Gunn-Britt Retter

Gunn-Britt Retter er første kandidat på felleslista til NSR/Samefolkets parti i valgkrets 1.

Gunn Britt Retter
Foto: NRK

Hun er født 31.5.1971. Bosatt i Bergeby i Nesseby kommune. Leder ved arktisk miljøavdeling i Samerådet.

I Nesseby var 350 personer registrert i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 2.140 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Gunn-Britt Retter

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

374 560

0

123 780

2007

466 231

46 355

163 080

Roller

Står oppført med et enkeltmannsforetak som er registert i 2006.

Sivilstand
Enslig

Utdanning
2000-04 "Master of Arts in Bilingualism", University of Wales
1999-00 Engelsk grunnfag, University of Newcastle
1997-98 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 10 vekttall, Høgskolen i Finnmark
1995-96 Flerkulturell pedagogikk 10 vekttall, Samisk høgskole
1991-95 Allmenlærerutdanning, Samisk høgskole

Yrkesbakgrunn
2006- Leder ved arktisk miljøavdeling, Samerådet
2005 Prosjektarbeider ved Isak Sabas Senter i Varangerbotn
2001-05 Rådgiver ved Artisk Råds Urbefolkningssekretariat i København
1995 (6 måneder) Språkkonsulentvikar i Nesseby kommune
1990-99 unntatt 93-95 Almenlærer ved skoler i Nesseby

Verv
2006- Medlem i Interreg overvåkingskomite Nord - Sápmi
1997-01 Varamedlem i Samisk språkråd
1990-tallet Varamedlem for Samelista til Nesseby kommunestyre
1990-tallet Sekretær for Nesseby sameforening
1993-99 Styremedlem i Finnmark Friidrettskrets
1993-99 Leder i IL Ilars Friidrettsgruppe

Verv i Sametinget
2005-09 Sametingsrepresentant; medlem i Plan- og finans-komiteen, medlem i Samisk parlamentarisk råd

Språk
Samisk

Korte nyheter

 • UNN i gul beredskap

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) går fra i dag over fra grønn til gul beredskap etter at det har vært en jevn økning av innlagte pasienter med covid-19 den siste uken.

  Det innebærer at UNN forbereder opptrapping av pandemidrift, og vurderer ekstra bemanning og tilrettelegging av flere sengeplasser for disse pasientene.

  Per nå skal det være 15 pasienter med covid-19 innlagt, 14 i Tromsø og én i Narvik. Det er høyeste antall innleggelser siden pandemien startet.

  UNN Tromsø
  Foto: Fabian Ubeda
 • Guokte ođđa njoammuma Kárášjogas

  Dán vahkkoloahpa lea guovtti olbmos duođaštuvvon korona Kárášjogas. Nu lea gielddas dál njealji olbmos korona.

  Guoktásis eai dieđe gos njoammun boahtá. Buohkat leat ollásit boahkuhuvvon.

  Kárášjoga gielda ávžžuha olbmuid garvit dárbbašmeahttun oktavuođa earáiguin go iežas lagamusaiguin dassážii gielddas čielggadit njoammundilálašvuođa.

  Karasjok kommune logo
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Norrbotten šaddá ruoksadin

  Mánnodaga rájes rivdet sisabeassan njuolggadusat Norgii. Dál fertet erremii jus boađát Norrbottenis Ruoŧas, Ungáras ja golmma guovllus Suomas. Dat golbma guovlu leat Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Vasa.

  Errengáibádus guoská dušše daidda geain ii leat koronasertifikáhtta. Mánát ja nuorat vuollel 18 jagi eai dárbbaš erremii.

  Lassin Norrbottenii, de lea Ruoŧas ain errengáibádus olbmuide geat bohtet Stockholmmas, Västerbottenis ja Västermanlandas.

  Dat riikkat bissot ain ruoksadin dahje sevdnjes ruoksadin, ja nu lea ain errengáibádus daidda geat bohtet doppe: Belgia, Bulgaria, Greika, Irlánda, Kroátia, Luxemburg, Slovakia, Šveica, Duiska, Nuortariika, Estteeana, Látvia, Lietuva, Románia, Slovenia ja Stuorra- Británnia.

  Utsikt mot Kirunas nye bysentrum
  Foto: Kiruna kommune