Elin Kristine Henriksen

Elin Kristin Henriksen er 3. kandidat på NSRs og Samefolkets partis fellesliste i valgkrets 1.

Elin Henriksen
Foto: NSR

Hun er født 17.9.1960. Bosatt i Kirkenes i Sør-Varanger kommune.

I Sør-Varanger var 337 personer registrert i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 2.140 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Elin Kristine Henriksen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

268 144

0

70 405

2007

284 419

0

78 270

Roller

Hun står oppført som medlem av styret i Pasvik Folkehøyskole.

Hun er medlem i Barentshallene KF.

Hun er medlem i utvalg for samisk kirkeliv i Hålogaland bispedømme.

Henriksen er 1. varamann til kommunestyret i Sør-Varanger.

Hun er styremedlem i Finnmark Sosialistisk Venstreparti Sv/Sg.

Hun står oppført som styremedlem i Barentshallene Sør-Varanger KF.