Hopp til innhold

Hilde Anita Nyvoll

Hilde Anita Nyvoll er toppkandidat på Aps liste i valgkrets 3.

Hilde Anita Nyvoll
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hun er født 29.5.1976. Bosatt på Storslett i Nordreisa kommune. Hun førstekonsulent ved Nordreisa trygdekontor. Heltidspolitiker siden 2007.

I kommunen var 122 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele valgkretsen var det 1.736 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Hilde Anita Nyvoll

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

260.749

0

82.399

2007

330.692

0

109.291

Roller

Hun står oppført som styremedlem i Nordreisa Arbeiderparti. Medlem av Nordreisa kommunestyre.

Se også: Maktbasen

Sivilstand
Separert

Barn
Christer Johan født 2003 og Ole-Henning født 1998

Utdanning
2002 IT, Unitec, Aukland, New Zealand
2000-03 3-årig IT, Høgskolen i Finnmark
1997 Servicekurs, AOF
1996 Sivilmarkedsfører 1. semester, Norges Markedshøyskole
1994-95 Markedsføring, Nordreisa videregående skole
1993-94 Økonomi m/reklame, Tromsdalen videregående skole
1992-93 Grunnkurs handel og kontor, Nordreisa videregående skole

Yrkesbakgrunn
2004- Førstekonsulent, Nordreisa trygdekontor
Jan-jun 2004 Vikarlærer ungdomsskolen, Oksfjord skole
1992-04 Butikkmedarbeider/ekstrahjelp, Nyvoll øl og brus
1997-98 Annonsekonsulent, Framtid i Nord Avisdrift
1997-00 Servitør, Jægerstua as
1995-97 Servitør, Norlandia Hotell Storslett

Verv
2005- Medlem i Europapolitisk forum
2005- Styremedlem Nordreisa Arbeiderparti
2001-06 Styremedlem Reisadalen IL og Grendelaget
2001-02 Medlem Studentsamskipnaden i Finnmark
2001-02 Medlem Studentparlamentet, Alta
1998 Leder i fotballgruppe, Oksfjord og Straumfjord IL

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Sametingsrådet; medlem i Plan- og finanskomiteen
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Oppvekst- og utdanningskomiteen, leder i Kontrollkomiteen

Språk
Norsk

Korte nyheter

 • Feil i svarbrev om valgmanntallet - Sametinget beklager

  Sametinget sendte i april feilaktige svarbrev til personer som hadde søkt om opptak i valgmanntallet. Den norske versjonen ble formulert som avslag, og ikke som en anmodning til å sende flere opplysninger.

  Plenumsleder Tom Sottinen (Ap) informerte sametingspresidenten tirsdag om hva som har gått galt og innrømmer dårlig kvalitetssikring.

  – Som vi også har sagt tidligere så var det rett og slett manglende kvalitetssikring av brevene som ble sendt ut fra oss og det er jo bare å beklage, sier Sottinen.

  Plenumslederen sier at Sametinget vil sjekke hva som har skjedd og hvorfor det var feil i den norske versjonen, men ikke i den samiske tekstversjonen.

  Omtrent 250 personer har fått feilaktig avslag på deres søknad etter at Sametinget skjerpet kontrollen av opptak i valgmanntallet der de nå ber om tilleggsinformasjon til søknadene.

  Sametingets største opposisjonsparti, Nordkalottfolket, gjorde oppmerksom på feilen allerede i april. Under plenumsmøtet tirsdag ga partiet muligheten til å rydde opp i saken.

  – Vi har vært fortvilet og irritert fordi de ikke har villet å ta ansvar, ikke på møtet i går heller. Men vi ga et tydelig råd om at dersom de vil ha orden og roe ned situasjonen så må man beklage de feil som er gjort. Det gjorde de i dag, og det er veldig bra, sier parlamentarisk leder i Nordkalottfolket Torill Bakken Kåven.

 • Deanu gieldda árvvoštallá čuoččaldahttit ášši máŋgga olbmo vuostá korrupšuvdnaášši maŋŋá

  Deanu gielddadirektevra háliida geahčadit vejolašvuođa gáibidit buhtadusa eanet go dan guovtti olbmos geat leaba dubmehallan Deanu-áššis.

  Suoidnemánus, diimmá, dubmehalaiga ovddeš IT-hoavda Deanus ja fitnodateaiggát Hámmáris njeallje ja vihtta jagi giddagassii okta dain stuorámus beahttimis ja korrupšuvdnaáššiin Norgga gielddas.

  Soai leigga badjelaš 20 millijovnna ruvnnu suoládan Deanu gielddas, ja dan ferteba logi jagis máksit ruovttuluotta gildii.

  Dál jearrá gielddadirektevrra Inger Eline Eriksen Fjellgren gieldda politihkkáriin ahte berrego gieldda gáibidit vel eanet buhtadusa dán guovtti dubmehallan olbmos. Buhtadus beahttima ovddas dan áigodagas ovdal go leaba dubmehallan.

  Duogáš dása lea go politiijat eai leat dutkan ášši ovdal go logi jagi dás ovdal.

  Fjellgren čállá ahte son bivdá ášši loktejuvvot politihkalaš dássái, go das lea prinsihpalaš karakteara. Son háliida ahte politihkkárat galget mearridit háliidit go iskkadeami dahje guorahallama mii sáhttá čielggadit ahte leatgo earát geain gieldda sáhttá gáibidit buhtadusa, stuorra rihkkuma dihte.

  Opposišuvdnapolitihkkár gielddas, Børre Steinar Børresen (Gurutbellodagas) dadjá NRK:i ahte sávvá bures boahtima olgguldas guorahallamii.

  – Mun lean ovtta oaivilis gielddadirektevrrain das ahte mii fertet gávdnat áibbas loahpalaš čovdosiid dán áššis, lohká Børresen.

  Deanu sátnejođiheaddji, Helga Pedersen, ii muital maid son oaivvilda áššis ovdal go ovdagoddejoavkkus lea ságastallan dan birra.

  Pedersen lea ovdal leamaš eahpádusas geavahit eambbo áiggi gieldda beahttináššái.

 • Slik foreslår rapporten å motvirke samehets, ifølge kommisjonsmedlem

  Liv Inger Somby, medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen, forteller at kommisjonen har lagt frem forslag til hvordan man kan motvirke samehets i sin rapport.

  Hun peker blant annet på forslaget om å opprette en nasjonal handlingsplan mot samehets. Det er et tiltak som Sametingsrådet først la frem for regjeringen i 2022. Nå ber Sametingsrådet regjeringen om å komme på banen.

  – I tillegg foreslår vi at det opprettes et eget nasjonalt kompetansesenter med ansvar for forskning, kompetanse og kunnskapsformidling. Det er naturlig at dette kommer til å være en viktig del av det å bearbeide sårene i det samiske samfunnet. Samtidig har kommisjonen bedt om at man ser på hvilke deler av Sápmi som lider av netthets og annen hets, sier Somby.

  Loga sámegillii.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen overrekker rapporten. Kommisjonsmedlem Liv Inger Somby.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK Sápmi