Willy Arne Ørnebakk

Willy Ørnebakk er toppkandidat på Aps liste i valgkrets 4.

Willy Ørnebakk
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han er født 5.5.1960. Bosatt i Skibotn i Storfjord kommune. Han er bonde.

I kommunen var 160 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele valgkretsen var det 1.799 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: NEI

Økonomi

Willy Arne Ørnebakk

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

358.996

1.300.677

99.247

2007

300.053

1.429.168

85.705

Roller

Han står oppført som styreleder for Avfallsservice AS i Sørkjosen. Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på 33.808.000 kr, mens driftsresultatet var på 4.211.000 kr. Selskapets største eier er Lyngen kommune. Frps 3. kandidat fra valgkrets 3, Jørn Cato Angell er styremedlem i samme selskap.

Ørnebakk er styremedlem i selskapet Miljøxpert AS som har adresse i Sortland. Driftsresultatet i 2007 var - 53.000 kr. Største eier er Senja Avfallsselskap Iks.

Han står oppført som daglig leder i stiftelsen Lásságámmi som ble etablert i 2004. Driftsinntekter i 2007 var 636.000, mens resultatet ble - 362.000 kr. Ørnebakk er også styreleder i stiftelsen.

Ørnebakk er Aps gruppeleder i Sametinget.

Han står også oppført som innehaver av et enkeltmannsforetak som ble etablert i 1995.

Se også: Maktbasen

Gift med Lis Ørnebakk

Google-treff:

2.140 pr. mars 2009.

Barn
Annette født 1982, Morten født 1984, Rebecca født 1997, Benjamin født 2000

Utdanning
1981 Befalsskole/infanteriet
1979 Examen artium reallinje

Yrkesbakgrunn
1985-dd Gårdbruker
1980-85 Forsvaret
- 1980 Diverse serviceyrker

Verv
2005- Leder i regional rovviltnemd, Troms og Finnmark
2003- Styreleder i Lásságammi
2003- Formannskapsmedlem, Storfjord kommune
1996- Styremedlem/styreleder i Avfallsservice
1991-03 Leder i hovedutvalg for teknikk, natur og miljø, Storfjord kommune
1991- Kommunestyrerepresentant, Storfjord kommune

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Plan- og finanskomiteen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartits sametingsgruppe
2005-07 Sametingsrepresentant; nestleder i Tilskuddsstyret, medlem i Plan- og finanskomiteen
2001-05 Sametingsrepresentant; medlem i Tilskuddsstyret
1997-01 Sametingsrepresentant

Språk
Norsk

Korte nyheter

 • Paven vil ha forsoning med urfolk

  Pave Francis i den katolske kirken vil besøke Canada for å bidra til forsoning mellom kirken og urfolkene i landet.

  Reisen er utløst av avsløringer om de mange urfolkbarna som døde mens de gikk på internater. Flere av de beryktede skolene ble grunnlagt og drevet av den katolske kirken.

  Paven har fremdeles ikke gitt ut en formell beklagelse på kirkens vegne.

 • Sámi girji nominerejuvvon

  Girječálli Kirste Paltto ja Laila Labba (govvasárgu) leaba nominerejuvvon Davviriikkaid Ráđi mánáid- ja nuoraid 2021 girjjálašvuođa bálkkašupmái. Lea goalmmát geardi go Paltto girji nominerejuvvo ja girječálli dadjá ahte lea dehálaš ahte sámi girjjálašvuohta, erenomážit mánáidgirjjálašvuohta, maid oidno ja gullo olggobealde Sámi. Lea vuosttaš girji masa Labba lea hábmen govaid. – Hirbmat somá! Kirste lea hui čeahpes girječálli ja ádden bures go girji lea nominerejuvvon, dadjá Labba. Vuoiti almmuhuvvo skábmamánu 2. b. Københámmanis ja Laila Labba searvá doaluide.

  Kirste Paltto ja Laila Labba
  Foto: Kimmo Pallari ja June Bjørnback
 • Boavas gáibidit ándagassii atnuma

  Kanada álgoálbmotjođiheaddjit gáibidit ahte boava Frans átnu ándagassii katolalaš girku daguid ovddas go son boahtá Kanádas fitnat. -Ii leat doarvái, ahte boava dušše fitná Kanadas, muhto son ferte atnut ándagasssi ja buvttadit daid vahágiid ovttas maid girku lea dagahan, oaivvildit jođiheaddjit. Vatikána dieđihii gaskavahku, ahte boava Frans finašii mielas Kanádas, muhto ii dieđe vuos goas. Árabut dán jagi gávdnojedje badjel duhát merkekeahtes mánáhávddi Saskatchewanas ja Brihttalaš Kolumbias internáhtaskuvllaid lahka. Assimiliseren álggii Kanádas 1883:s ja badjel 154 000 máná rivvejuvvojedje ruovttuin ja dolvojuvvojedje dáidda internáhtaskuvllaide. 60 prosentta dáin internáhtaskuvllain gulle katolalaš girkui, nu čállá ctvnews ođasdoaimmahat.

  Cowessess First Nation minnestund
  Foto: APTN National News