Illustrasjon av sjukehuset for Nordmøre og Romsdal, SNR
Foto: Helse Møre og Romsdal

Nytt sjukehus på Hjelset

Oppsummert

Nordmøre og Romsdal skal få nytt, felles sjukehus. Etter ein langvarig strid blei det vedteke å byggje sjukehuset på Hjelset. Du kan lese meir om sjølve striden her.

 • Fleire vil bygge nytt sjukehus

  Sjukehustomta på Hjelset i Molde står no klar til bygging, men det kan gå eitt år før arbeidet startar. Interessa frå entreprenørar i inn- og utland er likevel stor trass i at anbodskonkurransen vart endra. – Det er ein krevjande situasjon og eg har forståing for at Helse Møre og Romsdal og befolkninga er utolmodige. Vi gjer det vi kan for å få fortgang i prosessen og kome i gang med bygginga, seier Helle Jensen, prosjektdirektør i Sjukehusbygg.

  Sjukehustomta på Hjelset i Molde står no klar til bygging, men det kan gå eitt år før arbeidet startar. Interessa frå entrepenørar i inn- og utland er likevel stor trass i at anbodskonkurransen vart endra.
 • – Forseinkingane er eit problem

  – Dei gjentatte forseinkingane slit på dei tilsette og pasientane som må halde ut med det gamle sjukehuset i Molde i minst fem år til. Det seier føretakstillitsvalt for Yngre legars foreining, Ida Kamilla Monn Birkhaug. Bygginga av det nye fellessjukehuset på Hjelset i Molde skulle starte i november, men blir minst eitt år forsinka. Monn Birkhaug meiner at fleire forhold ved sjukehuset i Molde er uhaldbare. – Det verste er at det går utover pasientane. Vi har framleis mange pasientar på same rom og vi har problem med å sikre tausheitsplikta, seier ho.

  Ida Kamilla Monn Birkhaug.
  Foto: Ann Eli Nøsen / NRK
 • Opprørt over ny utsettelse

  Fylkeslederen i Pensjonistforbundet, Mellvin Steinsvoll, er opprørt over at anbudsrunden for det nye sykehuset på Hjelset blir utsatt. Steinsvoll mener det har vært for mange runder med sykehuset og sier at en ny utsettelse skaper usikkerhet blant brukerne. Styret i helseforetaket risikerer å havne i miskreditt når dette skjer gang på gang, sier Steinsvoll.

  Mellvin Steinsvoll
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
 • SNR blir utsett

  Helse Møre og Romsdal utset anbodsrunden for det nye sjukehuset på Hjelset. Opprinneleg skulle den nye anbodsrunda kunngjerast i november. No skal det nye tidspunktet for anbodsrunden skal fastsetjast på styremøte i desember.

  Samstundes har Helse Møre og Romsdal fått prosjektdirektør i Nye veier AS, Johan Arnt Vatnan (bildet) inn i prosjektstyret for det nye sjukehuset. Vatnan var prosjektdirektør for Tønsbergsjukehuset og leia utbygginga av St.Olavs hospital i Trondheim. - Dette er eit av fleire grep for å sikre at sjukehuset blir realisert i tråd med vedtaka, seier administrerande direktør Espen Remme

  Styreleder for Atb, Johan Arnt Vatnan
  Foto: Stein Roar Leite / NRK
 • Trur på innflytting i 2023

  Ordførar i Molde, Torgeir Dahl, er letta over at Helse Møre og Romsdal har fått på plass nye planar for bygginga av fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal. Bygginga skulle ha starta i november, men blir no utsett i eitt år. Trass i at byggestarten blir forsinka, har Dahl god tru på innflytting på Hjelset om fem år. – Det er viktig at ein no kjem raskt i gang. Alle slike forseinkingar skapar usikkerheit. Eg ser at styret er positive og held fast på at det nye sjukehuset er ein del av planane til Helse Møre og Romsdal, seier Dahl.

  Torgeir Dahl (H)
  Foto: Ann Eli Nøsen / NRK
Sjukehustomta på Hjelset i Molde står no klar til bygging, men det kan gå eitt år før arbeidet startar. Interessa frå entrepenørar i inn- og utland er likevel stor trass i at anbodskonkurransen vart endra.
Jannicke Farstad er programleiar for tv-sendinga.
Ein historisk dag for Møre og Romsdal