Illustrasjon av sjukehuset for Nordmøre og Romsdal, SNR
Foto: Helse Møre og Romsdal

Nytt sjukehus på Hjelset

Oppsummert

Nordmøre og Romsdal skal få nytt, felles sjukehus. Etter ein langvarig strid blei det vedteke å byggje sjukehuset på Hjelset. Du kan lese meir om sjølve striden her.

 • Pasientrom i moduler

  Pasientrommene til det nye fellessykehuset på Hjelset blir trolig bygd i moduler ved husfabrikken til Skanska i Steinkjer. Prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal sier planen er å frakte rommene på skip til Molde. Samtidig vil utbyggerne spare penger på å bruke arbeidere som bor lokalt, skriver Romsdals Budstikke (krever innlogging).

 • Bompengeforslag for Lønset-Hjelset

  Regjeringen vil mest sannsynlig ikke levere bompengeforslaget for E39 Lønset-Hjelset før Stortinget tar sommerferie. Veien skal bygges i sammenheng med det nye sykehuset på Hjelset. – Jeg vil fortsette å trøkke på inn mot departementet og samferdselsministeren for å få lagt frem saken nå i sommer. Skal vi ha et sykehus klart på Hjelset bør også veien være på plass, sier leder i Stortingets transportkomite Helge Orten (H).

  Helge Orten
  Foto: Erlend Hykkerud / NRK
 • Har tatt ned kostnadene

  Styret i Helse Møre og Romsdal kjem i dag truleg til å godkjenne arbeidet som har vore gjort for å få kostnadene ved det nye sjukehuset på Hjelset ned til styringsramma på 4,5 milliardar kroner. Ifølgje dei siste kalkylane er prosjektet framleis 150-200 millionar kroner for dyrt. Men arbeidet med å redusere kostnadene skal halde fram. Arealet er redusert og både byggesystem og tekniske anlegg er endra. Sjukehuset skal framleis ha dei same funksjonane som det var tenkt opphaveleg. Styret skal også ta stilling til oppgraderingar ved sjukehuset i Ålesund og endringar i rehabiliteringstilbodet i fylket.

  SNR Sykehuset Nordmøre og Romsdal Hjelset
  Foto: Helse Møre og Romsdal
 • Redusert med ein halv milliard

  Helse Møre og Romsdal har klart å redusere utgifter til det nye sjukehuset på Hjelset med over ein halv milliard kroner. Det nye sjukehuset er no sett til å koste 4,7 milliardar. – Vi har eit klart mål om å kunne redusere kostnadane ytterlegare fram til byggestart, seier leiar for prosjektstyret, Johan Arnt Vatnan.

  Skisse SNR
  Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal
 • Må være forsvarlig drift

  Et flertall på Stortinget gikk i dag inn for at fødeavdelingen ved Kristiansund sjukehus ikke skulle flyttes før felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal står innflyttingsklart på Hjelset i 2024.

  Styreleder i Helse Møre og Romsdal sier at for å opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund, må det være faglig forsvarlig drift.

  – Vi vil følge stortingsvedtaket, så lenge det er forsvarlig for alle fødende i Nordmøre og Romsdal og at det er forsvarlige arbeidsforhold for de ansatte, sier styreleder Ingve Theodorsen.

  Styret har gjort et vedtak om at fødeavdelingene ved sjukehusene i Molde og Kristiansund skal slås sammen i god tid før akuttsjukehuset på Hjelset står ferdig. Saken om sammenslåing av fødeavdelingene kommer opp i styremøtet i Helse Møre og Romsdal 10.juni

  Lodve Solholm og Ingve Theodorsen
  Foto: Roar Strøm / NRK
Sjukehusdirektøren kan ikkje garantere at det nye sjukehuset i Molde kan byggast innanfor ramma på 4,1 milliardar kroner. Han kan heller ikkje utelukke at sjukehuset vert mindre enn planlagt. Bygginga vart stoppa i sommar, fordi det vart for dyrt.
Sjukehustomta på Hjelset i Molde står no klar til bygging, men det kan gå eitt år før arbeidet startar. Interessa frå entrepenørar i inn- og utland er likevel stor trass i at anbodskonkurransen vart endra.
Jannicke Farstad er programleiar for tv-sendinga.