ungdomspsykiatrisk avdeling
Foto: Haavard Jangaard Strand / NRK

Helse Møre og Romsdal

Oppsummert

Helse Møre og Romsdal har ansvaret for den offentlege spesialist-helsetenesta i Møre og Romsdal. Hovudoppgåvene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

 • Mener kuttvedtaket er ulovlig

  Ansattrepresentant, Ivar Østrem kom med en kraftsalve mot kuttvedtaket i Helse Møre og Romsdal på dagens styremøte i Helse Midt-Norge. Det skriver rbnett.no (krever innlogging). Styret i Helse Møre og Romsdal har bestemt at de skal kutte 200 årsverk. Østrem mener arbeidsmiljøloven ikke tillater nedbemanning i en situasjon med så mye overtid som Helse Møre og Romsdal har.

 • – Helseføretaket får for lite

  Styremedlem i Helse Midt-Noreg, Ivar Østrem, går inn for at Helse Midt-Noreg skal overføre meir pengar til Helse Møre og Romsdal, skriv Sunnmørsposten. Helse Møre og Romsdal skal kutte nesten ein halv milliard i drifta dei komande tre åra, medan Helse Midt-Noreg har 3,5 milliardar på konto. Østrem er kritisk til modellen Helse Midt-Noreg brukar når dei skal fordele pengane mellom helseføretaka og meiner Helse Møre og Romsdal får for lite.

  Ivar Østrem
  Foto: Ann Eli Nøsen / NRK
 • – Vanskelig situasjon

  – En eventuell mistillit mot administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, vil føre helseforetaket inn i en svært vanskelig situasjon, sier foretakstillitsvalgt i NITO, Elise Vegsund til NRK. NITO organiserer blant anna de som arbeider med avansert medisinskteknisk utstyr og bioingeniører. Økonomien i Helse Møre og Romsdal er svært vanskelig, men mistillit vil barre gjøre vondt verre, sier Vegsund. – Det vil bli en veldig, veldig vanskelig situasjon for han. Jeg mener Remme har kjørt gode prosesser og vi er forent om den vanskelige økonomiske situasjonen vi står i.

 • Tillitsvalgte støtter Remme

  Flere av de tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal uttrykker i dag støtte til administrerende direktør Espen Remme. I går gikk Molde-lege Kjell Erik Strømskag ut og ba Remme om å trekke seg. Bakgrunnen er Remme sin håndtering av den vanskelige økonomiske situasjonen og måten helseforetaket har organisert virksomheten sin på. Tidligere i dag tok lederen i overlegeforeninga, John Kristian Høye avstand fra kritikken og støtta Remme. Også foretakstillitsvalgt for Maskinistforbundet, Lars Arne Gjøringbø, støtter Remme. – Jeg tror ikke det er mistillit til administrerende direktør. Det blir ikke mer penger om man skifter direktør.

 • Støttar ikkje Strømskag

  Tidlegare i dag bad overlege Kjell Erik Strømskag om at Espen Remme trekkjer seg som administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal. Men Strømskag har ikkje støtte blant dei andre overlegane om dette synspunktet, fortel føretakstillitsvalt for overlegane, John Kristian Høye. – Eg veit ikkje om Strømskag uttalar seg på vegner av seg sjølv eller fleire, men dette er ikkje noko overlegane i fylket kan stille seg bak. Det er heilt nødvendig med nedskjeringar for å kome vidare i denne prosessen, og dette er ikkje tidspunktet for å vise mistillit til direktøren, skriv Høye i ein SMS til NRK.

  John Kristian Høye
  Foto: Terje Reite / NRK
Det skal no setjast ned ei kontrollgruppe som skal hjelpe leiinga i Helse Møre og Romsdal å gjennomføre tiltaka med å redusere staben med 200 årsverk.Styremedlem og eigarrepresentant i Helse Midt-Noreg, Nils Kvernmo, meiner dette er viktig for å sikre at tiltaka vert gjort.
Sjukehusdirektøren kan ikkje garantere at det nye sjukehuset i Molde kan byggast innanfor ramma på 4,1 milliardar kroner. Han kan heller ikkje utelukke at sjukehuset vert mindre enn planlagt. Bygginga vart stoppa i sommar, fordi det vart for dyrt.
Psykiatribehandlinga i Norge med asyl og lukkede anstalter har gradvis gått over i historien. På Oppdøl sjukehus i Molde rives nå alle de gamle sjukehusbyggene for å gi plass til et nytt sjukehus. Oppdøl sindssykehus fra 1913 etterlater seg sterke kontraster med mange triste skjebner, men er også et sted der pasienter fikk god hjelp og kom seg videre i livet.