Illustrasjon av sjukehuset for Nordmøre og Romsdal, SNR
Foto: Helse Møre og Romsdal

Nytt sjukehus på Hjelset

Oppsummert

Nordmøre og Romsdal skal få nytt, felles sjukehus. Etter ein langvarig strid blei det vedteke å byggje sjukehuset på Hjelset. Du kan lese meir om sjølve striden her.

 • Stor interesse

  19 entreprenører har meldt sin interesse for å bygge det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde. Ifølge Sykehusbygg er det en blanding av totalentreprenører og leverandører som er interessert i å bidra på deler av oppdraget. Sykehusbygg har invitert til et dialogmøte på Gardermoen på tirsdag. Planen er å lyse ut en ny anbudskonkurranse i månedsskiftet mars/april. Konkurransen om å bygge det nye sjukehuset ble avlyst i juni i fjor, fordi anbudene fra entreprenørene ble 1,1 milliarder kroner over ramma på 4,1 mrd.

  Oversiktsbilde over det nye sjukehuset på HJelset
  Foto: Helse Møre og Romsdal
 • Heimdal ny prosjektdirektør

  Knut Ragnar Heimdal frå WSP Norge AS blir prosjektdirektør og får det overordna ansvaret for det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Det skriv Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding. WSP Norge AS har fått i oppgåve å delta i den vidare utviklinga av sjukehuset. I mars eller april blir det lyst ut ny konkurranse om kva entreprenør som skal bygge sjukehuset. Den førre konkurransen vart stoppa i juni i fjor.

  Knut Ragnar Heimdal
  Foto: Pressefoto
 • Fire vil bli prosjektdirektør

  Fire personar står på søkarllista til stillinga som ny prosjektdirektør for planlegging og bygging av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal.

  Opprinneleg var det fem søkarar, men ein person har trukke seg. Av dei som står igjen på søkerlista er to unntatt offentliggjering.

  Dei to som det er offentleggjort namn på er Ivar Edmund Vatten frå Halsanaustan og Oddvard Knardal fra Bud.

  Det er ikkje kjent når Sjukehusbygg ser for seg å ha ein ny prosjektdirektør på plass. Den førre direktøren gikk av 4. desember i fjor.


 • Dyrt vedlikehald i Molde

  Administrerande direktør Espen Remme sa under styremøtet at det blir brukt millionvis av kroner på å etterleve tilsynskrav ved det gamle sjukehuset i Molde.

  Assisterande direktør Helge Ristesund la til at det er krevjande å drive sjukehuset og at det i det siste er brukt 150 milionar kroner å lukke vedtak frå Arbeidstilsynet.

  – Vi er i ferd med å lukke det siste pålegget no. Det er krevjande og kan opplevast som å kaste pengar ut av vindauget når dette er eit bygg som skal avviklast, sa Ristesund.

Sjukehusdirektøren kan ikkje garantere at det nye sjukehuset i Molde kan byggast innanfor ramma på 4,1 milliardar kroner. Han kan heller ikkje utelukke at sjukehuset vert mindre enn planlagt. Bygginga vart stoppa i sommar, fordi det vart for dyrt.
Sjukehustomta på Hjelset i Molde står no klar til bygging, men det kan gå eitt år før arbeidet startar. Interessa frå entrepenørar i inn- og utland er likevel stor trass i at anbodskonkurransen vart endra.
Jannicke Farstad er programleiar for tv-sendinga.
Ein historisk dag for Møre og Romsdal