Kirsti Guvsám

Kirsti Guvsám er toppkandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 7.

Kirsti Guvsam
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hun er født 20. august 1979. Rådgiver ved asylmottak. Bosatt i Bud i Fræna kommune i Romsdal.

I kommunen var en personer i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 1.395 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Kirsti Guvsám

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

129 732

0

39 492

2007

116 902

0

36 508

Sivilstand
Gift

Utdanning
2003-05 Religionsstudier, Universitetet i Oslo
2002 Standard klassisk arabisk - trinn 1, Folkeuniversitetet i Oslo
2001-02 Duodji, Samernas utbildningscentrum, Jokkmokk
2000-01 Musikk grunnfag, Høgskolen i Agder
1999-00 Religionsvitenskap grunnfag, Universitetet i Tromsø
1998-99 1. år på sykepleierutdanningen, Høgskolen i Tromsø
1995-98 Videregående skole allmenne fag, Steinkjer

Yrkesbakgrunn
2005- Ungdomskonsulent Samisk kirkeråd
1998-05 Pleiemedhjelper i hjemmesykepleie og på sykehjem
1997-98 Organistvikar

Verv
2006- Leder i SOL (Sámi oahppolávdegoddi)
2006- Varamedlem i Interreg beslutningsgruppe Nord - Sápmi
2006- Nestleder i Oslo Sámiid searvi
2006- Varamedlem i Arbeidsgruppen for Urfolk i BEAR (WGIP)
2006-09 Varamedlem i Samisk programråd
2006- Varamedlem i Interreg Nord, Sápmi
2006: Delegat Kirkens verdensråds 9. generalforsamling, Porto Alegre, Brasil
2005-06 Styremedlem i SOL (Sámi oahppolávdegoddi)
2004-06 Leder i Studieutvalget i Oslo Sámiid Searvi
2002-06 Samisk representant i Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål (UfUNG)


Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Plan- og finanskomiteen, medlem i fullmaktskomiteen og varamedlem i Samisk parlamentarisk råd
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Plan- og finanskomiteen, medlem i fullmaktskomiteen og medlem i Samisk parlamentarisk råd

Språk
Norsk