Hopp til innhold

Árja møtte NSR til sonderinger

Både Árjas Laila Susanne Vars og Klemet Erland Hætta i NSR bekrefter at de møtes til samtaler tirsdag kveld.

Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I løpet av helgen møtte Árja Arbeiderpartiet til forhandlinger i håp om å få til et samarbeide om makten i Sametinget.

Vars vil ikke gå nærmere inn på hva disse forhandlingene har ført til så langt.

LES OGSÅ: I forhandlinger

– Ingen forhandlinger med NSR

Vars presiserer overfor NRK Sámi Radio at det er NSR som har invitert Árja til samtaler.

Det er foreløpig ikke snakk om å starte forhandlinger med Norske Samers Riksforbund (NSR), sier Vars.

Hun har tidligere uttalt at det ikke er aktuelt å starte forhandlinger med NSR så lenge partiet allerede er i forhandlinger med Arbeiderpartiet. Vars påpeker at hun drar til tirsdagens møte med NSR kun for å få informasjon om hva NSR ønsker.

Arbeiderpartiets presidentkandidat, Egil Olli, bekreftet tirsdag kveld at de fortsatt er i forhandlinger med Árja. Han er også orientert om at NSR har invitert Árja til et møte, og mener dette er uproblematisk.

Sonderingsmøte

Presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund, Aili Keskitalo, ønsker ikke å kommentere hva NSR så langt har oppnådd i sine forsøk på å få nok samarbeidspartnere til å få flertall i sametinget. Hun henviser til NSRs forhandlingsutvalg, som ledes av Klemet Erland Hætta.

– Forhandlingsutvalget til NSR har invitert Árja til et sonderingsmøte og NSR er klar til å forhandle med Árja dersom partiet er interessert, sier Hætta.

Verken Vars eller Hætta var sent tirsdag kveld tilgjengelig for kommentar etter sonderingsmøtet.

Arbeiderpartiet med sine 14 sametingsrepresentanter og NSR med 13 mandater leter begge etter forhandlingspartnere for å kunne styre sametinget de neste fire årene. Begge er avhengige av å få satt sammen en samarbeidsgruppe på minst 20 representanter, for å få makten i sametinget.

Høyre må avklare internt

Av de mindre partiene er det bare Árja og Frp som har fått inn tre representanter til sametinget. I og med at både Ap og NSR har uttalt at det ikke blir aktuelt å samarbeide med Frp, må begge forsøke å få støtte fra flere partier.

Høyres Knut Roger Hansen, som ble valgt inn fra Ávjovári valgkrets, bekrefter at han er blitt kontaktet både av Ap og NSR etter valget. Han har ikke bestemt seg for hvilken av de to partiene han vil støtte.

– Før jeg kan gi et endelig svar til NSR og Ap må jeg avklare dette internt i Høyre, sier Hansen.

Partiet har oppnevnt et eget forhandlingsutvalg som ledes av tidligere Tana-ordfører Kåre Breivik. Han vil foreløpig ikke si noe om hvem av de to største sametingsgruppene det kan være aktuelt å støtte.

Dermed er situasjonen den at ingen av de mindre partiene på sametinget så langt har avgjort hvem av de to presidentkandidatene de vil støtte.

Korte nyheter

 • Helga Pedersen lea ožžon ođđa njunušbarggu

  Ovddeš Bb-njunuš ja Deanu sátnejođiheaddji, Helga Pedersen, lea ožžon ođđa barggu. Son lea Finnmárkku Boanddaidsearvvi ođđa organisašuvdnahoavda, čállá VG.

  – Boanddaidsearvi lea boanddaid deháleamos sáhkaguoddi. Dán jovkui lea mus miella gullat, dadjá Pedersen Boanddaidsearvvi neahttasiidui.

  Pedersen lei Bargiidbellodaga nubbejođiheaddji 2007-2015, ja guolástus- ja riddoministtar 2005-2009.

  Son lei ruovttugieldda Deanu sátnejođiheaddji gitta dán jagi čakčii.

  Les på norsk

  Helga Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen
 • Helga Pedersen har fått ny toppjobb

  Tidligere Ap-topp og Tana-ordfører, Helga Pedersen, har fått ny jobb. Hun er den nye organisasjonssjefen i Finnmark Bondelag, skriver VG.

  – Bondelaget er bøndenes viktigste talerør. Denne gjengen har jeg lyst til å være med i, sier Pedersen i en artikkel på Bondelagets nettsider.

  Pedersen var nestleder i Arbeiderpartiet fra 2007 til 2015, og fiskeri- og kystminister fra 2005 til 2009.

  Hun var ordfører i hjemkommunen Tana frem til i høst.

  Loga sámegillii

  Helga Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Makkár kulturásahusat Norggas barget sámi dáidagiin ja kultuvrrain

  Dál leat unnán dieđut das man olu ja man láhkái Norgga dáidda- ja kulturásahusat barget sámi dáidagiin ja kultuvrrain.

  Okta čilgehusain lea ahte dát ii vel leat suokkardallon. Dáinna háliidit Sámediggi, Sámiráđđi ja Kulturdirektoráhtta dahkat juoidá.

  Danne sáddejuvvo boahtte vahkus riikkaviidosaš iskkadeapmi dáidda- ja kulturásahusaide.

  Geassit nannii duohtavuođa- ja seanadankommišuvdna, ahte dáruiduhttin lea guhká ja duođalaččat čuohcan sámi kultuvrii ja gillii. Dáruiduhttin bistá ain Norggas.

  – Dan mii iskkadeamis gávnnahuvvo šaddá rápportan. Dalle oaidnit mat kulturásahusat barget sámi dáidda- ja kulturovdánbuktimiin dál. Dasa lassin mat kulturásahusat háliidivčče dáinna bargat, muhto eai áibbas dieđe manne ja mat ásahusat eai vel leat dáinna nu olu bargan.

  Dan čilge Kulturdirektoráhta direktevra, Kristin Danielsen (govas).

  Les på norsk

  Kristin Danielsen
  Foto: Kulturrådet