NRK Meny
Helse Møre og Romsdal
Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Helse Møre og Romsdal

Oppsummert

Helse Møre og Romsdal har ansvaret for den offentlege spesialist-helsetenesta i Møre og Romsdal. Hovudoppgåvene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

 • Opplever daglige nettverkstrusler

  Helse Møre og Romsdal opplever daglig at uvedkommende forsøker å trenge seg inn i datasystemet. Rådgiver for informasjonssikkerhet, Trond Wefring, bekrefter at nettverket også her i fylket blir kartlagt.

  Helse Møre og Romsdal administrasjonsbygg styre
  Foto: Ivar Lid Riise / NRK
 • Glatt føre gir operasjonskø

  Planlagte operasjoner kan bli avlyst på kort varsel på grunn av press på operasjonsstuene i Helse Møre og Romsdal. Grunnen er at mange har skadet seg på det glatte vinterføret, opplyser helseforetaket. Situasjonen er den samme på alle sjukehusa i foretaket.– Slik situasjonen er no må vi prioritere de pasientene som kommer inn og som trenger akutte operasjoner, sier ortoped Erland Hermansen.

  Glatt føre
  Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK
 • Får kritikk for tvangsbruk

  En rapport fra Sivilombudsmannen avdekker at utrygghet hos ansatte har ført til risiko for uforholdsmessig bruk av tvang ved Ålesund sjukehus. Det melder Sunnmørsposten. Rapporten avdekker blant annet at flere pasienter sov i belter, pasienter som var skjermet hadde liten frihet til å bevege seg, og at vedtak om tvangsmedisinering var svakt begrunnet. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger sier til avisa at funnene er alvorlige.

  Eksteriørt bilde voksenpsykiatrien
  Foto: Remi Sagen
 • Fryktar låg ambisjon for sjukehus

  Formannskapet i Volda er uroa over at Utviklingsplanen har så lågt ambisjonsnivå for Sjukehuset i Volda som akuttsjukehus, og også for Mork Rehabiliteringssenter. Ifølge avisa Møre krev formannskapet at Volda sjukehus må bli vidareutvikla med gode akuttfunksjonar og fødeavdeling for regionen. Involverte kommunar må bli orienterte om vidare planar for Mork.