Økokrim ble også varslet om Jensen

Etter at tipset om at Eirik Jensen mottok penger fra kriminelle ble lagt bort, tok advokat Reidar Andresen kontakt med Økokrim. Heller ikke denne gang førte varselet frem.

Dom mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

DØMT: Eirik Jensen på vei inn i rettssal 250 i Oslo tinghus mandag før domsavsigelsen.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NRK har tidligere fortalt om de seks varslene som kom om Eirik Jensen mellom 2000 og 2011. Justisministeren har tatt initiativ til en ekstern gransking av politiet for å finne ut hvordan Jensen ifølge dommen fra Oslo tingrett kunne operere under radaren i mange år.

Nå viser det seg at også Økokrim var involvert i et tips som kom i 2013.

Reidar Andresen representerte en sprit- og hasjsmugler i 50-årene som mente å ha oppsiktsvekkende opplysninger om at Eirik Jensen mottok penger for hasjsmugling.

– Økokrim kan bekrefte at det var et møte med advokat Reidar Andresen i april 2013 i forbindelse med en verserende Økokrim-sak. I dette møtet kom det også frem informasjon om Eirik Jensen som umiddelbart ble videreformidlet til rette instans, Spesialenheten.

Økokrim har ingen ytterligere kommentarer, skriver seniorrådgiver Mads Kvernen Kleppe til NRK.

Hvitvasking

Eirik Jensen ble i forrige uke dømt til 21 års fengsel, men har via sin forsvarer varslet en anke.

Som NRK tidligere har omtalt var advokat Andresen i kontakt med Spesialenheten allerede i 2011. Han var oppgitt over at det ikke fikk noen følger, men slo seg etter hvert til ro.

Da Andresen leste om en sak i Oslo tingrett våren 2013, ble mistanken igjen styrket. En finansmann som ble dømt for hvitvasking i den saken, er blitt omtalt som Cappelens økonomisjef, men har hevdet han ikke har visst noe om Cappelens narkotikavirksomhet.

Advokat Andresen mente politiet kunne få en alternativ inngang til tipset fra 2011 ved å se nærmere på Cappelens virksomhet. Hvitvaskingssaken han leste om stemte godt overens med opplysningene fra klienten hans, forteller Andresen.

– Dette var helt i tråd med det jeg hadde blitt fortalt om hvitvasking av penger for Cappelen, sier Andresen til NRK.

På kontoret sitt i april 2013 møtte advokat Andresen to menn fra Økokrim. Sammen gikk de gjennom saken. Andresen sier han fortalte det samme som Spesialenheten fikk vite i 2011.

– Det var konkrete opplysninger om konkrete hendelser. Jeg fant opplysningene fra klienten min meget troverdige, sier Andresen.

Tipseren vitnet i retten

Etter møtet med Andresen tok altså Økokrim kontakt med Spesialenheten. Tipset ble igjen lagt bort.

– Opplysningene fra Økokrim ble sammenholdt med tipset som Spesialenheten hadde mottatt i 2011. Tipset kom fra samme kilde og ble oppfattet å være identisk med det tipset Spesialenheten tidligere hadde mottatt, skriver leder Jan Egil Presthus i Spesialenheten til NRK.

– Tipset ble vurdert på nytt og det ble med bakgrunn i de undersøkelser som var foretatt i 2011 ikke ansett å være grunnlag å iverksette nye undersøkelser omkring dette. Slik Spesialenheten oppfattet henvendelsen fra Økokrim, ga den ingen ekstra tyngde til karakteren av tipset, skriver Presthus.

Han påpeker at den kriminelle tipseren (advokat Andresens klient) ikke ville stille til formelle avhør. Dette kunne sikret et formelt grunnlag for iverksetting av etterforsking, slår Presthus fast.

– Jeg stiller meg undrende til at et formelt avhør skulle gi noen forskjell med hensyn til opplysningenes verifiserbarhet, svarer advokat Andresen.

Den hasjdømte tipseren valgte først å la seg avhøre etter at rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen var i gang.

Mannen, som har vært en bekjent av Cappelen siden midten av 90-tallet, vitnet også i rettssaken og sa at det på et tidspunkt på 2000-tallet var «snakk «om Jensen i alle kriminelle miljøer i Oslo».

«Vitnet syntes det var «for jævlig at sjefen for narkotikapolitiet beskyttet Cappelen, samtidig som Cappelen tystet på sine konkurrenter», er mannen sitert på i dommen fra Oslo tingrett.

Advokat Reidar Andresen

MØTTE ØKOKRIM: Advokat Reidar Andresen møtte to menn fra Økokrim på kontoret sitt våren 2013. Tipset ble gitt videre til Spesialenheten.

Foto: NRK

– Kunne gjort ytterligere undersøkelser

Spesialenheten erkjenner nå at mer kunne vært gjort.

– Som uttalt tidligere, er det i lys av senere opplysninger mulig å se at det i 2011 kunne ha vært igangsatt ytterligere undersøkelser, skriver Presthus.

Han hevder tilbakemeldingen fra Kripos i 2011 ikke ga støtte til opplysningene. Presthus forklarer at vurderingen da var at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å foreta ytterligere undersøkelser.

Halvportrett av Jan Egil Presthus, leder for Spesialenheten for politisaker

KUNNE GJORT MER: Leder Jan Egil Presthus i Spesialenheten erkjenner at de kunne gjort flere undersøkelser.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– Tipset fikk selvsagt fornyet interesse da Spesialenheten senere i 2013 fikk ytterligere opplysninger som gav støtte til opplysningene i tipset, skriver Presthus.

Kripos: – Spesialenheten kunne ha fulgt opp

Det var Paal Henrich-Berle, tilknyttet Spesialenheten som advokat på verv, som gjennomførte møtene med Kripos og daværende assisterende sjef Ketil Haukaas i 2011. I rettssaken sa Berle at Kripos i det siste møtet ga beskjed om at det ikke var grunnlag for å gå videre med tipset.

Berle sa også at han var «skuffet og overrasket» over at saken ikke ble fulgt opp.

Haukaas, som nå er sjef for Kripos, opplyser til NRK at Kripos ikke vil gå inn i innholdet deres tilbakemelding til Spesialenheten.

Haukaas opplyser samtidig at Kripos ga «relevante opplysninger» til Spesialenheten, men at Spesialenheten mente de ikke hadde opplysninger som støttet tipset.

– Dersom Spesialenheten var uenig, kunne de etterspurt mer og fulgt det opp, sier Haukaas til NRK.

Ketil Haukaas

Ketil Haukaas var assisterende sjef i Kripos fra 2006 til 2012. Haukaas ble sjef i Kripos da Odd Reidar Humlegård ble politidirektør i 2012.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Pågripelsen

I desember 2013 hadde politiet i Asker og Bærum spaning på Gjermund Cappelen.

«Spanerne tok skjult oppstilling rundt Kiwi, og kl. 10:30 observerte de at Cappelen plukket opp en person. Møtet ble fotografert, og ved gransking av fotografiet så politiet at det var Jensen som satte seg inn i Cappelens bil. To dager senere, den 12. desember 2013, varslet Asker og Bærum politidistrikt Spesialenheten om at de mistenkte en «usunn forbindelse» mellom Cappelen og Jensen,» står det i dommen fra Oslo tingrett.

18. desember 2013 møttes kriminalsjef Ketil Thue og politimester Ingrid Virum ved Asker og Bærum politidistrikt og representanter fra Spesialenheten. Men Spesialenheten mente de måtte vente på ytterligere åpen informasjon før de startet etterforskning.

Det fikk de da Gjermund Cappelen i samtaler med politiet i januar 2014 sa seg villig til å forklare seg til Spesialenheten om sitt samarbeid med Jensen.

24. februar 2014 ble Jensen pågrepet, siktet for grov korrupsjon. 18. september i år ble Jensen dømt til 21 års fengsel for korrupsjon og narkotikakriminalitet.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger