Helse Møre og Romsdal

Oppsummert

Helse Møre og Romsdal har ansvaret for den offentlege spesialist-helsetenesta i Møre og Romsdal. Hovudoppgåvene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

 • – Må prioritere beredskapen

  – Helse Møre og Romsdal si drift av jordmorberedskapen på ytre Nordmøre er ikkje god nok. Det meiner Bente Nordeng (bildet), som i fjor haust fekk tilbod om jobb som beredskapsjordmor. Ho skulle mellom anna følgje gravide som har meir enn ein og ein halv time til sjukehus i kommunane Aure, Smøla og Halsa. For Nordeng blei det så mykje rot i tilsettingsprosessen, at ho slutta før ho starta. Ho trur det blir vanskeleg å få jordmødrer til små stillingar i distrikta. – Alle er lovpålagde å ha jordmødrer, men det er ingen som har sagt kor store stillingar dei skal ha. Så då blir det kanskje 15–25 % stillingar, og då får dei ikkje jordmødrer. Eg trur ikkje det blir så lett før ein vel å prioritere beredskapen, seier Nordeng. Janita Skogeng, avdelingssjef i Helse Møre og Romsdal, seier situasjonen er utfordrande. – Det er ei utfordring for oss å få jordmødrer til å delta i følgjetenesta og per i dag må vi erkjenne at vi har for dårleg dekning, seier ho.

  Bente Noreng
  Foto: Anne-Mari Flatset / NRK
 • – SNR ein del av løysinga

  Moldeordførar Torgeir Dahl, seier nytt fellesjukehus på Hjelset, ikkje er problemet, men del av den langsiktige løysinga på dei økonomiske utfordringane i Helse Møre og Romsdal. Dahl trur ikkje uroa om helseføretaket er ein trussel mot nytt sjukehus. Men Moldeordføraren merker at det nærmar seg val, og at enkelte politikarar kastar seg inn i debatten med lettvinte løysingar.

  Torgeir Dahl (H)
  Foto: Ann Eli Nøsen / NRK
 • Dårlig oppmøte uroer

  Det er ikke bare nordmørskommunene som er fraværende på dialogkonferansen til Helse Møre og Romsdal i Molde i dag. Også sunnmørskommunene svikter. Bare et fåtall sunnmørsordførere er med, og det uroer ordfører Vebjørn Krogsæter fra Haram. Han viser til at helseforetaket har alvorlige utfordringer og at en må jobbe med det som utgangspunkt. Da er det også viktig å møte opp, mener han.

  Vebjørn Krogsæter
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
 • Får ikkje gitt hjelpa dei treng

  Psykologane i Helse Møre og Romsdal fryktar dei ikkje får gitt barn og unge hjelpa dei treng. Norsk Psykologforening i Møre og Romsdal har gjennomført ei spørjeundersøking blant psykologane, og funne ut at uroa er unison. Styret i helseføretaket er nøgde med at det er reduserte ventelister innan barne- og ungdompsykiatrien. – Dette er ikkje nødvendigvis bra når det skjer utan at et er fleire som behandlar, seier føretakstillitsvald i Norsk Psykologforening, Siri Næs. Ho fryktar at fokuset på kvaliteten av arbeidet forsvinn.

 • Kritisk til nedbemanning

  Yngre legars foreining trur at ein plan om nedbemanning i Helse Møre og Romsdal kan svekke pasienttilbodet, auke motsetnadene og svekke motivasjonen blant dei tilsette. Administrerande direktør Nils Kvernmo varsla på sist styremøte at han vil legge fram ein nedbemanningsplan til styremøtet i juni. Føretakstillitsvald for Yngre legars foreining, Ida Monn Birkhaug, krev at reglane i arbeidslivet blir følgt, om ein nedbemanningsplan skal setjast i verk. Ho fryktar at nedbemanning kan skape nye vanskar, og trekker i tvil om føretaket kjem til å spare pengar på denne måten.

  Ida Kamilla Monn Birkhaug.
  Foto: Ann Eli Nøsen / NRK
Anja Cecilie Solvik ble intervjuet i demonstrasjonstoget.
Reisevegen for fødande er blitt lengre, men det har blitt tryggare å føde, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie.