Hopp til innhold
Nordnytt
Foto: Skjermdump / NRK

Nyhetssenter Troms og Finnmark

 • Politiet advarer om farlig stoff i omløp

  Politiet har informasjon om at det er metonitazen i omløp i Norge, skriver Politiets nettpatrulje på Facebook.

  Det er også registrert tilfeller av dette i Troms.

  Ifølge politiet er Metonitazen er et syntetisk morfinlignende stoff, og er ulovlig i Norge.

  Stoffet er svært potent, selv i små doser. Bruk av stoffet kan medføre stor fare for overdose ved respirasjonssvikt og hjertestans.

 • Anker dom mot Vadsø kommune

  Sandmo AS anker dommen fra lagmannsretten, der de tapte mot Vadsø kommunen. Det melder ifinnmark. Selskapet med Ståle Karlsen i spissen har gått til sak mot Vadsø fordi kommunen skal ha brukt eiendommen deres som et deponi for forurensede masser. I tingretten vant de fram mot kommunen.

 • Stiller krav ved grensejustering

  Kommunestyret i Tjeldsund vedtok enstemmig at en grensejustering av Hinnøysiden utredes av staten for en fremtidig overføring til Harstad kommune.

  Det ble klart under onsdagens kommunestyre. Vedtaket er i tråd med formannskapets vedtak.

  Vedtaket er under forutsetning om at kostnadene ved en grensejustering dekkes av Statsforvalteren.

  En grensejustering vil kunne gi Harstad 326 nye innbyggere. Både formannskapet og kommunestyret i Harstad har stilt seg positiv til en slik grensejustering.

  Les mer om saken her.

  Robin Ridderseth ordfører Tjeldsund
  Foto: Henrik Einangshaug / NRK
 • Her mangler det mest helsepersonell i Helse Nord

  Tirsdag fikk styret i Helse Nord presentert ferske tall som viser hvor stor mangelen på helsepersonell er i Nord-Norge.

  Her opplyser Helse Nord at de mangler om lag 1000 årsverk. Dette utgjør rundt 8 prosent av den totale driften.

  Helse Nord har lagt mai måned til grunn for å måle behovet for helsepersonell. Det er fordi helseforetaket mener mai er en representativ måned for den totale driften i Helse Nord.

  Hittil i år har Helse Nord brukt 385 millioner kroner på innleie av helsepersonell. Det er cirka 40 millioner kroner mindre enn i fjor.

  Likevel har utgiftene økt betydelig de siste årene. I 2015 brukte Helse Nord 109 millioner kroner på innleie. I 2022 hadde denne summen nådd 425 millioner kroner.

  Totalt mangler det om lag 600 stillinger innen somatikk (sykehusbehandling). De resterende 400 stillingene finnes innenfor andre fagområder.

  Oversikten viser også på hvilke sykehus at mangelen er størst.

  På legesiden kommer Nordlandssykehuset i Lofoten dårligst ut. Her dekkes 29 prosent av behovet ved hjelp av innleie.

  Nest dårligst ut kommer Nordlandssykehuset i Vesterålen. Her er tallet om lag 19 prosent på legesiden.

  Sykepleiere er den yrkesgruppen hvor mangelen er størst.

  Her skiller Lofoten, Vesterålen, Sandnessjøen, Alta og Hammerfest seg negativt ut, hvor alle under 90 prosent fast ansatte sykepleiere.

  Merk at på sykepleiersiden er det mest bruk av overtid, og mindre bruk av innleie. Hammerfest bruker mest innleide sykepleiere med 5,4 prosent.

  Slik er sykehusene rangert etter den totale mangelen på ansatte målt opp mot budsjetterte stillinger i mai måned:

  * Kirkenes – 12,5 prosent
  * Lofoten – 11 prosent
  * Sandnessjøen – 10,9 prosent
  * Hammerfest – 10,1 prosent
  * Narvik – 8,4 prosent
  * Vesterålen – 8,2 prosent
  * Mosjøen – 8,2 prosent
  * Tromsø – 7,3 prosent
  * Bodø – 7,1 prosent
  * Mo i Rana – 6,7 prosent
  * Harstad – 5,7 prosent

  Det er også stor mangel ved de distriktsmedisinske sentre i Alta (12,2 prosent), Karasjok (21,3 prosent), Svalbard (12,3 prosent) og Brønnøysund (13,4 prosent).

  Gld for at Helse Nord lytter
  Foto: Bente H. Johansen / NRK
 • Person reddet etter båthavari

  Hovedredningssentralen fikk i dag melding fra Kystradio Nord om at en fiskebåt med en person om bord tok inn vann 9 nautiske mil vest for Sørøya. Båten sank, havaristen gikk i redningsflåte og ble tatt om bord i RS Gjert Wilhelmsen. Redningshelikopter, Kystvakt, og sivile båter deltok også. Dette melder Hovedredningssentralen Nord-Norge.

 • Statens vegvesen søker utbygger til bru på Storslett

  Statens vegvesen søker nå utbygger til den nye brua som skal bygges på E6 på Storslett i Nordreisa kommune.

  – Brua består av to adskilte konstruksjoner, og skal erstatte dagens to bruer som ble bygget i 1955. De gamle bruene er i dårlig stand, opplyser Statens vegvesen.

  Dagens bruer er for smale til at to vogntog skal kunne møtes. De har også vekt- og høydebegrensninger.

  Statens vegvesen melder at entreprenørene som får jobben etter planen skal starte neste høst.

  De opplyser om at planen er at den nye brua kan åpnes for trafikk høsten 2026.

 • Yakunin-dommer erklært habil av retten

  Påtalemyndigheten har ikke vunnet fram i sitt krav om at en av dommerne som var med på å frifinne den dronetiltalte russeren Andrey Yakunin, er inhabil i den nye behandlingen av saken.

  Yakunin ble frifunnet i to rettsinstanser, men Høyesterett sendte saken tilbake til behandling av tingretten etter å ha kommet fram til at hobbydroner er omfattet av sanksjonene mot russiske statsborgere.

  I januar får tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen saken tilbake i Nord-Troms og Senja tingrett.

  Sorenskriver Unni Sandbukt har skrevet kjennelse i spørsmålet om inhabilitet, hun er kommet til at Roaldsen er uhildet, og legger vekt på at det ikke er samme spørsmål som skal besvares i denne rettsrunden.

  Det er ventet at forsvarer vil avvise at Yakunin er omfattet av sanksjonene, fordi han har britisk statsborgerskap i tillegg til sitt russiske.

 • Helse Nord: Sykehus i nord leier mange vikarer

  Onsdag ble det lagt fram en oversikt til Styret i Helse Nord som viser at flere av de små sykehusene i nord leier inn svært mange leger fra vikarbyrå.

  I Gravdal er nesten 30 prosent av stillingene dekket med innleide vikarer.

  På flere av sykehusene i Helse Nord er mer enn 40 prosent av røntgenlegene innleid fra vikarbyrå.

  I omfang er det Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø som leier inn flest leger og sykepleiere fra vikarbyrå.

 • Flere rutebusser i Tromsø kan bli innstilt på grunn av sjåførmangel

  Flere rutebusser i Tromsø kan de neste dagene bli innstilt på grunn av sjåførmangel, skriver iTromsø.

  Ifølge avisen er det på grunn av sykdom, permisjon, kurs og ferieavvikling.

  – Av hele arbeidsstokken har vi i dag 48 mann borte, av forskjellige grunner. Så vi har et underskudd på sjåfører, som er den store utfordringen, sier områdesjef i Tide, Magnar Nilssen til avisen.

 • Møtte Statsforvalteren

  I forkant av onsdagens kommunestyremøte i Tjeldsund kommune, møtte kommunestyret Statsforvalteren til et ROBEK-møte. Dette som følge av at budsjettet for 2023 og økonomiplan 2023–2026 ble vedtatt i ubalanse.

  I møtet ble det klart at kommunen, dersom budsjett- og økonomiplan vedtas i balanse, kan meldes ut av ROBEK-listen, og med det ikke lenger være underlagt statlig kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler.

  I møtet kom det frem at kommunens nettogjeld nå er på 578 millioner kroner, og at det er en prognose for merforbruk enheter før bruk av fond på 9,7 millioner kroner.

  I alt tolv kommuner i Norge er på ROBEK-listen, hvorav fire i Troms og Finnmark: Porsanger (inn i 2020), Gamvik (inn i 2021), Lavangen (inn i 2022) og Tjeldsund (inn i 2023). Ingen fylkeskommuner er på listen.

  Tjeldsund kommune.
  Foto: Henrik Einangshaug/NRK
 • Helse Nord: Skal se på endringer 9. januar

  Styret i Helse Nord har onsdag vedtatt at de skal behandle forslagene til endringer i spesialisthelsetjenesten på et ekstraordinært styremøte 9. januar.

  5 arbeidsgrupper har utredet endringer for å styrke tilbudet til pasienter i nord.

  Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, sa på møtet at de fleste reaksjonen har dreid seg om en av arbeidsgruppenes forslag.

  Styret opprinnelige plan om å behandle de endelig forslagene 25. april står fortsatt ved lag.

 • TV-kjendis ansatt som informasjonsleder i Motvind Norge

  Motvind Norge har ansatt Gaute Grøtta Grav som leder for informasjon og kommunikasjon i organisasjonen.

  Grøtta Grav er norsk musiker, programleder, realitydeltaker og lokalpolitiker. Han er kjent som mangeårig programleder for realityserien Farmen på TV 2.

  – Vindturbiner i norsk natur er en særdeles dårlig ide. Motvind Norge jobber for å bevare både urørt natur og områder der folk lever og ferdes. Det motiverer meg, sier Grøtta Grav (44).

  Motvind Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon med 18.000 medlemmer.
  Organisasjonens primære målsetting er å stanse utbyggingen av vindkraftverk i Norge.

  Erna Solberg i Møre og Romsdal med Gaute grøtta grav
  Foto: Remi Sagen / NRK
 • Mann dømt til ni måneders fengsel

  En mann fra Vest-Finnmark bosatt på Innlandet, ble dømt til ni måneders fengsel for å ha påført brudd i ryggen til samboeren. Det skriver Altaposten.

  I Østre Innlandet tingrett forsøkte kvinnen å argumentere med at bruddet i ryggen kom fra da hun falt av sykkelen.

  Da mannen forklarte seg i retten, benektet han å ha utøvd vold mot henne.

  Retten trodde ikke på det og mannen ble dømt.

 • Samler ordførere til møte

  Samtlige av Finnmarks ordførere er i dag samlet i Vadsø for å presentere den nye fylkeskommunen og for å få til fremtidig samarbeid mellom fylket og kommunene. Det er fylkesordfører Hans-Jacob Bønå som står bak initiativet for møtet.

 • Elle Márgget Nystad fra Karasjok vant i går kveld Årets Lederstjerne 2023. 

  Prisen som deles ut av D2 og Dagens Næringsliv løfter frem ledestjerner under 30 år som gjennom gode ideer, handlekraft eller lederegenskaper bidrar til å gjøre verden litt bedre.

  Nystad er leder i NSR Nuorat, og var den i Fosen-aksjonen som holdt kontakt med myndighetene gjennom aksjonene i februar.

  – Med kjærlighet, forbud mot bruk av rusmidler og ikkevolds-aktivisme har Elle Nystad vært med å sette standarden for hvordan et godt lederskap
  også blant aktivister skal være, det sa juryen som kåret Nystad til Årets Lederstjerne.

 • Leter etter ungdommer med kniv i Harstad

  Politiet i Harstad leter etter to ungdommer som er observert med kniver i beltet, skriver iHarstad.

  – Vi fikk en melding om at det var en observasjon av to ungdommer som hadde kniv i beltet, to kniver hver, sier operasjonsleder Eirik Kileng til avisen.

Se Nordnytt 19:45
Se Nordnytt 19:45

NRK-ekspert med tirade etter VAR-annullering: – Oppsummerer alt som er galt med VAR

Se Nordnytt 19:30
klabo valnes

Valnes utnyttet Klæbo-bommert: – Jeg hadde full panikk