Nytt sjukehus Molde
Foto: Helse Møre og Romsdal

Sjukehusstriden i Møre og Romsdal

Oppsummert

Etter langvarig strid har helseministeren vedteke at det nye, felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal skal byggjast på Hjelset i Molde. Kristiansund kommune gjekk til sak for å få omgjort vedtaket, men tapte i to rettsinstansar.

 • Ikkje fleirtal for fødeavdeling

  Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) seier det i dag kom fram at det ikkje er fleirtal i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for å bevare fødeavdelinga i Kristiansund i den framtidige sjukehusstrukturen. Komiteen gav i dag si innstilling til Nasjonal helse- og sjukehusplan. SV, Sp og Frp har sett fram forslaget om å bevare avdelinga, og Toppe meiner kampen ikkje er over. – Arbeidarpartiet kunne her ha skapt fleirtal for å bevare fødeavdelinga i Kristiansund, og eg er skuffa over at dei ikkje bidreg til det, men saka er ikkje avgjort før Stortinget har votert, seier ho. Nasjonal helse- og sjukehusplan blir behandla i Stortinget 12. mai.

 • Frp: – ikkje statlege sjukehuspengar

  Stortingsrepresentant Jan Steinar Engeli Johansen (Frp) meiner det ikkje er realistisk å tru at Helse Møre og Romsdal får meir pengar frå staten til å bygge eit nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal i Molde. Til Sunnmørsposten (krev innlogging) seier Engeli Johansen at bygginga ikkje har passert noko "point of no return". Han seier at det må bli økonomien i helseføretaket som avgjer om det er mogleg å bygge det nye sjukehuset. Administrasjonen i helseføretaket lagt opp til eit kutt på 214 millionar kroner neste år, og ytterlegare 400 millionar fram til 2021, for å få pengar til å starte bygging.

  Jan Steinar Engeli Johansen
  Foto: Bjørn Inge Bergestuen
 • Mange barn legges på voksenavdeling

  I fjor ble 455 barn lagt inn på voksenavdeling på sykehusene i fylket. 346 ble innlagt på sykehusene i Molde eller Kristiansund. Det bekymrer barnelege Marianne Nordhov, som er ansvarlig for evalueringa av barnetilbudet i Møre og Romsdal. Denne uka blir det klart om gruppa hun leder vil gå inn for en døgnbemannet barneavdeling ved ny-sykehuset på Hjelset.

  Marianne Nordhov
  Foto: Roar Strøm / NRK
 • Anker ikke sykehussaken

  Bystyret i Kristiansund vil ikke anke sykehussaken videre til høyesterett. Det ble klart etter avstemming i bystyret nå i ettermiddag. Kristiansund kommune gikk til sak mot Helse Midt-Norge etter valget av Hjelset som sykehustomt, men tapte både i tingretten og i lagmannsretten.

  Bystyret i Kristiansund
  Foto: Ann Eli Nøsen / NRK
 • Ønsker ikke anke om sykehustomt

  Rådmann Arne Ingebrigtsen i Kristiansund foreslår at kommunen ikke anker dommen fra lagmannsretten om tomteplassering for det nye fellessykehuset. Bystyret avgjør ankespørsmålet om en knapp uke. Ifølge tk.no var det liten stemning for å anke da formannskapet drøftet saken.

  Arne Ingebrigtsen
  Foto: Roar Halten
Laster Twitter-innhold
Ankesaka starta i Frostating lagmanssrett i dag. Kristiansund-ordføraren trur nye opplysningar vil endre tomtevedtaket.