Gunn-Britt Retter

Gunn-Britt Retter er første kandidat på felleslista til NSR/Samefolkets parti i valgkrets 1.

Gunn Britt Retter
Foto: NRK

Hun er født 31.5.1971. Bosatt i Bergeby i Nesseby kommune. Leder ved arktisk miljøavdeling i Samerådet.

I Nesseby var 350 personer registrert i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 2.140 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Gunn-Britt Retter

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

374 560

0

123 780

2007

466 231

46 355

163 080

Roller

Står oppført med et enkeltmannsforetak som er registert i 2006.

Sivilstand
Enslig

Utdanning
2000-04 "Master of Arts in Bilingualism", University of Wales
1999-00 Engelsk grunnfag, University of Newcastle
1997-98 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 10 vekttall, Høgskolen i Finnmark
1995-96 Flerkulturell pedagogikk 10 vekttall, Samisk høgskole
1991-95 Allmenlærerutdanning, Samisk høgskole

Yrkesbakgrunn
2006- Leder ved arktisk miljøavdeling, Samerådet
2005 Prosjektarbeider ved Isak Sabas Senter i Varangerbotn
2001-05 Rådgiver ved Artisk Råds Urbefolkningssekretariat i København
1995 (6 måneder) Språkkonsulentvikar i Nesseby kommune
1990-99 unntatt 93-95 Almenlærer ved skoler i Nesseby

Verv
2006- Medlem i Interreg overvåkingskomite Nord - Sápmi
1997-01 Varamedlem i Samisk språkråd
1990-tallet Varamedlem for Samelista til Nesseby kommunestyre
1990-tallet Sekretær for Nesseby sameforening
1993-99 Styremedlem i Finnmark Friidrettskrets
1993-99 Leder i IL Ilars Friidrettsgruppe

Verv i Sametinget
2005-09 Sametingsrepresentant; medlem i Plan- og finans-komiteen, medlem i Samisk parlamentarisk råd

Språk
Samisk