Kirsti Guvsám

Kirsti Guvsám er toppkandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 7.

Kirsti Guvsam
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hun er født 20. august 1979. Rådgiver ved asylmottak. Bosatt i Bud i Fræna kommune i Romsdal.

I kommunen var en personer i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 1.395 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Kirsti Guvsám

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

129 732

0

39 492

2007

116 902

0

36 508

Sivilstand
Gift

Utdanning
2003-05 Religionsstudier, Universitetet i Oslo
2002 Standard klassisk arabisk - trinn 1, Folkeuniversitetet i Oslo
2001-02 Duodji, Samernas utbildningscentrum, Jokkmokk
2000-01 Musikk grunnfag, Høgskolen i Agder
1999-00 Religionsvitenskap grunnfag, Universitetet i Tromsø
1998-99 1. år på sykepleierutdanningen, Høgskolen i Tromsø
1995-98 Videregående skole allmenne fag, Steinkjer

Yrkesbakgrunn
2005- Ungdomskonsulent Samisk kirkeråd
1998-05 Pleiemedhjelper i hjemmesykepleie og på sykehjem
1997-98 Organistvikar

Verv
2006- Leder i SOL (Sámi oahppolávdegoddi)
2006- Varamedlem i Interreg beslutningsgruppe Nord - Sápmi
2006- Nestleder i Oslo Sámiid searvi
2006- Varamedlem i Arbeidsgruppen for Urfolk i BEAR (WGIP)
2006-09 Varamedlem i Samisk programråd
2006- Varamedlem i Interreg Nord, Sápmi
2006: Delegat Kirkens verdensråds 9. generalforsamling, Porto Alegre, Brasil
2005-06 Styremedlem i SOL (Sámi oahppolávdegoddi)
2004-06 Leder i Studieutvalget i Oslo Sámiid Searvi
2002-06 Samisk representant i Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål (UfUNG)


Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Plan- og finanskomiteen, medlem i fullmaktskomiteen og varamedlem i Samisk parlamentarisk råd
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Plan- og finanskomiteen, medlem i fullmaktskomiteen og medlem i Samisk parlamentarisk råd

Språk
Norsk

Korte nyheter

 • UNN i gul beredskap

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) går fra i dag over fra grønn til gul beredskap etter at det har vært en jevn økning av innlagte pasienter med covid-19 den siste uken.

  Det innebærer at UNN forbereder opptrapping av pandemidrift, og vurderer ekstra bemanning og tilrettelegging av flere sengeplasser for disse pasientene.

  Per nå skal det være 15 pasienter med covid-19 innlagt, 14 i Tromsø og én i Narvik. Det er høyeste antall innleggelser siden pandemien startet.

  UNN Tromsø
  Foto: Fabian Ubeda
 • Guokte ođđa njoammuma Kárášjogas

  Dán vahkkoloahpa lea guovtti olbmos duođaštuvvon korona Kárášjogas. Nu lea gielddas dál njealji olbmos korona.

  Guoktásis eai dieđe gos njoammun boahtá. Buohkat leat ollásit boahkuhuvvon.

  Kárášjoga gielda ávžžuha olbmuid garvit dárbbašmeahttun oktavuođa earáiguin go iežas lagamusaiguin dassážii gielddas čielggadit njoammundilálašvuođa.

  Karasjok kommune logo
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Norrbotten šaddá ruoksadin

  Mánnodaga rájes rivdet sisabeassan njuolggadusat Norgii. Dál fertet erremii jus boađát Norrbottenis Ruoŧas, Ungáras ja golmma guovllus Suomas. Dat golbma guovlu leat Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Vasa.

  Errengáibádus guoská dušše daidda geain ii leat koronasertifikáhtta. Mánát ja nuorat vuollel 18 jagi eai dárbbaš erremii.

  Lassin Norrbottenii, de lea Ruoŧas ain errengáibádus olbmuide geat bohtet Stockholmmas, Västerbottenis ja Västermanlandas.

  Dat riikkat bissot ain ruoksadin dahje sevdnjes ruoksadin, ja nu lea ain errengáibádus daidda geat bohtet doppe: Belgia, Bulgaria, Greika, Irlánda, Kroátia, Luxemburg, Slovakia, Šveica, Duiska, Nuortariika, Estteeana, Látvia, Lietuva, Románia, Slovenia ja Stuorra- Británnia.

  Utsikt mot Kirunas nye bysentrum
  Foto: Kiruna kommune