Jarle Jonassen

Jarle Jonassen er toppkandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 6.

Jarle Jonassen
Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Han er født 9. mars 1950. Bosatt i Glåmos i Røros kommune. Han er reineier, men har vært ansatt som heltidspolitiker. Leder for Sametingets møtelederskap siden 2007.

I kommunen var 60 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 731 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Jarle Jonassen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

538 157

742 323

222 709

2007

557 740

336 890

230 052

Roller

Han står oppført som innehaver av enkeltmannsforetak opprettet i 1995.

Han er styremedlem i Stensaas Reinsdyrslakteri AS på Røros. Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på 31 708 000 kr, mens resultat før skatt var 159 000 kr. Daglig leder og styreleder er Arnstein Stensaas.

Jonassen er styremedlem i stiftelsen Stiftelsen Saemien Sijte i Snåsa. Driftsinntekter i 2007 var 3 728 000 kr, mens resultat før skatt var på minus 20 000 kr.

Sivilstand
Gift med Ellen Kristin Holm Bull

Barn
Ajlin Jonetta født 1981, Nils Morten født 1983, Ejva-Krihke født 1991

Verv
2006- Varamedlem i Interreg overvåkingskomite Sverige-Norge - Åarjelsaemien Dajve
1987 Leder av Riast-Hylling reinbeitedistrikt
1984-86 Styremedlem i Norske Reindriftssamers Landsforbund
1980-85 Leder i Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag
1979-86 Medlem av tillitsmannsutvalg for Riast-Hylling reinbeitedistrikt
1978-80 Styremedlem i Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag

Yrkesbakgrunn
Reineier

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant, leder i møtelederskapet (plenumsleder), medlem i Oppvekst- og utdanningskomiteen, medlem i Samisk parlamentarisk råd
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Sametingsrådet, medlem i Nærings- og kulturkomiteen
2001-05 Sametingsrepresentant; leder i Tilskuddsstyret, medlem i Nærings- og kulturkomiteen
1997-01 Sametingsrepresentant; leder i Samisk næringsråd
1993-97 Sametingsrepresentant; medlem i Sametingsrådet
1989-93 Sametingsrepresentant

Språk
Norsk

Korte nyheter

 • UNN i gul beredskap

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) går fra i dag over fra grønn til gul beredskap etter at det har vært en jevn økning av innlagte pasienter med covid-19 den siste uken.

  Det innebærer at UNN forbereder opptrapping av pandemidrift, og vurderer ekstra bemanning og tilrettelegging av flere sengeplasser for disse pasientene.

  Per nå skal det være 15 pasienter med covid-19 innlagt, 14 i Tromsø og én i Narvik. Det er høyeste antall innleggelser siden pandemien startet.

  UNN Tromsø
  Foto: Fabian Ubeda
 • Guokte ođđa njoammuma Kárášjogas

  Dán vahkkoloahpa lea guovtti olbmos duođaštuvvon korona Kárášjogas. Nu lea gielddas dál njealji olbmos korona.

  Guoktásis eai dieđe gos njoammun boahtá. Buohkat leat ollásit boahkuhuvvon.

  Kárášjoga gielda ávžžuha olbmuid garvit dárbbašmeahttun oktavuođa earáiguin go iežas lagamusaiguin dassážii gielddas čielggadit njoammundilálašvuođa.

  Karasjok kommune logo
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Norrbotten šaddá ruoksadin

  Mánnodaga rájes rivdet sisabeassan njuolggadusat Norgii. Dál fertet erremii jus boađát Norrbottenis Ruoŧas, Ungáras ja golmma guovllus Suomas. Dat golbma guovlu leat Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Vasa.

  Errengáibádus guoská dušše daidda geain ii leat koronasertifikáhtta. Mánát ja nuorat vuollel 18 jagi eai dárbbaš erremii.

  Lassin Norrbottenii, de lea Ruoŧas ain errengáibádus olbmuide geat bohtet Stockholmmas, Västerbottenis ja Västermanlandas.

  Dat riikkat bissot ain ruoksadin dahje sevdnjes ruoksadin, ja nu lea ain errengáibádus daidda geat bohtet doppe: Belgia, Bulgaria, Greika, Irlánda, Kroátia, Luxemburg, Slovakia, Šveica, Duiska, Nuortariika, Estteeana, Látvia, Lietuva, Románia, Slovenia ja Stuorra- Británnia.

  Utsikt mot Kirunas nye bysentrum
  Foto: Kiruna kommune