Willy Arne Ørnebakk

Willy Ørnebakk er toppkandidat på Aps liste i valgkrets 4.

Willy Ørnebakk
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han er født 5.5.1960. Bosatt i Skibotn i Storfjord kommune. Han er bonde.

I kommunen var 160 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele valgkretsen var det 1.799 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: NEI

Økonomi

Willy Arne Ørnebakk

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

358.996

1.300.677

99.247

2007

300.053

1.429.168

85.705

Roller

Han står oppført som styreleder for Avfallsservice AS i Sørkjosen. Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på 33.808.000 kr, mens driftsresultatet var på 4.211.000 kr. Selskapets største eier er Lyngen kommune. Frps 3. kandidat fra valgkrets 3, Jørn Cato Angell er styremedlem i samme selskap.

Ørnebakk er styremedlem i selskapet Miljøxpert AS som har adresse i Sortland. Driftsresultatet i 2007 var - 53.000 kr. Største eier er Senja Avfallsselskap Iks.

Han står oppført som daglig leder i stiftelsen Lásságámmi som ble etablert i 2004. Driftsinntekter i 2007 var 636.000, mens resultatet ble - 362.000 kr. Ørnebakk er også styreleder i stiftelsen.

Ørnebakk er Aps gruppeleder i Sametinget.

Han står også oppført som innehaver av et enkeltmannsforetak som ble etablert i 1995.

Se også: Maktbasen

Gift med Lis Ørnebakk

Google-treff:

2.140 pr. mars 2009.

Barn
Annette født 1982, Morten født 1984, Rebecca født 1997, Benjamin født 2000

Utdanning
1981 Befalsskole/infanteriet
1979 Examen artium reallinje

Yrkesbakgrunn
1985-dd Gårdbruker
1980-85 Forsvaret
- 1980 Diverse serviceyrker

Verv
2005- Leder i regional rovviltnemd, Troms og Finnmark
2003- Styreleder i Lásságammi
2003- Formannskapsmedlem, Storfjord kommune
1996- Styremedlem/styreleder i Avfallsservice
1991-03 Leder i hovedutvalg for teknikk, natur og miljø, Storfjord kommune
1991- Kommunestyrerepresentant, Storfjord kommune

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Plan- og finanskomiteen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartits sametingsgruppe
2005-07 Sametingsrepresentant; nestleder i Tilskuddsstyret, medlem i Plan- og finanskomiteen
2001-05 Sametingsrepresentant; medlem i Tilskuddsstyret
1997-01 Sametingsrepresentant

Språk
Norsk