Brita Julianne Skum

Brita Julianne Nilsdatter Skum er 2. kandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 3.

Brita Julianne Skum
Foto: NSR

Hun er født 7. mars 1967. Bosatt i Tverrelvdalen i Alta kommune. Hun er barnevernspedagog.

I kommunen var 778 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.736 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Brita Julianne Skum

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

106 167

0

28 660

2007

94 932

0

24 556

Roller

Skum står oppført som styreleder i Altta Sámiid Searvi (Alta sameforening), som er medlemsforening av Norske Samers Riksforbund (NSR).

Hun står oppført som styremedlem i Álttá Sámi Giellaguovddás AS som ble etablert i 2006. Selskapet hadde u 2007 driftsinntekter på 667.000 kr, og et resultat før skatt på 24.000 kr. Daglig leder i selskapet er Dagrun Marie Sara, mens styreleder er Tor Bjørnar Henriksen. Største eier i selskapet er Altta Sámiid Searvi. Selskapet hadde fire ansatte i 2007.

Skum er også oppført som varamedlem til styret i Áltta Siida AS som ble etablert i 2005. Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på 4.861.000 kr, mens resultat før skatt var minus 471.000 kr. Daglig leder er Inga Kristine A. Sara, mens styreleder er Jan-Erik Henriksen. Altta Sámiid Searvi eier 100 prosent av selskapet.