Hopp til innhold

Les hele dommen mot Jensen og Cappelen

Tidligere politimann Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel for å ha hjulpet Gjermund Cappelen med å innføre narkotika til Norge. Cappelen fikk selv 15 års fengsel.

Dom mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

Dommen fra Oslo tingrett er på 105 sider, og er enstemmig.

Foto: Arve Bartnes / NRK

Etter en svært lang og omfattende rettssak ble dommen avsagt i Oslo tingrett mandag.

Den tidligere svært profilerte og erfarne politimannen Eirik Jensen ble ikke trodd.

«Ved straffutmålingen må retten i skjerpende retning se hen til at Jensen hadde en rekke ledende stillinger i politiet, samtidig som han medvirket til betydelig hasjimport og begikk grov korrupsjon. Jensens handlinger er et alvorlig anslag mot den tillit som vårt politi og vår rettsstat er avhengig av, og det må derfor være et sentralt og tungtveiende moment i straffutmålingen at narkotikaforbrytelsen og korrupsjonen er forøvet av en i Jensens posisjon», heter det i dommen.

Les hele dommen her:
Oslo tingrett 18. september 2017 – Eirik Jensen, Gjermund Cappelen
(dommen lastes ned som en pdf-fil)

NRK har sladdet navn på en rekke vitner som har forklart seg for retten. Noen av disse jobber med bekjempelse av alvorlig kriminalitet i politiet, mens andre er venner og familie av de tiltalte.

Jensen dømmes til 21 års fengsel, og i rettssalen ba han om betenkningstid for om det var aktuelt å anke.

Dommen på 105 sider er enstemmig.

Narkotikainnførselen ble ifølge retten styrt av Gjermund Cappelen.

Han ble dømt til 15 års fengsel, og fikk dermed strafferabatt for samarbeid med etterforskningen.

Dom mot Eirik Jensen fra tingretten

Les dommen her (som bilder – NRK har sladdet navn på en rekke vitner)

Les også: Eirik Jensen dømt til 21 år

Eirik Jensen

Eirik Jensen ønsket ikke å bli fotografert i forbindelse med opplesingen av dommen. Dette bildet er fra tidligere i rettssaken.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

AKTUELT NÅ