Hopp til innhold

Árja møtte NSR til sonderinger

Både Árjas Laila Susanne Vars og Klemet Erland Hætta i NSR bekrefter at de møtes til samtaler tirsdag kveld.

Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I løpet av helgen møtte Árja Arbeiderpartiet til forhandlinger i håp om å få til et samarbeide om makten i Sametinget.

Vars vil ikke gå nærmere inn på hva disse forhandlingene har ført til så langt.

LES OGSÅ: I forhandlinger

– Ingen forhandlinger med NSR

Vars presiserer overfor NRK Sámi Radio at det er NSR som har invitert Árja til samtaler.

Det er foreløpig ikke snakk om å starte forhandlinger med Norske Samers Riksforbund (NSR), sier Vars.

Hun har tidligere uttalt at det ikke er aktuelt å starte forhandlinger med NSR så lenge partiet allerede er i forhandlinger med Arbeiderpartiet. Vars påpeker at hun drar til tirsdagens møte med NSR kun for å få informasjon om hva NSR ønsker.

Arbeiderpartiets presidentkandidat, Egil Olli, bekreftet tirsdag kveld at de fortsatt er i forhandlinger med Árja. Han er også orientert om at NSR har invitert Árja til et møte, og mener dette er uproblematisk.

Sonderingsmøte

Presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund, Aili Keskitalo, ønsker ikke å kommentere hva NSR så langt har oppnådd i sine forsøk på å få nok samarbeidspartnere til å få flertall i sametinget. Hun henviser til NSRs forhandlingsutvalg, som ledes av Klemet Erland Hætta.

– Forhandlingsutvalget til NSR har invitert Árja til et sonderingsmøte og NSR er klar til å forhandle med Árja dersom partiet er interessert, sier Hætta.

Verken Vars eller Hætta var sent tirsdag kveld tilgjengelig for kommentar etter sonderingsmøtet.

Arbeiderpartiet med sine 14 sametingsrepresentanter og NSR med 13 mandater leter begge etter forhandlingspartnere for å kunne styre sametinget de neste fire årene. Begge er avhengige av å få satt sammen en samarbeidsgruppe på minst 20 representanter, for å få makten i sametinget.

Høyre må avklare internt

Av de mindre partiene er det bare Árja og Frp som har fått inn tre representanter til sametinget. I og med at både Ap og NSR har uttalt at det ikke blir aktuelt å samarbeide med Frp, må begge forsøke å få støtte fra flere partier.

Høyres Knut Roger Hansen, som ble valgt inn fra Ávjovári valgkrets, bekrefter at han er blitt kontaktet både av Ap og NSR etter valget. Han har ikke bestemt seg for hvilken av de to partiene han vil støtte.

– Før jeg kan gi et endelig svar til NSR og Ap må jeg avklare dette internt i Høyre, sier Hansen.

Partiet har oppnevnt et eget forhandlingsutvalg som ledes av tidligere Tana-ordfører Kåre Breivik. Han vil foreløpig ikke si noe om hvem av de to største sametingsgruppene det kan være aktuelt å støtte.

Dermed er situasjonen den at ingen av de mindre partiene på sametinget så langt har avgjort hvem av de to presidentkandidatene de vil støtte.

Korte nyheter

 • 650 nuora geahččalit guolásteamis dán geasi

  62 nuora Romssas eret besset dán geasi geahččaladdat guolásteamis. Oktiibuot leat 650 nuora Norggas registrerejuvvon nuoraidbivdui, ja juohke goalmmádas sis lea nieida.

  – Ulbmilin lea rekrutteret eanet nuorra guolásteddjiid. Mis lea oassi sullii 23 proseantta vuollel 30 jagi ja lea mihttomearrin oažžut eanet nuoraid válljet guolástanámmáha, lohká Dag Sørlig Norgga mearrabiebmoráđis.

  Álggaheapmi dáhpáhuvvá našunála nuoraidbivdoortnega bokte, ja ii leat beare maŋŋit čálihit iežas. Dán jagi dat gusto áigodagas njukčamánu 17. beaivvis gitta golggotmánu 16. beaivái, ja juohke registrerejuvvon nuorra guolásteaddji sáhttá vuovdit iežas bivddu gitta 50 000 ruvdnui.

  Ungdomsfiskerne ser etter krabber på Sandfjorden.
  Foto: Carolyn Hannigan
 • Hilggui Tik toka geahččaleami garvit ođđa lága

  EU-duopmostuollu hilggui odne Tik Toka geahččaleami garvit ođđa digitála njuolggadusaid mat galget ráddjet stuorra teknologiijafitnodagaid fámu, dieđiha AFP.

  Lei mannan skábmamánus go EU dajai ahte TikTok ja máŋga eará lávddi, earret eará Apple ja Meta, fertejit čuovvut njuolggadusaid mat leat «Digitála márkanlágas». Láhka mii gáržžida máilmmi stuorámus fitnodagaid čađahit mearkkašahtti rievdadusaid das mo sii doibmet.

  TikTok logo
  Foto: Reuters
 • Giron suohkan háliida vearuhit turisttaid: – Buorre jurdda

  Bealli ruoŧa turistagielddain oaivvildit ahte turisttat galget máksit sierra duristavearu. Giron lea okta dain.

  – Dat lea vuohki oažžut eanebuid dohkehit turistaealáhusa, lohká Emilia Töyrä (S), gielddastivrra nubbijođiheaddji.

  Norrbottenis lea SVT jearan turistavearu birra Árjepluovve, johkamohki ja Girona gielddaid jođiheddjiin

  Dat gielddat leat dan 30 gieldda searvvis gos leat eanemus turisttat olmmošlogu ektui leamaš maŋemus jagi.

  Kiruna
  Foto: Kiruna komune