Hopp til innhold

Mener flere innsatte burde fått soningsavbrudd som Eirik Jensen

Kun 0,2 prosent av innsatte fikk soningsavbrudd fra fengsel i fjor. – Vi opplever forskjell når det gjelder høyprofilerte saker, hevder en organisasjon som jobber for innsattes rettigheter.

Narkotika- og korrupsjonsdømte Eirik Jensen og samboeren Ragna Vikre kjører ut fra Kongsvinger fengsel mandag kveld. Jensen blir er besluttet midlertidig løslatt fra fengselet av helsemessige årsaker.

LØSLATT: Mandag ble den korrupsjonsdømte tidligere politimannen Eirik Jensen midlertidig løslatt på grunn av dårlig helse. Han ble hentet av kjæresten Ragna Vikre.

Foto: Javad Parsa / NTB

Mandag ble det kjent at den korrupsjonsdømte tidligere politimannen Eirik Jensen har fått innvilget soningsavbrudd av helseårsaker.

Det var per 13. mars 3094 innsatte i norske fengsler. 13 innsatte er på soningsavbrudd i skrivende stund, viser tall NRK har fått av Kriminalomsorgen.

I fjor fikk totalt 57 innsatte innvilget soningsavbrudd. Det utgjør rundt 0,2 prosent av de innsatte.

Kriminalomsorgen har ikke tall på hvor mange innsatte som har søkt om soningsavbrudd.

– Loven lik for alle?

Johan Lothe er leder for stiftelsen Wayback, som blant annet jobber for innsattes rettigheter, og hjelper folk etter soning.

Han sier at det er mange svært syke fanger i norske fengsler, men det er nærmest umulig å få soningsavbrudd, selv for fanger som driver med alvorlig selvskading.

Johan Lothe i Wayback

Johan Lothe leder i Wayback.

Foto: Privat

– Da spør vi oss om loven er lik for alle?

Opplever dere at det ikke er likhet for loven?

– Ja, vi opplever at det er forskjell når det gjelder høyprofilerte saker, hevder Lothe.

Han mener det er veldig mange som er i samme situasjon som Eirik Jensen.

Mener mange ikke er soningsdyktige

– Vi har absolutt en del vi møter hvor vi tenker at den her personen er egentlig ikke soningsdyktig.

Det sier Adrian Leander Skagen.

Han er jusstudent og saksbehandler i fengselsgruppa til Jussbuss. De tilbyr gratis juridisk rådgivning til folk som ikke har råd til advokat.

Skagen forteller at mange er svært syke når de tar kontakt.

Adrian Leander Skagen i Jussbuss.

Adrian Leander Skagen saksbehandler i fengselsgruppa til Jussbuss.

Foto: Jussbuss

– For eksempel kreft er et veldig klassisk eksempel. Så har vi også hatt klienter som har vært psykotiske i fengsel, sier Skagen.

– De har ikke fått soningsavbrudd?

– Nei. Vi har veiledet dem om soningsavbrudd. Så vet ikke vi hva de har gjort med det videre. Men så vidt vi vet så sitter de fremdeles i fengsel.

Kriminalomsorgen: – Vi er opptatt av likebehandling

I en e-post til NRK skriver Kriminalomsorgen at en betydelig andel av de innsatte i fengslene «har en eller flere psykiske lidelser og at helsetilstanden generelt er dårligere for innsatte i fengsel enn for den øvrige befolkningen.»

De sier det alltid gjøres en individuell og helhetlig vurdering når innsatte søker om straffavbrudd.

Det er ikke nok at soninga er «uheldig» eller «ubehagelig» av helsemessige grunner. Kriminalomsorgen har heller ikke mulighet til å innvilge straffavbrudd for innsatte som er dømt til forvaring.

I vurderinga skal det særlig legges vekt på om det er sannsynlig at den innsatte vil begå nye straffbare handlinger utenfor, om de vil stikke av eller bryte avtalen på annen måte.

Hensynet til den innsattes helse veies opp mot hensynet til samfunnsvernet.

Videre skriver de at det generelt er viktig for kriminalomsorgen å: ​

«ivareta alle innsatte og domfelte, uavhengig av deres ressurssituasjon og uavhengig av om de er representert av advokat, støttepersoner eller andre. Vi er opptatt av likebehandling og rettslikhet og å sikre at alle innsatte og domfeltes rettigheter blir tilfredsstillende ivaretatt.»

Se hele svaret nede i artikkelen.

Mange selvmordsforsøk

I november i fjor skrev NRK at Kriminalomsorgen mener at mer enn ni av ti innsatte i norske fengsler viser tegn på psykiske lidelser og/eller personlighetsforstyrrelser.

– Det er innsatte som er diagnostisert kronisk suicidale, hvor vi ser at hvis vi ikke bruker tvangsmidler på dem, så prøver de faktisk nesten hver dag å ta livet av seg, sa avdelingsdirektør Heidi Bottolfs i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Særlig blant kvinnelige fanger er det mange selvmordsforsøk.

Kriminalomsorgen mener at problemet har økt de siste årene, i takt med nedbyggingen av døgnplasser i psykiatrien.

Les også Kriminalomsorgen: Psykisk syke innsatte forsøker stadig å ta livet av seg

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Løslatt i seks måneder

Domfelte som får straffavbrudd, blir midlertidig løslatelse i seks måneder. I perioden kan de kan bevege seg fritt innenfor Norges grenser.

Når perioden nærmer seg slutten må den domfelte søke på nytt om straffeavbrudd. Da hentes det inn fersk dokumentasjon, ifølge Kriminalomsorgen.

En annen mulighet er å søke om å få sone hjemme med fotlenke. Dette er en ny ordning for de som har hatt soningsavbrudd lenge, men ikke oppfyller krav om benådning.

Det var Spesialenheten for politisaker som etterforsket og pågrep Eirik Jensen. Assisterende sjef Guro Glærum Kleppe var aktor i saken.

På spørsmål om hvordan de ser på soningsavbruddet sier hun at dette er opp til Kriminalomsorgen.

– Spesialenheten var ikke kjent med beslutningen om soningsavbrudd for Eirik Jensen før den ble omtalt i media, opplyser hun til NRK.

Eirik Jensen-saken på to minutter.

Eirik Jensen-saken på to minutter.

AKTUELT NÅ