Anita Persdatter Ravna

Anita Persdatter Ravna er 4. kandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 7.

Anita Persdatter Ravna
Foto: NSR

Hun er født 15. februar 1961. NAV leder. Bosatt i Moss.

I kommunen var fem personer i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 1.395 personer i manntallet. I Moss blir det kun forhåndsstemmegivning ettersom det er færre enn 30 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Anita Persdatter Ravna

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

331 352

0

110 313

2007

368 445

0

124 037