Hopp til innhold
Helse Møre og Romsdal
Foto: Remi Sagen

Helse Møre og Romsdal

Oppsummert

Helse Møre og Romsdal har ansvaret for den offentlege spesialist-helsetenesta i Møre og Romsdal. Hovudoppgåvene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

 • Endrer delvis konklusjonen

  Statsforvalteren snur og endrer delvis konklusjonen etter at en baby døde rett etter fødselen i Ålesund høsten 2019.

  To ansatte får dermed ikke lenger kritikk for å ha gitt moren uforsvarlig helsehjelp. Samtidig holder Statsforvalteren fast på at helseforetaket totalt sett ikke ga henne den hjelpen hun hadde krav på.

  Statsforvalteren har også endret kritikken mot helseforetaket som handlet om manglende evaluering av saken i ettertid.

  De ansatte på sykehuset har vært svært uenige og bedt om at saken ble vurdert på nytt.

  Ålesund sjukehus
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK
 • Mange i tvunge psykisk helsevern

  Helse Møre og Romsdal har over 60 prosent av pasienter dømt til tvunge psykisk helsevern i Midt-Noreg.

  Dette kom fram på styremøte i helseføretaket i dag.

  Det krev store ressursar innenfor psykiatrien både når det gjeld personale og tryggleik.

  Styreleiar Ingve Theodorden seier han vil ta opp at Helse Møre og Romsdal har en så stor del av denne pasientgruppa med helseregionen.

 • Nye feil i Helseplattforma

  St. Olavs hospital har varsla Statens helsetilsyn om ein ny feil i Helseplattforma.

  Mellom 40 og 50 tilvisingar til bildediagnostikk hamna hos blant anna barneavdelinga og gynekologisk avdeling.

  Sjukehusdirektør Grethe Aasved seier til Adresseavisen at den nye feilen ikkje har ført til pasientskadar.

  Det er ti månader sidan sjukehuset innførte det nye journalsystemet Helseplattforma.

 • – Rekk ikkje å rette alle feil

  Konserntillitsvald i Helse Midt-Noreg, Lindy Jarosch von Schweder trur ikkje alle feil i Helseplattforma blir fjerna - før journalsystemet skal takast i bruk av sjukehusa i Møre og Romsdal neste år.

  I dag skal styret i Helse Møre og Romsdal få ei orientering om korleis situasjonen er - med tanke på at sjukehusa her i fylket skal ta i bruk systemet til våren.

  Jarosch von Scweder fryktar at organisasjonen som utviklar Helseplattforma ikkje har kapasitet til å utbetre alt som står på lista over kjende feil.

  Lindy Jarosh-von Schweder, lege
  Foto: Kari Sørbø / nrk
 • Ber om mer penger

  Sykehusdirektøren i Helse Møre og Romsdal ber styret om mer penger for å kunne lyse ut tre nye kontrakter til bygginga av det nye sykehuset på Hjelset.

  Pengene skal brukes til ny helikopterlandingsplass, riving av de siste gamle byggene på sykehustomta og oppgradering av bygningene på sykehuset i Kristiansund.

  Prosjektstyret har også lyst ut en entreprise for utenomhusarbeid med forbehold om finansiering. Saken skal opp i styremøtet onsdag i neste uke. Sykehuset på Hjelset skal være i full drift våren 2025.

 • – Kan innebære en risiko

  Om vel sju måneder blir Helseplattforma innført ved de fire sykehusene i Møre og Romsdal.

  Pasientjournalsystemet har fått flengende kritikk etter at det ble innført på St Olavs Hosptial for nesten et år siden.

  Fungerende sykehusdirektør Heidi Nilsen legger ikke skjul på at innføringa også innebærer en betydelig risiko i Helse Møre og Romsdal.

  Styret blir orientert om forberedelser og opplæring på styremøtet neste uke.

  Heidi Nilsen - administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
 • Meiner dei er godt førebudde

  Helseføretaket er budde på at talet på koronasmitta pasientar ved sjukehusa i fylket stig utover hausten og vinteren.

  Verdshelseorganisasjonen er uroa over koronasmitten som er på veg, og norske helsestyresmakter meiner dei fleste av oss må rekne med å bli smitta igjen.

  Eivor Nordstrand Jacobsen er fungerande smittevernoverlege i Helse Møre og Romsdal. Ho seier at sjukehusa er godt førebudde.

  – Sjukehusa har bygd opp gode rutinar etter pandemien, og har prosedyrar og system på plass. Så sjukehusa skal vere godt rigga for ein eventuell auke i pasientar, seier ho.

 • Ålesund sjukehus får lånegaranti

  Helse Møre og Romsdal får lånegaranti til milliardutbygginga av Ålesund sjukehus. Dette er ein lånegaranti på 800 millionar kroner.

  Lovnaden blei presentert av stortingsrepresentantane Åse Kristin Ask Bakke (Ap) og Geir Inge Lien (Sp) under eit pressetreff utanfor Ålesund sjukehus i dag. Dette inneber at bygginga av nytt akuttmottak, intensivavdeling og operasjonsavdeling kan ta til om kort tid. Med på annonseringa var også Senterpartiet og Arbeidarpartiet sine ordførarkandidatar i Ålesund, Hans Willy Flisnes og Anne Berit Støyva Emblem.

  I tillegg til dei 800 millionar kronene det skal søkast lån om, skal Helse Møre og Romsdal bruke 300 millionar kroner frå eigne midlar. Helse Møre og Romsdal ønskte først at lånegarantien skulle presenterast i samband med statsbudsjettet som blei lagt fram i fjor.

  Lånegarantien kom ikkje då og heller ikkje i samband med revidert nasjonalbudsjett i vår. Signala gjekk likevel ut på at dette skulle kome i statsbudsjettet som blir lagt fram i haust. Det er dette som er blitt stadfesta i dag.

  I ein kommentar til dagens nyheit seier konstituert adm.dir. Heidi Nilsen i Helse Møre og Romsdal at dei har venta lenge på dette, og at dei er svært glade for dei signala som kom frå politisk hald i dag. Med finansieringa på plass står det berre at å få nødvendige vedtak i styra i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge, seier Nilsen.

  Ålesund sjukehus nyheit frå Sp og Ap
  Foto: Silje Bjerknes / NRK
 • Legionellafunn ved sykehuset i Kristiansund

  Det er gjort nye funn av legionella-bakterier i drikkevannet ved Kristiansund sjukehus.

  Funnet skjedde ved en rutinekontroll nå i august. Bakteriene kan gi sykdom som legionærsyken.

  Det er over to år siden legionella ble påvist ved sykehuset, og det har vært installert renseanlegg til 300 000 kroner uten at man har blitt kvitt problemet. Anlegget skal ha vært ustabilt.
  Neste uke kommer leverandøren av vannrenseanlegget for å installere et nytt anlegg, sier Britt Eli Gyldenskog, seksjonsleder for Seksjon for eigedomsdrift SNR.

  Sykehuset skriver at det er liten risiko for smitte til pasienter og ansatte.

  Intensivpasienter og sengeliggende pasienter skal serveres vann fra vannautomater som er legionellafrie, dette gjelder også ved munnstell/tannpuss.

 • Har tilsett ny direktør

  Olav Lødemel (56) frå Voss blir ny toppsjef i Helse Møre og Romsdal. Han er lege med spesialisering i anestesiologi. Det skriv helseføretaket i ei pressemelding.

  Totalt ti søkte på stillinga som administrerande direktør i helseføretaket. To av dei trekte søknaden sin.

  Lødemel har vore i leiinga på Voss sjukehus sidan 2006.

  – Eg gler meg til å starte i jobben og ser fram til å møte dei dyktige fagfolka i Helse Møre og Romsdal. Eg har stor respekt for leiaroppgåva eg no har takka ja til, seier Olav Lødemel i ei pressemelding. Han startar i stillinga 1. november.

  Direktør på Voss sjukehus Olav Lødemel (56) blir toppsjef i Helse Møre og Romsdal.
  Foto: Helse Møre og Romsdal
Regjeringa får sterk kritikk både frå høgre- og venstresida i opposisjonen etter at fødeavdelinga i Kristiansund vart nedlagt.
Sjå helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol bli vist rundt på fødeavdelinga under besøket i Kristiansund torsdag.