Miriam Paulsen

Miriam Anna Stina Paulsen er 2. kandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 5.

Miriam Paulsen
Foto: NSR

Hun er født 8. august 1980. Bosatt i Tysfjord kommune. Sykepleier.

I kommunen var 246 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.226 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Miriam Paulsen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

171 676

0

59 274

2007

140 717

0

46 316

Roller

Sivilstand
Enslig

Utdanning
2005-08 Avd. for helsefag ved Høgskolen i Finnmark, Hammerfest
1998-99 VKII Hjelpepleier Asphaugen videregående skole
NOU 76: Ambulansekurs
1997-98 VKI Hjelpepleier Solhaugen videregående skole
1996-97 Grunnkurs i Helse- og Sosialfag, Hamarøy

Yrkesbakgrunn
2004-05 Vikar ved Drag legekontor, Tysfjord kommune
2004-05 Stokland ambulanse
2003-04 Vikar Nordtrafikk ambulanse
1999-04 Nordland Sentralsykehus

Verv
2003-05 Leder for DSJ (DoajmmaSiebrre Julev-Sabme)

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Plan- og finanskomiteen, medlem i Tilskuddsstyret
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Nærings- og kulturkomiteen, medlem i Tilskuddsstyret

Språk
Norsk

Korte nyheter

 • Samisk uke for første gang

  Synliggjøring av samisk mat, samisk litteratur, panelsamtaler, foredrag og duodje. Det er bare noe av innholdet i historiens første samiske uke i Narvik kommune som åpner på mandag. – Målgruppa er alle innbyggere i kommunen, og ikke minst alle aktører som kan ha aktiviteter i en markering av samisk kunst og kultur, heter det i forordet til det mangfoldige programmet. Medlem av planleggingsgruppa, Vibeke Larsen, sier til avisa Fremover at det er viktig at det ikke bare blir det stereotypiske samiske. – Vi er også moderne mennesker, og en del av det vanlige samfunnet.

  Samisk mat
  Foto: Heidi Rode / NRK
 • Stáhtatjállen Suodjalusdepartementan

  Bent-Joacim Bentzen (Gb) la nammadum stáhtatjállen stáhtarádáj Odd Roger Enoksen Suodjalsudepartementan. Bentzen boahtá virges fylkaráden Nordlándan. Bentzen la ajtu Njárgas Nordlándan ja boahtá virges jåhtulakfylkaráden. Bentzen nammaduváj stáhtaráden bierjjedagá.

  Bent-Joacim Bentzen er fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland fylkeskommune.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Nammaduváj stáhtatjállen

  Fylkaráde Kristina Sigurdsdottir Hansen (Bb) la stáhtatjállen nammadum stáhtarádáj Bjørnar Selnes Skjæran Æládus – ja guolastusdepartementan. Kristina Sigurdsdottir Hansen la ajtu Færsuollus, ja la Honnesvágen årrum ja virgádam badjelasj 30 jage gånnå lij aj suohkanoajvve Davvenjárga gieldan jages 2007 gitta jahkáj 2019. Sigurdsdottir Hansen nammaduváj dán ámmádij stáhtaráden bierjjedagá.

  Kristina Hansen med cruiseskip i bakgrunnen
  Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK