Hopp til innhold

Eksperter om Eirik Jensens løslatelse: – Ikke ofte dette gis

Det skal mye til for at domfelte blir erklært soningsudyktige, ifølge eksperter. For eksempel kan den domfelte ha psykoser eller alvorlige depresjoner, sier psykologspesialist Pål Grøndahl.

Eirik Jensen kjøres ut fra Kongsvinger fengsel mandag kveld.

Eirik Jensen kjøres ut fra Kongsvinger fengsel mandag kveld.

Foto: Javad Parsa / NTB

Eirik Jensen er erklært soningsudyktig og er løslatt fra fengsel midlertidig på grunn av dårlig helse. Han ble hentet og kjørt hjem av sin samboer, Ragna Lise Vikre, mandag kveld.

For å bli erklært soningsudyktig, holder det ikke å gå til fastlegen og be dem om skrive en attest, sier psykologspesialist Pål Grøndahl.

– Det er mange i fengsel som sliter, så det er mye som skal til, sier han til NRK.

Pål Grøndahl er psykologspesialist med doktorgrad i rettspsykiatri.

Pål Grøndahl er psykologspesialist med doktorgrad i rettspsykiatri.

Foto: Anette Karlsen / NTB

Det er ofte sakkyndige som vurderer om den innsattes helsetilstand er alvorlig nok og utenfor Kriminalomsorgens kompetanse.

– Du må fallere psykisk og fysisk, for eksempel kan den domfelte ha psykoser, alvorlige depresjoner og være nærmest sengeliggende, sier Grøndahl, som er ekspert på rettspsykiatri.

– Så det er ikke noe man kan lure seg til?

– Jo, jeg har blitt lurt. Alle kan bli lurt, å påstå noe annet er tøys. Men i en så omtalt sak som dette skal det mye til for å bli erklært soningsudyktig, sier Grøndahl.

Veien videre

Leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Oscar Dietrichson, sier at det må vurderes om løslatelsen avhjelper helsetilstanden. Hvis ikke, kan den domfelte søke om å bli benådet.

Det er Kongen i statsråd som kan benåde domfelte, det vil si fullstendig eller delvis ettergivelse av straff etter falt dom.

– For at du skal bli benådet, må helsesituasjonen må gjøre soningen umulig og være av varig karakter. Personen må ha betydelige helseproblemer, sier Dietrichson til NRK.

En av dem som har blitt benådet er Arne Treholt. Han ble i 1985 dømt til fengsel i 20 år for å ha spionert for Sovjetunionen og Irak, og ble benådet i 1992 av helsegrunner. Treholt døde i Moskva i februar i år.

– Det er en konkret vurdering av helsesituasjonen. Vi har et lovverk som sier at syke personer ikke kan sitte i fengsel, sier advokat John Christian Elden til NRK.

Leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Oscar Dietrichson.

Leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Oscar Dietrichson.

Foto: Lise Åserud / NTB

Kriminalomsorgen: Må fremme ny søknad

Jensen har foreløpig fått innvilget løslatelse i seks måneder. Regiondirektør i Kriminalomsorgen region øst, Stig Storvik, sier til NRK på generelt grunnlag at når perioden er i ferd med å utløpe, må domfelte fremme en ny søknad om straffeavbrudd. Da hentes det inn fersk dokumentasjon.

– Hvis sakkyndige har vært involvert blir det ofte innhentet en oppdatert uttalelse fra disse. Uttalelsen baseres seg gjerne på sakkyndiges observasjon og samtaler med domfelte, sier Storvik.

En annen mulighet er å søke om å få sone hjemme med fotlenke. Dette er en ny ordning for de som har hatt soningsavbrudd lenge, men ikke oppfyller krav om benådning.

Dietrichson i Advokatforeningen sier at soningsavbrudd er en sikkerhetsventil for et fåtall. Det er ikke et varig alternativ, påpeker han.

– Det er ikke ofte dette gis, og det gis for en kort periode om gangen.

Kongsvinger fengsel

Eirik Jensen har sonet dommen på 21 år i Kongsvinger fengsel.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Samboer: – Han er veldig redusert

Eirik Jensens samboer, Ragna Lise Vikre, er glad for at samboeren nå blir løslatt.

– Det er en glede for meg å hente Eirik ut av fengselet i dag. Endelig, sier hun.

Vikre sier de har jobbet med dette i 1,5 år, og tror ikke han må tilbake til fengselet. Han må holde seg i Norge mens han er løslatt.

– Han sa at han var veldig glad og lettet for utfallet og at Kriminalomsorgen har tatt en riktig avgjørelse.

Eirik Jensen kjøres ut av fengsel

Hun sier at hun har vært veldig bekymret for ham.

– Nå skal vi kjøre hjem, og prøve å få mest mulig ro og få Eirik på beina så fort som mulig. Han er veldig redusert fysisk og psykisk. Han har tapt masse vekt og er rett og slett redusert.

Dømt for grov korrupsjon

Eirik Jensen ble i juni 2020 dømt til 21 års fengsel i Borgarting lagmannsrett for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Høsten 2020 ble anken hans forkastet av Høyesterett.

Den tidligere politimannen har hele tiden hevdet at han er uskyldig dømt.

Borgarting lagmannsrett mente at det er bevist at Jensen som polititjenestemann forsettlig mottok økonomiske fordeler av narkotikasmugleren Gjermund Cappelen.

Cappelen ble dømt til fengsel i 13 år. Han fikk betydelig strafferabatt for å ha vitnet mot Jensen.

Les også Gjermund Cappelen er lauslaten frå fengsel

Gjermund Cappelen

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ