Hetta har vært vararepresentant i Sametinget for NSR i perioden 2005-2009.