ungdomspsykiatrisk avdeling
Foto: Haavard Jangaard Strand / NRK

Helse Møre og Romsdal

Oppsummert

Helse Møre og Romsdal har ansvaret for den offentlege spesialist-helsetenesta i Møre og Romsdal. Hovudoppgåvene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

 • – Dei tilsette jobbar godt

  Trass i dei kraftige minustala for Helse Møre og Romsdal i september ser administrerande direktør Espen Remme også nokre lyspunkt. I ei pressemelding seier Remme at dei tilsette jobbar godt for at administrasjonen skal lykkast både med pasientbehandlinga og økonomien, og at ein ser over fleire månader tidlegare ei betre utvikling i det driftsøkonomiske resultatet. Men utfordringane er framleis store. – Vi får også tilbakemelding gjennom leiarlinja om fleire som opplever det som utfordrande å halde rammene ut frå dei forventningane det er til å halde oppe tenester og strukturar, seier Remme.

  Espen Remme
  Foto: Terje Reite / NRK
 • Kraftig minus i september

  Helse Møre og Romsdal gjekk 25,3 millionar kroner i minus i september. I ei pressemelding skriv dei at lågare aktivitet i fleire klinikkar gav ein inntektssvikt på 11,7 millionar kroner. Samtidig gjer eit avvik på lønn på 13,7 millionar kroner at kostnadene auka. Dei store minustala for september kom trass i ein økonomisk buffer og ei innsparing på mellom anna medikament og andre driftskostnader. – Dei økonomiske minustala for september er alvorleg for føretaket, og det er ei samansetting av fleire forhold som forklarer dette, seier administrerande direktør Espen Remme i pressemeldinga.

 • Opprørt over ny utsettelse

  Fylkeslederen i Pensjonistforbundet, Mellvin Steinsvoll, er opprørt over at anbudsrunden for det nye sykehuset på Hjelset blir utsatt. Steinsvoll mener det har vært for mange runder med sykehuset og sier at en ny utsettelse skaper usikkerhet blant brukerne. Styret i helseforetaket risikerer å havne i miskreditt når dette skjer gang på gang, sier Steinsvoll.

  Mellvin Steinsvoll
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
 • SNR blir utsett

  Helse Møre og Romsdal utset anbodsrunden for det nye sjukehuset på Hjelset. Opprinneleg skulle den nye anbodsrunda kunngjerast i november. No skal det nye tidspunktet for anbodsrunden skal fastsetjast på styremøte i desember.

  Samstundes har Helse Møre og Romsdal fått prosjektdirektør i Nye veier AS, Johan Arnt Vatnan (bildet) inn i prosjektstyret for det nye sjukehuset. Vatnan var prosjektdirektør for Tønsbergsjukehuset og leia utbygginga av St.Olavs hospital i Trondheim. - Dette er eit av fleire grep for å sikre at sjukehuset blir realisert i tråd med vedtaka, seier administrerande direktør Espen Remme

  Styreleder for Atb, Johan Arnt Vatnan
  Foto: Stein Roar Leite / NRK
 • Lønn skaper dårlig resultat

  Helse Møre og Romsdal har hittil i år et resultat som er 26 mill. kr dårligere enn revidert resultatmål. Avviket skyldes i hovedsak høyere lønnskostnader enn planlagt. Dette kommer fram i sakspapirene til neste styremøte i Helse Midt-Norge som er onsdag 18. oktober. Der står det også at Helse Midt-Norge følger særskilt opp Helse Møre og Romsdal sitt arbeid knyttet til resultatforbedring.

  Styremøte Helse Møre og Romsdal
  Foto: Terje Reite / NRK
Psykiatribehandlinga i Norge med asyl og lukkede anstalter har gradvis gått over i historien. På Oppdøl sjukehus i Molde rives nå alle de gamle sjukehusbyggene for å gi plass til et nytt sjukehus. Oppdøl sindssykehus fra 1913 etterlater seg sterke kontraster med mange triste skjebner, men er også et sted der pasienter fikk god hjelp og kom seg videre i livet.