Klemet Erland Hætta

Klemet Erland Hætta er 3. kandidat på Norske Samers Riksforbunds (NSR) liste ved sametingsvalget i krets 2.

Klemet Erland Hætta Naranaš birra
Foto: Piera Balto / NRK

Han er født 2. februar 1973. Bosatt i Máze i Kautokeino kommune. Hætta er ordfører.

I kommunen var 1.536 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Klemet Erland Hætta

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

506 160

0

179 855

2007

516 579

0

186 269

Roller

Hætta står oppført som styreleder i Internasjonalt Samisk Filmsenter AS i Kautokeino, etablert i 2007. Selskapet hadde i 2007 et resultat før skatt på - 4.000 kr. Kautokeino kommune står oppført som 100 prosent eier. Styremedlemmer er Liisa Holmberg, Magne Ove Varsi og Anne Laila Utsi.

Han står også oppført som styreleder i Stiftelsen Samisk Musikkfestival i Kautokeino. Selskapet ble etablert i 2000. I 2007 hadde stiftelsen 1.693.000 kr i driftsinntekter. Resultat før skatt var 1.000 kr. Nestleder er Inger-Marie Oskal, Berit Anne A. Sara Triumf, Ellen J. Sara Eira og Harriet Norlund.

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; leder i Kontrollkomiteen; medlem i Nærings- og kulturkomiteen
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i møtelederskapet, medlem i Nærings- og kulturkomiteen, medlem i Kontrollkomiteen
2001-05 1. vara for Norske Samers Riksforbund
1997-01 1. vara for Norske Samers Riksforbund

Språk
Samisk