Willy Arne Ørnebakk

Willy Ørnebakk er toppkandidat på Aps liste i valgkrets 4.

Willy Ørnebakk
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han er født 5.5.1960. Bosatt i Skibotn i Storfjord kommune. Han er bonde.

I kommunen var 160 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele valgkretsen var det 1.799 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: NEI

Økonomi

Willy Arne Ørnebakk

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

358.996

1.300.677

99.247

2007

300.053

1.429.168

85.705

Roller

Han står oppført som styreleder for Avfallsservice AS i Sørkjosen. Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på 33.808.000 kr, mens driftsresultatet var på 4.211.000 kr. Selskapets største eier er Lyngen kommune. Frps 3. kandidat fra valgkrets 3, Jørn Cato Angell er styremedlem i samme selskap.

Ørnebakk er styremedlem i selskapet Miljøxpert AS som har adresse i Sortland. Driftsresultatet i 2007 var - 53.000 kr. Største eier er Senja Avfallsselskap Iks.

Han står oppført som daglig leder i stiftelsen Lásságámmi som ble etablert i 2004. Driftsinntekter i 2007 var 636.000, mens resultatet ble - 362.000 kr. Ørnebakk er også styreleder i stiftelsen.

Ørnebakk er Aps gruppeleder i Sametinget.

Han står også oppført som innehaver av et enkeltmannsforetak som ble etablert i 1995.

Se også: Maktbasen

Gift med Lis Ørnebakk

Google-treff:

2.140 pr. mars 2009.

Barn
Annette født 1982, Morten født 1984, Rebecca født 1997, Benjamin født 2000

Utdanning
1981 Befalsskole/infanteriet
1979 Examen artium reallinje

Yrkesbakgrunn
1985-dd Gårdbruker
1980-85 Forsvaret
- 1980 Diverse serviceyrker

Verv
2005- Leder i regional rovviltnemd, Troms og Finnmark
2003- Styreleder i Lásságammi
2003- Formannskapsmedlem, Storfjord kommune
1996- Styremedlem/styreleder i Avfallsservice
1991-03 Leder i hovedutvalg for teknikk, natur og miljø, Storfjord kommune
1991- Kommunestyrerepresentant, Storfjord kommune

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Plan- og finanskomiteen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartits sametingsgruppe
2005-07 Sametingsrepresentant; nestleder i Tilskuddsstyret, medlem i Plan- og finanskomiteen
2001-05 Sametingsrepresentant; medlem i Tilskuddsstyret
1997-01 Sametingsrepresentant

Språk
Norsk

Korte nyheter

 • Álttás 12 ođđa njoammuma

  Álttás lassánit ain koronanjoammumat. Maŋimuš jándoris leat duođaštuvvon 12 ođđa njoammuma ja 57 leat dál erremis. Njoammumat levvet eanemus boahkukeahtes mánáid ja nuoraid gaskkas, mii leamašan vuordimis, čállá suohkan neahttasiiddustis. Suohkan ii áiggo liikká ođđa koronaeastandoaimmaid bidjat johtui.

  Koronatesting i Alta
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK
 • Dálkkádatgássa mearri allat

  Eai goassege ovdal leat mihtidan nu alla dálkkádatgássa meari dahje suhkodaga áimmus go diibmá. Dan čájeha ON Máilmmi meteorologalaš organisašuvnna raporta. Luoitimat geahppánedje diibmá go koronapandemiija geažil unnui sihke mátkkošteapmi ja ekonomalaš aktivitehta. Muhto dat ii váikkuhan dálkkádatgássa suhkodahkii. Raporta almmuhuvvui aiddo ovdalaš dálkkádatnjunusčoahkkima, mii lea Glasgowas Skottlánddas golggotmánu 31. beaivve.

  Climateworks jobber med å fjerne klimagassen CO2 fra vanlig luft. Bildet viser et pilotanlegg montert på taket til et avfallsfobrenningsanlegg i Hinwil, Sveits.
  Foto: Julia Dunlop / Climeworks
 • Ođđa njuolggadusat viessovuovdimii

  Boahtte jagi álggu rájes de lea dus, viessovuovdin, stuorát ovddasvástádus viesu feaillaid ja váilliid dáfus. Earret eará ii leat šat lohpi vuovdit viesu "dan ortnegis go dat lea oasttedettiin" iige oasti sáhte váidit daid feaillaid vuođul, mat viessoraporttas namuhuvvojit. Norsk Takst suorgeorganisašuvdna lohká njuolggadusaid ferten rievdadit go menddo dávjá čuožžilit vuovdi ja oasti gaskii soahpameahttunvuođat. Ođđa njuolggadusaid mearridii Stuorradiggi miessemánus ja dat bohtet fápmui ođđajagimánu vuosttas beaivve 2022.