Klemet Erland Hætta

Klemet Erland Hætta er 3. kandidat på Norske Samers Riksforbunds (NSR) liste ved sametingsvalget i krets 2.

Klemet Erland Hætta Naranaš birra
Foto: Piera Balto / NRK

Han er født 2. februar 1973. Bosatt i Máze i Kautokeino kommune. Hætta er ordfører.

I kommunen var 1.536 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Klemet Erland Hætta

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

506 160

0

179 855

2007

516 579

0

186 269

Roller

Hætta står oppført som styreleder i Internasjonalt Samisk Filmsenter AS i Kautokeino, etablert i 2007. Selskapet hadde i 2007 et resultat før skatt på - 4.000 kr. Kautokeino kommune står oppført som 100 prosent eier. Styremedlemmer er Liisa Holmberg, Magne Ove Varsi og Anne Laila Utsi.

Han står også oppført som styreleder i Stiftelsen Samisk Musikkfestival i Kautokeino. Selskapet ble etablert i 2000. I 2007 hadde stiftelsen 1.693.000 kr i driftsinntekter. Resultat før skatt var 1.000 kr. Nestleder er Inger-Marie Oskal, Berit Anne A. Sara Triumf, Ellen J. Sara Eira og Harriet Norlund.

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; leder i Kontrollkomiteen; medlem i Nærings- og kulturkomiteen
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i møtelederskapet, medlem i Nærings- og kulturkomiteen, medlem i Kontrollkomiteen
2001-05 1. vara for Norske Samers Riksforbund
1997-01 1. vara for Norske Samers Riksforbund

Språk
Samisk

Korte nyheter

 • UNN i gul beredskap

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) går fra i dag over fra grønn til gul beredskap etter at det har vært en jevn økning av innlagte pasienter med covid-19 den siste uken.

  Det innebærer at UNN forbereder opptrapping av pandemidrift, og vurderer ekstra bemanning og tilrettelegging av flere sengeplasser for disse pasientene.

  Per nå skal det være 15 pasienter med covid-19 innlagt, 14 i Tromsø og én i Narvik. Det er høyeste antall innleggelser siden pandemien startet.

  UNN Tromsø
  Foto: Fabian Ubeda
 • Guokte ođđa njoammuma Kárášjogas

  Dán vahkkoloahpa lea guovtti olbmos duođaštuvvon korona Kárášjogas. Nu lea gielddas dál njealji olbmos korona.

  Guoktásis eai dieđe gos njoammun boahtá. Buohkat leat ollásit boahkuhuvvon.

  Kárášjoga gielda ávžžuha olbmuid garvit dárbbašmeahttun oktavuođa earáiguin go iežas lagamusaiguin dassážii gielddas čielggadit njoammundilálašvuođa.

  Karasjok kommune logo
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Norrbotten šaddá ruoksadin

  Mánnodaga rájes rivdet sisabeassan njuolggadusat Norgii. Dál fertet erremii jus boađát Norrbottenis Ruoŧas, Ungáras ja golmma guovllus Suomas. Dat golbma guovlu leat Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Vasa.

  Errengáibádus guoská dušše daidda geain ii leat koronasertifikáhtta. Mánát ja nuorat vuollel 18 jagi eai dárbbaš erremii.

  Lassin Norrbottenii, de lea Ruoŧas ain errengáibádus olbmuide geat bohtet Stockholmmas, Västerbottenis ja Västermanlandas.

  Dat riikkat bissot ain ruoksadin dahje sevdnjes ruoksadin, ja nu lea ain errengáibádus daidda geat bohtet doppe: Belgia, Bulgaria, Greika, Irlánda, Kroátia, Luxemburg, Slovakia, Šveica, Duiska, Nuortariika, Estteeana, Látvia, Lietuva, Románia, Slovenia ja Stuorra- Británnia.

  Utsikt mot Kirunas nye bysentrum
  Foto: Kiruna kommune