Normal

Forsvarerne har skrevet Jensen-anke: Ber støttespillerne om hjelp

Eirik Jensens forsvarere har skrevet ferdig anken over dommen på 21 års fengsel mot 60-åringen. De ber publikum om tips som kan bidra til å styrke Jensens sak.

Dom mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

DØMT: Den pensjonerte politimannen Eirik Jensen (60) ble dømt til lovens strengeste straff mandag 18. september. Det kan ta flere år før dommen er ferdig behandlet i rettssystemet, inntil da er Jensen en fri mann.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Mandag er det 14 dager siden Eirik Jensen fikk den knusende dommen på 21 års fengsel. Det er også dagen ankefristen utløper, og John Christian Elden skriver i et innlegg i Facebook-støttegruppa for politimannen at anken nå er ferdigskrevet.

I innlegget ber Elden medlemmene av Jensens støttegruppe, som nå teller over 17.000 – inkludert journalister og andre nysgjerrige, om tips og informasjon som kan brukes i det videre arbeidet med saken.

– Jeg vet – ved å se på denne gruppen og ved å lese mail – at mange av dere har tips og opplysninger som kan være av betydning, skriver Elden, og legger til at tipsene enten kan formidles til forsvarerne eller Spesialenheten.

– Det viktigste for Jensen er at saken blir så godt opplyst som mulig, så ta heller kontakt en gang for mye enn en for lite.

Dom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

Rettssaken mot Eirik Jensen og medtiltalte Gjermund Cappelen endte med en knusende dom mot den pensjonerte politimannen. Jensen selv ønsket ikke å kommentere dommen, noe som gjorde forsvarer John Christian Elden til et enda mer ettertraktet intervjuobjekt.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Ikke overforbruk av betydning

Elden skriver i innlegget at saken kommer til å bli behandlet i Borgarting lagmannsrett, uten å spesifisere når.

Det er tidligere kjent at en ankesak mot Jensen trolig ikke vil komme opp i lagmannsretten før 2019. Inntil da er Jensen trolig en fri mann. Dette blant annet på grunn av den omfattende Lime-saken, der Jensens forsvarere har klienter.

Elden forklarer at det vil bli anket både over bevisvurderingen under skyldspørsmålet for narkotikaposten og korrupsjonen. I tillegg er det anket over saksbehandlingen.

– Vi er fornøyd med at tingretten legger til grunn at Jensen ikke har overforbruk av betydning slik at det kan legges til grunn som et bevismoment i saken, og dermed satte til side økonomianalysene som bærebjelke for Spesialenheten, skriver Elden.

I tiltalen mot Jensen la Spesialenheten til grunn at Jensen mottok minst 2,1 millioner av Gjermund Cappelen for å medvirket til hasjinnførsel. Tingretten fant det imidlertid bare bevist at Jensen hadde mottatt godtgjørelser for til sammen 667.000 kroner.

Dommer Kim Heger sier det ikke er noen formildende omstendigheter i saken.

Dommer Kim Heger leser domsslutningen på 21 års fengsel for Eirik Jensen. Oslo tingrett mente det ikke var noen formildende omstendigheter for Jensens del.

– Tingretten gikk sin egen vei

Elden skriver også Jensen og hans forsvarere er fornøyde med at Oslo tingrett ikke har ment at Jensen har hatt mulighet til å få eller gi informasjon om tollkontroller, eller andre ting som er av betydning for narkotikainnførselen.

– Tingretten gikk imidlertid sin egen vei – noe den har lov til – og mente i stedet at en politimann som «visste» at en person var kriminell, pliktet å gripe inn og stoppe han om ikke politimannen selv skulle komme i medvirkeransvar for det den kriminelle måtte gjøre, skriver Elden.

Han viser videre til at retten mente Jensen visste om Cappelens virksomhet, fordi flere kolleger og andre har gitt uttrykk for det samme etter at Cappelen ble pågrepet.

Elden påpeker at forsvarerne er uenige i både jussen og bevisvurderingen på dette punktet. Det samme gjelder punktet om at Jensen skal ha styrket Cappelens forsett ved å sende SMS-er om stille vær, selv hvis SMS-ene inneholdt lite eller ingen verdifull informasjon.

Jensen møter Cappelen 10. desember

Eirik Jensen ble spanet på da han møtte Gjermund Cappelen i Oslo 10. desember 2013. 18. desember slo politiet til mot Cappelens narkolager, og de to møttes igjen. I SMS-er går det fram at de to diskuterte hvem som kunne stå bak tyveriet.

Foto: Politiet / NRK
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger