Máret Káre-Elle Partapuoli

Máret Káre-Elle Partapuoli er 5. kandidat på NSRs og Samefolkets partis fellesliste i valgkrets 1.

Káre-Elle Partapuoli
Foto: NRK

Hun er født 16.3.1984. Fra Masjok i Tana kommune.

I Tana var 873 personer registrert i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 2.140 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Káre-Elle Partapuoli

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

63 874

0

10 891

2007

53 858

0

7 168