Velg dine favoritter

Nå kan du stemme inn dine 39 sametingskandidater. Samtidig kan du hele tiden følge med hvem som er de mest populære politikerne i de sju valgkretsene.

Her kan du velge dine favoritter

Nettvalg
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NRK Sámi Radio åpner "Stemmelokalet" her på nett.

For første gang i historien kan du ved hjelp av noen tastetrykk velge dine sametingsrepresentanter. Blant samtlige 634 kandidater plukker du 39 personer.

Kandidater

Du kan velge kandidatene du synes bør komme inn på Sametinget. Det er med andre ord ikke nødvendig å velge mellom partiene. Nettvalget følger ikke de ordinære valgreglene.

Nettvalg
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det som er sammenfallende med det ordinære valget, er antallet representanter som skal velges fra hver krets:

Fra valgkrets 1 kan du plukket ut seks navn, fra valgkrets 2 ni navn, fra valgkrets 3 seks navn, fra valgkrets 4 seks navn, fra valgkrets 5 fem navn, fra valgkrets 6 tre navn og fra valgkrets 7 fire navn.

Etter at du har plukket ut 39 kandidater, sender du inn dine valg. Etter dette vil du kunne gå inn på hver enkelt krets og se hvilke kandidater som har fått stemmer og antallet stemmer.

Det er mulig å stemme én gang pr. maskin pr. bruker. Har du som bruker logget deg inn, så kan du stemme en gang. En annen person som eventuelt bruker den samme maskinen, kan logge seg inn med sitt brukernavn, og avgi "stemmer".

Velg dine 39 kandidater

Krets for krets

Når du åpner lenken til "Stemmelokalet" her på nrk.no/sami, får du opp kretsene i venstre hjørne.

Er du på for eksempel "1. Nuortaguovllu válgabiire/Østre valkrets", kommer alle kandidatene opp. Setter du markøren på et kandidatnavn, vil du få ytterligere informasjon om vedkommende, og mulighet til å stemme.

Øverst til høyre ser du hele tiden hvor mange kandidater du har stemt på. Etter at du i valgkrets 1 har stemt 6 av 6 kandidater, kan du gå til en annen valgkrets.

Når du har plukket ut 39 kandidater, trykker du send inn.

For ordens skyld: Dette er et nettvalg. Du må selvsagt gjøre din borgerplikt i et ordinært valglokale.

Her er fakta om valgkretsene:

Valgkrets 1

Valgkrets 2

Valgkrets 3

Valgkrets 4

Valgkrets 5

Valgkrets 6

Valgkrets 7