Hopp til innhold

Randi A. Skum

Randi Kristin Anthonsen Skum er 2. kandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 4.

Randi Skum
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hun er født 6. oktober 1967. Bosatt i Gibostad i Lenvik. Hun er reineier med juridisk utdanning.

I kommunen var 78 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.799 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Randi A. Skum

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

453 287

311 723

179 505

2007

382 377

0

140 928

Roller

Hun står oppført som innehaver av enkeltmannsforetaket Randis Atelier i Tromsø som ble etablert i 1998.

Skum står oppført som styremedlem i Samisk Hus AS i Silsand. Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på 309.000 kr, mens resultat før skatt var 53.000 kr. Styreleder er Arvid Viktor Johnsgård. Senja og Omegn sameforening eier 100 prosent av selskapet.

Skum har vært sametingsrepresentant for NSR siden 1997. Hun var medlem av sametingsrådet mellom 2001 og 2007.

Sivilstand
Samboer Frank R. Remman

Utdanning
3. avdeling jus, Universitetet i Tromsø
2. avdeling jus, Universitetet i Tromsø
1. avdeling jus, Universitetet i Tromsø
EDB-kandidatstudiet (2 år)
Examen philisophicum

Yrkesbakgrunn
1997– Egen driftsenhet - reindrift
1998-00 – Eier og daglig ansvarlig for ”Randi`s Altelier”, Tromsø
1988-89 – Distributør v/ Norsk Data, Oslo
1987-88 – lærer v/ Rossfjord Barne- og Ungdomsskole

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Nærings- og kulturkomiteen
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Sametingsrådet, medlem i Plan- og finanskomiteen
2001-05 Sametingsrepresentant; medlem i Sametingsrådet, medlem i Plan- og finanskomiteen
1997-01 Sametingsrepresentant

Språk
Norsk

Korte nyheter