Hopp til innhold

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo er toppkandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 2.

Aili Keskitalo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hun er født 29.10.1968. Bosatt i Kautokeino. Ansatt ved Samisk Høgskole.

I kommunen var 1.536 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Aili Keskitalo

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

638 210

0

225 251

2007

671 989

0

244 774

Roller

Leder i Norske Samers Riksforbund.

Sivilstand
Gift med Nils Jørgen Nystø.

Barn
Anja Márjá født 1994, Elina Kati født 1997, Inga Ristin født 2008.

Utdanning
2005 Master of Public Administration CBS
Cand. mag. Høgskolen i Finnmark, 2 årig studium i øk/adm
Mellomfag offentlig politikk og adm, Universitetet i Tromsø
Samisk semesteremne, universitetet i Tromsø
Ex. phil, forprøver i fonetikk og språkvitenskap, Universitetet i Tromsø

Yrkesbakgrunn
1998- 1. konsulent ved Samisk høgskole Kautokeino
1995-1998 Næringskonsulent i Kautokeino kommune
1992-1995 Kabinansatt i SAS Commuter

Verv
2008- Leder i Norske Samers Riksforbund

2003-2004 Leder i Norske Samers Riksforbund
2003-2005 Leder i Guovdageinnu Sámiid searvi
2001-2003 Styremedlem i Guovdageinnu Sámiid searvi

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Plan- og finanskomiteen, parlamentarisk leder i NSR's sametingsgruppe, medlem i Samisk parlamentarisk råd
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Sametingsrådet og sametingspresident, medlem i Oppvekst- og utdanningskomiteen, medlem i Samisk parlamentarisk råd

Språk
Samisk og norsk

Korte nyheter

 • Ett år med ny tolkelov – starter opplæring av samiske tolker

  Flere hundre ansatte innen tolketjenesten i Norge og andre intresserte, deltok på Tolkekonferanse på Gardermoen, som ble avsluttet i dag (ekstern lenke).

  Konferansen markerte ett år med ny tolkelov, og deltakere fra hele landet delte sine erfaringer med loven.

  Lovendringen skjerper krav til mer formell kompetanse hos tolkene som gjerne vil være med i et nasjonalt tolkeregister, med krav om statsautorisasjon.

  Det er så langt svært få samiske tolker som har denne kompetansen. Ansvaret for å utdanne samiske tolker med denne kvalifikasjonen er flyttet fra OsloMet til Samisk høgskole i Guovdagaidnu / Kautokeino.

  Disse to institusjonene skal i første omgang samarbeide for å få flere samer til å velge denne utdanningen.

  – Vi er trygg på at vi på denne måten, med et godt samarbeid mellom OsloMet og Samisk høgskole, vil lykkes med å kvalifisere flere, sier avdelingsleder for tolkeavdelingen i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Hanne Løfsnes.

  – Loven er et steg i riktig retning når det gjelder å styrke tolketilbudet til samiske befolkningen, sier tidligere sametingspresident og nå politisk rådgiver i Amnesty International, Aili Keskitalo.

  Hun var en av de som holdt foredrag under konferansen. Keskitalo mener det gjenstår en god del arbeid for å informere om samenes språkrettigheter.

  – Det er fortsatt mange offentlige institusjoner i Norge som ikke er klar over hvilke språklige rettigheter samene har, og hvilke forpliktelser institusjonene har til å sikre samiske brukere mulighet til å bruke sitt morsmål, sier hun.

  Tolkekonferansen 2022
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Dulkakonferánsa: – Sámit dárbbašit dieđuid iežaset vuoigatvuođaid birra

  – Olu ásahusat Norggas leat ain dan dilis ahte dat eai dieđe bal juo maid ge sámi vuoigatvuođaid ja giellavuoigatvuođaid birra, lohká ovddeš sámediggepresideanta ja dálá Amnesty International politihkalaš ráđđeaddi álgoálbmotáššiin, Aili Keskitalo.

  Son logaldalai dulkakonferánssas mii dáid beivviid lea lágiduvvon Oslos. Konferánssas lea geahčadan movt dulkonbálvalus lea nannejuvvon maŋŋá go ođđa láhkai bođii ođđajagis.

  Eai buot sámit ge dieđe ahte sis lea vuoigatvuohta oažžut dulkka almmolaš oktavuođain.

  – Dat lea eiseválddiid ovddasvástádus juohkit dieđuid sihke daidda geat galget fállat almmolaš bálvalusaid, muhto maiddái geavaheaddjiide, sápmelaččaide, nu ahte mii diehtit makkár vuoigatvuođat mis leat, lohká Keskitalo.

  Son jáhkká ahte ON álgoálbmotgiellalogijahki ge sáhttá leat mielde fuomášuhttimin majoritehta álbmogii makkár dárbu lea dulkonbálvalusaide, ja ahte álgoálbmogiin leat dihto vuoigatvuođat beassat iežaset gielaid geavahit.

  – Mon sávan mii sáhttit geavahit dan fuomášumi buorrin min gielladillái ja min giellavuoigatvuođaide. Muhto dađi bahát leat eiseválddit dego ovttagielagat. Dat eai riekta nagot oaidnit dan giella máŋggabealatvuođa, mii lea maiddái Norgga servvodagas, lohká son.

  Aili Keskitalo
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Koronamedisin kommer til Norge

  8. desember kommer medisinen «Paxlovid» til norske apotek. Medisinen skal redusere risikoen for alvorlig sykdom hos de med påvist korona. Det er først og fremst eldre som kommer til å ha nytte av medisinen.

  - Målet med å gi Paxlovid er særlig å redusere alvorlig sykdom, men også å redusere belastningen på helsetjenesten, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.