Helse Møre og Romsdal
Foto: Remi Sagen / NRK

Helse Møre og Romsdal

Oppsummert

Helse Møre og Romsdal har ansvaret for den offentlege spesialist-helsetenesta i Møre og Romsdal. Hovudoppgåvene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

 • Fakkeltog mot nedlegging

  Det var mange som møtte opp ved Mork rehabiliteringssenter i Volda søndag kveld. Dei frammøte protesterer mot kutta i Helse Møre og Romsdal. Fakkeltoget skulle også signalisere motstand mot kuttplanane i heile fylket og ikkje berre Mork rehabiliteringssenter, opplyste arrangørane som meiner at det kan ha vore mellom 1500–2000 som deltok i demonstrasjonstoget.

  Fakkeltog mot nedlegging av Mork rehabiliteringssenter
  Foto: Kaja Skatvedt Robak / NRK
 • Vil krevje tilbake 1 million

  Aure Helselag varslar at dei vil krevje tilbake ein million 1996-kroner om Aure rehabiliteringssenter blir lagt ned.

  Helselaget samla inn denne millionen då varmtvassbassenget blei etablert i 1996.

  Helselaget skriv i eit brev til Helse Møre og Romsdal at dei vonar styret legg bort planane om nedlegging.

  Aure rehabilitering bassenget
  Foto: Terje Reite / NRK
 • Nordmøre vil seie opp avtalar

  Kommunane på Nordmøre kjem til å seie opp alle samarbeidsavtalane med Helse Møre og Romsdal om styret i føretaket vedtek dei varsla kutta under styremøtet neste veke. Det framgår av eit dokument som ordførar- og rådmannskollegiet på Nordmøre har utarbeidd. Kommunane vil samstundes forlate alle arenaene for samhandling med Helse Møre og Romsdal, framgår det av dokumentet.

  – Kommunane på Nordmøre opplever no at helsepolitikken i Møre og Romsdal blir styrt av ambisiøse klinikksjefar som vil same mest mogleg av fagmiljøet nært seg sjølv. Synspunkt frå tilsette, innbyggarar og politikarar frå lokalt, fylkeskommunalt og nasjonalt hald blir ignorert, heiter det i dokumentet.

  Kristiansund Sjukehus
  Foto: Eirik Haukenes / NRK
 • Fagforbundstopp til Kristiansund

  Leiar i Fagforbundet, som er LOs største forbund, Mette Nord, og Arbeiderpartisekretær Kjersti Stenseng besøker Kristiansund sjukehus mandag. Der skal dei drøfte den aktuelle situasjonen i helseforetaket og fødetilbodet med den lokale leiinga og tillitsvalde ved sjukehuset. Også ordførar Kjell Neergaard (Ap)blir med.

  Møtet skjer dagen før den politiske streiken i Kristiansund tirsdag i protest mot samlinga i Molde av fødetilboda i Kristiansund og Molde.

  Kristiansund sykehus
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
 • Mobiliserer ved styremøte

  Aksjonen «Leve Nordmøre - mot rasering av helsetilbuda» mobiliserer i samband med styremøtet i Helse Møre og Romsdal 27. mars. Det blir sett opp bussar frå Aure, og deltakarane tek sikte på å vere framme i Ålesund til styremøtet tek til klokka 10.00. Dei som står bak aksjonen oppmodar deltakarane om å ta på gule vestar og gjenstandar som lagar lyd. – Ta med banner med sakleg tekst og noko å lage bråk med, for det må til no, heiter det i informasjonen om demonstrasjonen. Dette er eit samarbeid mellom Aure og Smøla. Biletet er frå ein demonstrasjon for bevaring av rehabiliteringssenteret i Aure.

  Demonstrasjon i Aure
  Foto: Roar Halten / NRK
Helse Møre og Romsdal planlegg å spare 131 millionar kroner i tillegg til dei 69 millionane som er alt er vedtekne. Det fekk folk i Kristiansund til å gå ut i gatene og demonstrere.
Trass i to års utsetjing av bygginga av det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal, krev ordføraren i Molde Torgeir Dahl at dei planlagde funksjonane i sjukehuset ikkje blir rørt. Føretakstillitsvald for Yngre leger, Ida Monn Birkhaug forventar no at det ikkje blir fleire forseinkingar.
Fleire pasientorganisasjonar gjekk i fakkeltog i Aure i dag, i protest mot kuttplanane til Helse Møre og Romsdal. Folk er provoserte over at Aure rehabiliteringssenter igjen er trua.
Det skal no setjast ned ei kontrollgruppe som skal hjelpe leiinga i Helse Møre og Romsdal å gjennomføre tiltaka med å redusere staben med 200 årsverk.Styremedlem og eigarrepresentant i Helse Midt-Noreg, Nils Kvernmo, meiner dette er viktig for å sikre at tiltaka vert gjort.