Helse Møre og Romsdal
Foto: Remi Sagen

Helse Møre og Romsdal

Oppsummert

Helse Møre og Romsdal har ansvaret for den offentlege spesialist-helsetenesta i Møre og Romsdal. Hovudoppgåvene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

 • Tar uker å fjerne legionella

  Det vil ta fire til seks uker å få på plass klorbehandling mot legionellabakteriene i vannet på Kristiansund sykehus. Men allerede neste uke vil de fleste drikkevannspunktene utstyres med filter slik at vannet kan drikkes igjen. Det er fem uker siden legionellabakterien ble oppdaget og strenge restriksjoner ble innført for bruk av vannet på sykehuset. Klorbehandlingen som innføres vil bli en permanent løsning for å unngå nye oppblomstringer av den farlige bakterien.

  Kristiansund sjukehus
  Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK
 • – Vi må utdanne flere jordmødre

  Frp-leder Sylvi Listhaug mener det må settes inn flere tiltak for å løse mangelen på jordmødre ved norske sykehus. En undersøkelse som Jordmorforeninga har gjort, viser at rundt 1700 vakter står tomme i sommer. Helseforetakene bekrefter at de sliter med å få feriekabalen til å gå opp. Listhaug sier at antall utdanningsplasser må økes. Helseforetakene må også bli pålagt å tilby sykepleiere som ønsker det å ta videreutdanning som jordmor med full lønn under utdannelsen mot at de binder seg til å jobbe i en periode, sier Listhaug.

  Fremskrittspartiets programkomité legger frem forslag til nytt partiprogram 2021-2025
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Ikke kvitt legionella

  Flere avdelinger ved Kristiansund sykehus sliter fortsatt med legionellabakterier i vannet. En måned har gått siden bakteriene ble oppdaget og flere tiltak satt igang. Men fortsatt er ikke vannet friskmeldt. Et eksternt firma er nå inne for å finne løsninger på problemet. Vannet kan ikke drikkes så lenge det inneholder smitte og pasientene får flaskevann frem til at bakterien er borte.

  Sjukehuset i Kristiansund
  Foto: Ann Eli Nøsen / NRK
 • Mangler minst én gynekolog

  Sykehuset i Kristiansund har rekruttert både gynekologer og jordmødre etter at fødeavdelingen i Kristiansund ble midlertidig stengt 7. februar i år, men mangler minst én gynekolog til før de kan gi dato for gjenåpning. Det sier Georg Johnsen, klinikksjef Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, til Tidens Krav. – Vi har lyktes en del med rekrutteringen, men det er fortsatt en vei å gå før vi kan gi en endelig dato for gjenåpning, sier Johnsen.

 • Følger opp fødeavdelingene

  Helse Midt-Norge har enda ikke mottatt rapportene fra Helsetilsynet etter at to barn døde i forbindelse med fødsel på sjukehusene i Molde og Kristiansund i fjor vinter. De skriver i en e-post til NRK at ledelsen i helseregionen likevel er kjent med disse tragiske hendelsene der to barn døde og er orientert om Helsetilsynets gjennomgang.
  Helse Midt-Norge fikk i oppgave fra fylkeslegen i Trøndelag å følge opp helseforetaket etter den knusende kritikken. De skriver videre at ledelsen i helseregionen har full tillit til at de forhold som er påpekt fra Helsetilsynet blir fulgt opp på fødeavdelingene i Møre og Romsdal av helseforetaket.
  Det har også avholdt foretaksmøte med særlig fokus på fødetilbudet ved fødeavdelingene i Helse Møre og Romsdal.

 • Erna Solberg legg ned grunnstein

  Statsminister Erna Solberg (H) skal legge ned grunnsteinen for SNR, skriv helseføretaket i ei pressemelding. Solberg skal vere med på markering av byggestart for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) laurdag 19. juni. – Vi er stolte og glade for at statsminister Erna Solberg har takka ja til å leggje ned grunnsteinen for SNR, seier administrerande direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal.

  Det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal som skal bygges på Hjelset i Molde
  Foto: Helse Møre og Romsdal
 • Har sett i verk tiltak

  Helse Møre og Romsdal har sett i verk ei rekkje tiltak etter at to spedbarn døydde under fødsel på fødeavdelingane i Molde og Kristiansund. Nyleg blei det kjend at Helsetilsynet sin rapport konkluderer med at barna kunne ha overlevd dersom dei hadde fått forsvarleg helsehjelp.

 • Nytt overskot

  Helse Møre og Romsdal gjekk i april med eit overskot på 9 millionar kroner. Det samla overskotet til no i år er på om lag 40 millionar kroner.

  – Dette vuser at den underliggande drifta i føretaket er god, og vi treng førebels ikkje bruke av pengane som er sett av til uføresette utgifter, sa økonomidirektør Trine Sperre under styremøtet i dag.

  Også likviditeten, pengar som er tilgjengelege, er god. Føretaket har for eksempel 543 millionar kroner på konto.

 • SNR i rute

  med det nye fellessjukehuset på Hjelset er i rute fram mot offisiell byggestart i juni. Det kom fram under styremøtet i dag.

  Entreprenørselskapet Tverås er alt i gang med grunnarbeid.

  Totalprisen på prosjektet er justert til 5,6 milliardar kroner, på bakgrunn av prisendringar og etter at ei gåve på 70 millionar kroner er bakt inn i prosjektet.

 • Ingen dato for fødeopning

  Helse Møre og Romsdal har førebels ikkje sett nokon dato for når fødeavdelinga i Kristiansund kan gjenopnast. Det kom fram under styremøtet i dag.

  – Situasjonen i fødselsomsorga er krevjande i heile fylket. Vi flyttar deler av ferieavviklinga frå sommaren til hausten. Og vi flyttar deler av bemanninga inn mot helgar, forklarte administrerande direktør Øyvind Bakke.

  Han la til at det blir jobba mykje med rekruttering av tilsette til fødeavdelinga i Kristiansund.

  – Vi ønskjer at bemanninga skal vere meir robust enn då vi måtte slå saman avdelingane i Molde og Kristiansund. Vi må byggje stein på stein. Men det er dessverre ikkje mogleg å gje nokon gjenopningsdato no, sa Bakke.

  Fødeavdeling Kristiansund
  Foto: Eirik Haukenes / NRK
Om 13 dager stenger fødeavdelingen i Kristiansund. Men ambulansebåtkaia, som skal gjøre reisa til Molde sykehus kortere for de som bor på ytre Nordmøre, er ikke en gang bestilt. På Smøla er frustrasjonen økende.
Dei to sjukehusa manglar sju gynekologar
Smitteverntiltaka blir nedjustert litt etter litt. Frå andre juni lettar Helse Møre og Romsdal på reglane for kven som kan vere til stades før, under og etter fødsel. Det er gode nyheiter for dei som ventar barn.
Kommunelegane er svært sentrale i beredskapen ved koronasmitte.
Men i Surnadal har dei stått utan kommunelege i fem år.
Trass i fleire forsøk, har kommunen ikkje klart å finnen nokon til å gå inn i den løvpålagde stillinga.