SNR Nytt sjukehus på Hjelset
Foto: Sykehusbygg

Nytt sjukehus på Hjelset

Oppsummert

Nordmøre og Romsdal skal få nytt, felles sjukehus. Etter ein langvarig strid blei det vedteke å byggje sjukehuset på Hjelset. Du kan lese meir om sjølve striden her.

 • Dato for fødeopning er klar

  No er det sett ein dato for gjenopninga av fødeavdelinga ved sjukehuset i Kristiansund. Klinikksjef Georg Johnsen opplyser at fødeavdelinga vil opne igjen 1. desember.

  Fødeavdelinga, som er den einaste i landet med eit stortingsvedtak om å halde opent, blei stengt i februar på grunn av mangel på fagfolk.

  Det er rekruttert fire gynekologar, to gynekologar under spesialisering og fleire jordmødrer. Men det er endå ikkje nok, seier Johnsen. – Grunnen til at avdelinga ikkje kan opne tidlegare, er at fagfolka ikkje er på plass før, seier klinikksjefen.

  Klinikksjef for sjukehusa i Molde og Kristiansund, Georg Johnsen
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
 • Signerte byggekontrakt

  Entreprenørfirmaet Hent AS signerte i dag den største byggekontrakten for det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal, som skal byggast på Hjelset. Kontrakten er verdt over 800 millionar kroner. Det nye sjukehuset skal etter planen stå ferdig våren 2025. – Kontrakten sikrar at det nye akuttsjukehuset på Hjelset kan reise seg i år som planlagt, seier Øyvind Bakke, direktør i Helse Møre og Romsdal.

  Sjukehusdirektør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal og Jan K. Jahren, konsernsjef i Hent AS.
  Foto: Ann Eli Nøsen / NRK
 • Signerte tre nye kontraktar for SNR

  Onsdag signerte SNR-prosjektet kontraktar om leveranse av bustadrigg, avfallssug og heis til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Det skriv Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding. Malthus Uniteam AS som er ein del av Algeco fekk kontrakten for leveranse av bustadriggar, kontor, kantine/forpleiing og spisebrakke/lomp til anleggsplassen på Hjelset. Envac Noreg AS fekk kontrakten om komplett leveranse av avfallssug og Schindler AS fekk kontrakten med å levere heisar til akuttsjukehuset.

 • Håper Sp får gjennomslag

  Arbeiderpartiordfører Kjell Neergaard (bildet) i Kristiansund håper Senterpartiet sin sykehuspolitikk får gjennomslag i en ny regjering. Senterpartiet har sagt at de vil beholde føde og akutt tilbudet i Kristiansund også etter at Sjukehuset Nordmøre og Romsdal står ferdig. Gruppeleder i Nordmørslista Stig Anders Ohrvik peker også på Senterpartiet. Nordmørslista som har åtte representanter i bystyret i Kristiansund, stiller ikke til valg til Stortinget. – Skal vi lykkes med å få sykehus med fødeavdeling i Kristiansund må Kjersti Toppe fra Senterpartiet bli vår neste helseminister, sier Ohrvik.

  Kjell Neergaard
  Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK
 • Signerte kontrakt

  Måndag blei kontrakten med Angvik Grytnes Entreprenør AS signert. Kontrakten gjeld bygging av den tekniske sentralen, som skal innehalde tunge tekniske anlegg som skal forsyne akuttsjukehuset med energi. – Det er veldig kjekt at vi som lokal entreprenør får delta på bygginga av det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal Oppdraget har stor betyding for oss, seier dagleg leiar Øystein Angvik. Kontrakten har ein verdi på i underkant av 28 millioner kroner.

  Øystein Angvik, daglig leder i Angvik Grytnes, Heidi Nilsen, leiar av prosjektstyret for SNR, Tine Grytnes Laskerud, styreleder i Angvik Grytnes, Helge Hestad, utbyggingssjef for SNR og Ander Solem, prosjektleder i SNR-prosjektet
  Foto: Helse Møre og Romsdal
Sjukehusdirektøren kan ikkje garantere at det nye sjukehuset i Molde kan byggast innanfor ramma på 4,1 milliardar kroner. Han kan heller ikkje utelukke at sjukehuset vert mindre enn planlagt. Bygginga vart stoppa i sommar, fordi det vart for dyrt.
Sjukehustomta på Hjelset i Molde står no klar til bygging, men det kan gå eitt år før arbeidet startar. Interessa frå entrepenørar i inn- og utland er likevel stor trass i at anbodskonkurransen vart endra.
Jannicke Farstad er programleiar for tv-sendinga.