NRK Meny
Eirik Jensen og Gjermund Cappelen ser på hverandre på første dag i retten
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Rettssaken mot Eirik Jensen

Oppsummert

Eirik Jensens forsvarere ber om at den tidligere politimannen frifinnes for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Spesialenheten mener Jensen må dømmes til 21 års fengsel. Dommen er ventet i slutten av september.

 • Rettssaken er over

  Dommer Heger tar ordet. Han sier saken er ferdig, og at saken skal opp til doms. Før det har de tiltalte mulighet til å komme med en kommentar, men ingen av dem ønsker det.

  – Vi antar at dommen kommer i slutten av september. Dere vil få god varsel om når den kommer, men det er ikke sikkert den kommer i slutten av september. Vi skal uansett jobbe så samvittighetsfullt vi kan, sier Heger, som avslutter med å takke aktørene, de tiltalte og pressen for at det har vært mulig å gjennomføre saken på en god måte.

 • Kort kommentar fra de Vibe

  De Vibe har noen korte kommentarer, og kommer blant annet inn på hvor lenge Cappelen har sittet i varetekt. Det ender med en ganske teknisk diskusjon knyttet til hvorfor det ikke ble utmålt en straff mot Cappelen i oppbevaringssaken i Asker og Bærum tingrett i 2015.

  – Hvorfor har han ikke fått utmålt straff? spør Heger.

  – Det har vi allerede vært inne på. Han har uansett vært i varetekt i tre og et halvt år, noe som regnes som en tyngre soningsform enn fengsel.

  – Men det har han bedt om?

  – Det har ikke vært et alternativ for ham å be om soning. Det er ikke utmålt straff, fordi vi ikke har fått inn alle straffeformildende momenter. Det ble gjort etter en avtale mellom Alfheim og meg, som ble tilsluttet av dommeren der.

 • Straffereduserende moment

  – Det er riktig som advokatfullmektig Malling (Cappelens medforsvarer, journ. anm.) var inne på i går, nemlig at Spesialenhetens prosedyre er å forstå slik at det at Cappelen har fått brettet ut sitt informantforhold med dertil tilhørende fare for familie, er et straffereduserende moment for Cappelen. Dette forutsetter imidlertid at Jensen blir dømt, sier Schilling.

 • Mener forsvarerne bommer

  Aktor Kristine Schilling ber om å få ordet. Hun har flere ting hun vil påpeke, som hun mener er direkte feil i forsvarets prosedyre.

  – Holden sier «kontoret er tynt bemannet» er en vanlig uttalelse hos advokatfirmaet Elden, og dermed ikke er kode. Da må det være en beskrivelse av ressurssituasjonen i politiet, noe som inngår i tiltalen, sier Schilling.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 03030 eller 03030@nrk.no