NRK Meny
Helse Møre og Romsdal administrasjonsbygg styre
Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Helse Møre og Romsdal

Oppsummert

Helse Møre og Romsdal har ansvaret for den offentlege spesialist-helsetenesta i Møre og Romsdal. Hovudoppgåvene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

 • Krev detaljert rapportering

  Det nye styret i Helse Møre og Romsdal skjerpa fredag krava til detaljert rapportering kring arbeidet med å halde seg til budsjettet. Dette kom inn som eit krav til administrasjonen etter orienteringa om situasjonen ved Helse Møre og Romsdal i februar. I vedtaket heiter det at styret uttrykkjer ei uro kring økonomien i helseføretaket. Helse Møre og Romsdal enda opp med eit underskot i forhold til budsjettet på 2 millionar kroner i februar.

  – Vi tvilar ikkje på at det jobba godt med dette. Men vi er eit nytt styre og føler behov for detaljerte oversyn, sa styreleiar Ingve Theodorsen (bildet).

  Ingve Theodorsen
  Foto: Terje Reite / NRK
 • – Vil ha rapportar og planar

  Styreleiar Ingve Theodorsen (bildet) uttrykte ønskje om endå meir konkrete rapportar og planar for korleis Helse Møre og Romsdal skal klare å følgje budsjettet.

  – Styret ønskjer å gjere djupdykk på enkelte felt, sa Theodorsen.

  Eit sjukefråver på 9,4 prosent var med på å drive lønsutgiftene kraftig opp i februar.

  Heidi Nilsen(bildet) orienterte om eit underskot i høve budsjettet på 2 millionar kroner i februar.

  Ingve Theodorsen og Heidi Nilsen
  Foto: Terje Reite / NRK
 • – Kan ikkje halde fram

  – Dette kan ikkje fortsette. Vi treng ein endå meir konkret plan. Eg trur dette må seiast endå tydlegare, sa styremedlem Nils Kvernmo då det økonomiske resultatet for februar blei presentert for styret i Helse Møre og Romsdal fredag.

  – Helse Møre og Romsdal har budsjettert med underskot. I januar og februar har det vore underskudd i forhold til dette budsjettet også sa Kvernmo. Kvernmo er direktør for eigarstyring i Helse Midt-Noreg.

  Berre i februar gjekk Helse Møre og Romsdal på eit underskot sett opp mot budsjettet på 2 millionar kroner.

  Styret i Helse Møre og Romsdal
  Foto: Terje Reite / NRK
 • Auke i overtid

  – Auke i bruken av overtid gjer meg uroa. Det sa økonomidirektør Heidi Nilsen i si orientering til styret i Helse Møre og Romsdal i dag. I januar låg sjukefråveret på 9,1 prosent og i februar på 9,4 prosent. Dette fråveret er relativt høgt, sa Nilsen.

  Heidi Nilsen
  Foto: Terje Reite / NRK
 • SNR i rute

  Seksti prosent av bygningsmassen som skal rives på sjukehustomta på Hjelset i Molde er nå revet. B-entralen ,det ene av de to store sjukehusbygga, er no jevna med jorda og det andre, A-sentralen, står for tur. Det orienterte prosjektdirektør Helle Jensen i Sykehusbygg det nye styret i Helse Møre og Romsdal om i dag.

  Helle Jensen
  Foto: Terje Reite / NRK