Rolf Arthur Johansen

Rolf Arthur Johansen er 3. kandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 4.

Rolf Johansen
Foto: NSR

Han er født 15. september 1954. Lærer. Bosatt på Lyngseidet i Lyngen kommune.

I kommunen var 167 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.799 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Rolf Arthur Johansen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

353 939

0

115 755

2007

307 087

0

98 682

Roller

Han står oppført som styreleder i Bygdeutvalget For Oksvik Skolekrets.

Johansen er styremedlem i Lyngen Servicesenter AS som ble etablert i 1988. Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på 1 923 000 kr, mens resultat før skatt var 584.000 kr. Daglig leder er Hans Petter Myrland, mens styreleder er Svein Olav Bårdsen. Lyngen kommune eier selskapet 100 prosent.

Han står oppført som styremedlem i Lyngen Skytterlag og Stiftelsen Jan Baalsrud. Stiftelsen hadde i 2007 driftsinntekter på 18.000 kr, mens resultat før skatt ble 2.000 kr. Leder i stiftelsen er Nils Ole Astrup Baalsrud.

Han er varamedlem i styret til Alu-Plast AS. Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på 20.423.000 kr, mens resultat før skatt var 419.000 kr. Daglig leder er Lars Tore Larsen, mens styreleder er Ole Jostein Hamnvik. Selskapets største eier er Hamnvik Eiendom AS.

Rolf Arthur Johansen representerer Kristelig Folkeparti i Lyngen kommunestyre. Han var også partiets ordførerkandidat i det direkte ordførervalget i 2007.