Helse Møre og Romsdal
Foto: Remi Sagen / NRK

Helse Møre og Romsdal

Oppsummert

Helse Møre og Romsdal har ansvaret for den offentlege spesialist-helsetenesta i Møre og Romsdal. Hovudoppgåvene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

 • Helse Møre og Romsdal får kritikk

  Helsetilsynet kommer med kraftig kritikk mot Helse Møre og Romsdal etter at nedkjølt mann ble sendt til feil sykehus og nedkjølt kvinne ble erklært død selv om hun var i live. Helse Midt-Norge beklager at de ikke ga pasientene forsvarlig helsehjelp.

 • Tiltak for nedkjølte pasientar

  Helse Midt-Norge innfører no ei felles regional fagleg retningsline for behandling av nedkjølte pasientar.
  Bakgrunnen er drukningsulukka i Karihola i Kristiansund for ni år sidan der to små jenter omkom, og behandlinga av ein nedkjølt pasient ved Molde sjukehus i april i fjor, skriv Helse Midt-Norge. I begge tilfella er det vedgått svikt i pasientbehandlinga og samhandlinga mellom sjukehus. Helseføretaka i regionen får no brev om å sjå til at den nye retningslina blir teken i bruk og etterlevd. Sjukehusa må også legge opp til målretta øvingar for å få stadfeste at den nye retningslina er teken i bruk, heiter det i skrivet frå regionføretaket.

  Kristiansund Sjukehus
  Foto: Eirik Haukenes / NRK
 • Problem med å få nok jordmødre

  Kommunane Aure, Smøla og Halsa har per i dag ikkje jordmortenester å selje til Helse Møre og Romsdal. Det fortel ordførarane i dei tre kommunane. Helseforetaket ønskjer at kommunen skal hjelpe til med å skaffe jordmødre, slik at det blir lettare å få til ei nødvendig følgjeteneste for fødande. Gravide som har 1,5 time reiseveg til sjukehus har rett på eit slikt tilbod.Men det går ikkje slik som situasjonen er i dag, seier Aure-ordførar Ingunn Golmen. Det har i fleire år vore vanskeleg for Helse Møre og Romsdal å ha et fullverdig tilbod om følgeteneste med jordmødre på ytre Nordmøre. I oktober vil helseføretaket kalle inn kommunane som har avtale om følgjeberedskap til å diskutere framtidig samarbeid og løysningar.

  Ingunn Golmen
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
 • Kvernmo møtte dei tilsette i Volda

  Direktør i Helse Møre og Romsdal er i Volda for å informere dei tilsette om kutta som føretaket skal gjennomføre. Dei tilsette i Volda har møtt opp for å protestere mot kutta, og følgjer etter dei tilsette ved Ålesund sjukehus, med å klistre slagord på skoa sine. Kvernmo forstår dei tilsette sin frustrasjon. Samstundes som han peiker på at det er viktig med samarbeid for å få til best mogleg løysingar.

  Nils Kvernmo besøker Volda sjukehus
  Foto: Terje Reite / NRK
 • Klinikksjef får ny jobb

  Klinikksjef for kvinner, barn og ungdom, Henrik Erdal, blir fagleg leiar for innføringa av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal. Det melder helseføretaket på sine nettsider.

  Erdal blir og assisterande fagdirektør i Helse Møre og Romsdal, der han blir ein del av leiargruppa. Han går inn i den nye stillinga frå 1.august,

  Det har storma rundt Erdal i samband med samanslåinga av fødeavdelingane i Kristiansund og Molde. Erdal blei skulda for feilinformasjon. Styret i Helse Møre og Romsdal hadde desse påstandane oppe som eiga sak, men valde å halde fast ved konklusjonen om at ei felles fødeavdeling skal lokaliserast til Molde.

  Henrik Erdal
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK
Leiar i Bunadsgeriljaen, Anja Solvik, tok ordet under styremøtet i Helse Møre og Romsdal i dag.
Anja Cecilie Solvik ble intervjuet i demonstrasjonstoget.