Miriam Paulsen

Miriam Anna Stina Paulsen er 2. kandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 5.

Miriam Paulsen
Foto: NSR

Hun er født 8. august 1980. Bosatt i Tysfjord kommune. Sykepleier.

I kommunen var 246 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.226 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Miriam Paulsen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

171 676

0

59 274

2007

140 717

0

46 316

Roller

Sivilstand
Enslig

Utdanning
2005-08 Avd. for helsefag ved Høgskolen i Finnmark, Hammerfest
1998-99 VKII Hjelpepleier Asphaugen videregående skole
NOU 76: Ambulansekurs
1997-98 VKI Hjelpepleier Solhaugen videregående skole
1996-97 Grunnkurs i Helse- og Sosialfag, Hamarøy

Yrkesbakgrunn
2004-05 Vikar ved Drag legekontor, Tysfjord kommune
2004-05 Stokland ambulanse
2003-04 Vikar Nordtrafikk ambulanse
1999-04 Nordland Sentralsykehus

Verv
2003-05 Leder for DSJ (DoajmmaSiebrre Julev-Sabme)

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Plan- og finanskomiteen, medlem i Tilskuddsstyret
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Nærings- og kulturkomiteen, medlem i Tilskuddsstyret

Språk
Norsk