Illustrasjon av sjukehuset for Nordmøre og Romsdal, SNR
Foto: Helse Møre og Romsdal

Nytt sjukehus på Hjelset

Oppsummert

Nordmøre og Romsdal skal få nytt, felles sjukehus. Etter ein langvarig strid blei det vedteke å byggje sjukehuset på Hjelset. Du kan lese meir om sjølve striden her.

 • Frp kan kreve omkamp om sjukehuset

  Dersom helseminister Bent Høie avgjer at det skal vere to sjukehus på Helgeland, vil Frp ha omkamp om fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal. Det seier Jan Steinar Engeli Johansen, sjukehuspolitisk talsperson i Frp, og Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson, ifølgje Vefsnno.no. – Ein kan ikkje ha eitt prinsipp i éin region, og eit heilt anna prinsipp i ein annan region. Det blir berre useriøst, seier Bruun-Gundersen i ei pressemelding, som nettavisa siterer. Partiet ønsker eit fellessjukehus på Helgeland, eit spørsmål Høie skal avgjere 27. januar.

  Illustrasjon av sjukehuset for Nordmøre og Romsdal, SNR
  Foto: Helse Møre og Romsdal
 • Sjukehuskontrakta signert

  Klokka 12 signerte Skanska Norge kontrakta på bygging av fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal. Signeringa skjedde på Hjelset, der sjukehuset skal bli bygd. – No kan bygginga starte etter planen hausten 2020, seier leiar i prosjektstyret, Johan Arnt Vatnan. Det er venta full drift ved sjukehuset første halvår 2024. Styringsramma for bygginga er på 4,4 milliardar kroner.

  Johan Arnt Vatnan til høgre
  Foto: Ann Eli Nøsen / NRK
 • Kontrakten blir underskriven

  Klokka 12.00 signerer Skanska Norge kontrakten på bygging av felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal. Av byggeprosjekt på land er dette den største gjennomføringskontrakten for Skanska nokon gong, seier prosjektdirektør Frode Berg. Sjukehuset og distriktsmedisinsk senter i Kristiansund har styringsmål på 4,5 milliardar kroner. For akuttsjukehuset er styringsmålet for byggekontraken 2,1 milliardar, seier leiar i prosjektstyret, Johan Arnt Vatnan.

  Oversiktsbilde over det nye sjukehuset på HJelset
  Foto: Helse Møre og Romsdal
 • Pengar og oppgåver ved SNR

  Det er framleis ein risiko for at det nye fellessjukehuset på Hjelset i Molde ikkje kan bli realisert innanfor den økonomiske ramma utan å endre funksjonane ved sjukehuset. Det framgår av eit oversyn over risikobildet i Helse Midt-Noreg. Ei vellykka gjennomføring av prosjektet er avhengig av at reduksjon av arealet blir konkretisert og godtatt av driftsorganisasjonen, står det i papira som blir lagt fram for styret neste veke.

  Oversiktsbilde over det nye sjukehuset på HJelset
  Foto: Helse Møre og Romsdal
 • – Optimist

  Leiar i prosjektstyret, Johan Arnt Vatnan, seier at han er optimist med tanke på å finne gode løysingar når arealet på SNR skal justerast ned.

  – Eg er optimist. Skanska hadde fleire løysingar til optimalisering i den førre onbodsrunden som dei ikkje fekk realisert. Det opprinnelege prosjektet hadde også ei forholdsvis dyr fasadeløysing. Vi har no også høve til å ta i bruk nye, innovative, tekniske løysingar, sa Johan Arnt Vatnan.

  Fleire av styrerepresentantane sa at dette var ein stor og viktig dag for det framtidige tilbodet til pasientane i Møre og Romsdal.

  Johan Arnt Vatnan
  Foto: Roar Strøm / NRK
Sjukehusdirektøren kan ikkje garantere at det nye sjukehuset i Molde kan byggast innanfor ramma på 4,1 milliardar kroner. Han kan heller ikkje utelukke at sjukehuset vert mindre enn planlagt. Bygginga vart stoppa i sommar, fordi det vart for dyrt.
Sjukehustomta på Hjelset i Molde står no klar til bygging, men det kan gå eitt år før arbeidet startar. Interessa frå entrepenørar i inn- og utland er likevel stor trass i at anbodskonkurransen vart endra.
Jannicke Farstad er programleiar for tv-sendinga.