Anne Helene Saari

Anne Helene Saari er 2. kandidat på Aps liste i valgkrets 2.

Anne Helene Saari, Kautokeino
Foto: Privat

Hun er født 7.7.1981. Bosatt i Kautokeino. Saari arbeider som kjøkkenleder.

I kommunen var 1.536 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Anne Helene Saari (1981)

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

249.679

0

59.499

2007

262.690

830

63.724

Roller

Hun har vært leder av Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU).

Google-treff:

Cirka 523 pr. mars 2009.