Hopp til innhold

Randi A. Skum

Randi Kristin Anthonsen Skum er 2. kandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 4.

Randi Skum
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hun er født 6. oktober 1967. Bosatt i Gibostad i Lenvik. Hun er reineier med juridisk utdanning.

I kommunen var 78 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.799 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Randi A. Skum

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

453 287

311 723

179 505

2007

382 377

0

140 928

Roller

Hun står oppført som innehaver av enkeltmannsforetaket Randis Atelier i Tromsø som ble etablert i 1998.

Skum står oppført som styremedlem i Samisk Hus AS i Silsand. Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på 309.000 kr, mens resultat før skatt var 53.000 kr. Styreleder er Arvid Viktor Johnsgård. Senja og Omegn sameforening eier 100 prosent av selskapet.

Skum har vært sametingsrepresentant for NSR siden 1997. Hun var medlem av sametingsrådet mellom 2001 og 2007.

Sivilstand
Samboer Frank R. Remman

Utdanning
3. avdeling jus, Universitetet i Tromsø
2. avdeling jus, Universitetet i Tromsø
1. avdeling jus, Universitetet i Tromsø
EDB-kandidatstudiet (2 år)
Examen philisophicum

Yrkesbakgrunn
1997– Egen driftsenhet - reindrift
1998-00 – Eier og daglig ansvarlig for ”Randi`s Altelier”, Tromsø
1988-89 – Distributør v/ Norsk Data, Oslo
1987-88 – lærer v/ Rossfjord Barne- og Ungdomsskole

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Nærings- og kulturkomiteen
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Sametingsrådet, medlem i Plan- og finanskomiteen
2001-05 Sametingsrepresentant; medlem i Sametingsrådet, medlem i Plan- og finanskomiteen
1997-01 Sametingsrepresentant

Språk
Norsk

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK