Hopp til innhold

Vil ha ti år i «strafferabatt»: – 18 års fengsel er en hån mot Politi-Norge

OSLO TINGRETT (NRK): Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe fnyser av statsadvokatens påstand om 18 år i fengsel for sin klient, og mener den kan være ødeleggende for alle som driver med informantarbeid i norsk politi.

Prosedyrer i rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

BER OM LAVERE STRAFF: Gjermund Cappelen (midten) og hans forsvarere Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling i retten mandag.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Sladrehank skal selv ha bank, sa Benedict de Vibe i sin avsluttende prosedyre i Oslo tingrett, med henvisning til det gamle Margrethe Munthe-diktet.

De Vibes poeng er at han mener Cappelen har satt seg selv og familien i stor fare ved å snakke om den pensjonerte politimannen Eirik Jensens angivelige rolle i narkobedriften.

Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe mener Cappelen skal ha en «betydelig strafferabatt» for å erkjent smugling av tonnevis av hasj over flere år, og ba mandag retten om å anse sin klient «på mildest mulig måte».

Overfor NRK presiserer han at han mener straffen bør halveres ut fra strafferammen på 21 år, og at man da havner på 10–11 år i fengsel for hasjsmugleren.

Vi mener han bør få rundt 11 år i fengsel for denne saken. Hovedgrunnen er at han har fortalt en historie om en virkelighet i norsk politi som er så alvorlig, og som har pågått så lenge, og skulle ha vært avsluttet lenge før. Han gjør det med stor fare hvor hva som kan skje med ham senere i livet, sier de Vibe til NRK.

Benedict de Vibe overrasker i sitt forsvar av Gjermund Cappelen.

– SLADREHANK: Forsvarer Benedict de Vibe siterte dikt av Margrethe Munthe i sin prosedyre.

Slaktet Politi-Norge

I sin avsluttende prosedyre var de Vibe flere ganger inne på at han mener flere i politiet visste, eller burde ha visst, om Cappelens narkovirksomhet og samarbeid med en politimann. Ifølge de Vibe burde hans klient vært stoppet allerede på 90-tallet.

– Politi-Norge må bære en stor del av ansvaret for det som har skjedd. Ved et varsel ble det sagt at det ikke var så lenge til Jensen pensjonist, og at det ikke var noen grunn til å lage så mye bråk. Det skulle vært laget mer bråk for lenge siden.

– Når ikke Asker og Bærum politidistrikt klarer å følge opp, er det på grunn av Oslo politidistrikt, eller mer konkret, Eirik Jensen, sier de Vibe, som også mener Spesialenheten for politisaker burde fulgt opp varsler mot Jensen bedre.

– Spesialenheten må også bebreides – de burde og skulle ha drevet dette fram i 2011, sier de Vibe om den gangen Spesialenheten først ble varslet om forholdet mellom Jensen og Cappelen.

Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe kalte statsadvokatens påstand på 18 års fengsel ett hån mot politet. Selv ba han i dag frem påstand om 50 prosent strafferabatt.

HÅN: Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe forklarer hvorfor han mener påstanden om 18 års fengsel er en hån mot alle som driver med informantarbeid i politiet.

– Ødeleggende for informantarbeid

Han beskriver aktors påstand om 18 års fengsel som «en hån mot Politi-Norge». I de avsluttende prosedyrene viste advokatfullmektig Kaja de Vibe Malling, Benedict de Vibes datter, til saker der gjerningsmenn har fått opp mot 40 og 50 prosent strafferabatt for tilståelser.

Malling viste til at Høyesterett har gitt betydelig strafferabatt i saker der tilståelse og forklaring bidrar til å oppklare annen kriminalitet, og særlig når det har utsatt den som tilstår for fare.

De Vibe er av den klare oppfatning at aktors påstand om 18 år i fengsel – dersom den følges opp av retten – vil være svært ødeleggende for alle som driver med kilde – og informantarbeid i norsk politi.

– Jeg mener at de som jobber med å avdekke alvorlig kriminalitet, og som er avhengige av folk som er villige til å stå frem som informanter og kilder, ikke kan regne med å få folk til å samarbeide når gevinsten er så liten.

– Høyesterett har sagt at det må finnes et incitament til å samarbeide, og når konsekvensene blir så store, og straffen blir så stor, da inviterer ikke det til å samarbeide, sier de Vibe.

– Ikke tiltale uten Cappelen

Cappelens mangeårige forsvarer mener det ikke hadde vært sak i Oslo tingrett om ikke Cappelen hadde tilstått og fortalt om Eirik Jensen rolle. Da Cappelen ble pågrepet 19. desember 2013 var han bare siktet for grov narkotikaforbrytelse med bakgrunn i politiets raid mot nettverkets hasjlager.

– Hva kunne man si om innførsel og korrupsjon uten Cappelens forklaring? Etter min mening ville det ikke vært grunnlag for tiltale i det hele tatt, sier de Vibe, som reagerer på at aktor Alfheim i sin prosedyre trakk inn elementer fra oppbevaringssaken i Asker og Bærum tingrett.

Cappelen ble i 2015 funnet skyldig i oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj. Straffeutmåling i denne saken er utsatt til etter at dommen i Oslo tingrett har falt.

– Betyr denne påstanden at Cappelen nå angrer på å ha forklart seg om Jensen?

– Jeg har ikke spurt om direkte, men det er åpenbart at om han hadde nevnt dette, og saken bare hadde vært det den var i Asker og Bærum, så hadde han ikke fått 18 år. Ser man på hva lagmannsretten (ankesaken mot Cappelens nettverk, journ.anm.) sier om den store betydningen hans forklaring hadde, så hadde han kanskje kommet unna med rundt 12 år, sier de Vibe.

Historisk alvorlig sak

Cappelens forsvarer Benedict de Vibe brukte mye av tiden på starten av dagen til å snakke om Eirik Jensen. Forsvarerne mener det er avgjørende for Cappelens strafferabatt at han snakket Jensen inn i saken. Han mener det har avdekket alvorlig kriminalitet av stor samfunnsmessig betydning.

– Dette er en av de mest alvorlige straffesakene i norsk rettshistorie, sa medforsvarer Kaja de Vibe Malling i prosedyren.

Fredag la aktor Lars Erik Alfheim ned en påstand om 18 års fengsel for Cappelen.

Han mente hasjsmugleren skulle få ett år i strafferabatt for tilståelsen og to år for å ha fortalt om samarbeidet med Eirik Jensen.

– Jeg har kommet til at tilståelse og momentene rundt ligger på ett års strafferabatt. Det å snakke inn Jensen gir ytterligere to, samlet en påstand på 18 års fengsel, sa Alfheim i prosedyren.

Forsvarer Benedict de Vibe mener Cappelen fortjener en langt større strafferabatt, og at klienten hans reagerte sterkt på påstanden fra aktoratet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger