Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen er toppkandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 5.

Ann-Mari Thomassen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hun er født 18. april 1964. Lærer. Bosatt i Tovik i Skånland kommune.

I kommunen var 170 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.226 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Ann-Mari Thomassen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

205 918

0

73 235

2007

324 740

0

119 742

Roller

Hun står oppført som styreleder i Iinna Ja Biras Samiid Searvi/Hinnøy og Omegn Sameforening.

Sivilstand
Samboer Sten Jakob Olsen

Barn
Tom født 1986, Henrik født 1994, Maja født 1998, Sina født 1999

Utdanning
1996 Samisk semesteremne, Universitetet i Tromsø
1995 Allmennlærerutdanning, Høgskolen i Tromsø
1980-1985 Videregående skole, Harstad og Narvik
1981-1982 Trondenes folkehøgskole

Yrkesbakgrunn
1995-dd Lærer, Skånland kommune

Verv
1992-94 Styrelder i Inna ja Biras sámiid searvi.
1989-92 Styremedlem i Inna ja Biras sámiid searvi.

Verv i Sametinget
2005-09 Sametingsrepresentant; medlem i Plan- og finanskomiteen, leder i Tilskuddsstyret, varamedlem i Samisk parlamentarisk råd
2001-05 Sametingsrepresentant; nestleder i Nærings- og kulturkomiteen, medlem i Samisk parlamentarisk råd

Språk
Samisk og norsk