Synnøve Angell

Synnøve Angell er 6. kandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 4.

Hun er født 24. januar 1955. Bosatt i Tromsø. Ifølge NSR er hun student.

I kommunen var 842 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.799 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Synnøve Angell

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

165 858

0

54 495

2007

174 605

0

57 384