Helse Møre og Romsdal
Foto: Remi Sagen

Helse Møre og Romsdal

Oppsummert

Helse Møre og Romsdal har ansvaret for den offentlege spesialist-helsetenesta i Møre og Romsdal. Hovudoppgåvene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

 • Strengare restriksjonar

  Helse Møre og Romsdal opplyser at dei vil innføre strengare restriksjonar for besøkande som har vore på reise i utlandet dei siste ti dagane. Dette gjeld også dei som har vore på reise til land som er i grøn sone. – Som hovudregel vil alle som har vore i utlandet ikkje få tilgang til å besøke pasientar, med mindre det er særskilde behov, opplyser helseføretaket.

 • Testar stadig fleire

  Fleire stadar i landet kan ein no sjå smitteoppblomstringar frå folk som er smitta av koronaviruset. Helse Møre og Romsdal seier dei er godt førebudd på at nye smittetilfelle også kan komme hit til fylket. Administrerande direktør i helseføretaket, Øyvind Bakke, seier dei testar folk hyppigare no, for å oppdage eventuelt ny smitte. – Vi er på eit kritisk punkt der mange kjem heim frå ferie og folk reiser rundt. Vi har god kapasitet på testinga og testa rundt 500 kvar dag førre veke. Det er betydeleg meir enn veka før, seier Bakke.

  Øyvind Bakke
  Foto: Helse Møre og Romsdal
 • Meiner rekrutteringa kjem seint

  Bunadsgeriljaen meiner rekrutteringa av gynekologar kjem for seint. Leiar Anja Solvik er dessutan i tvil om det blir lettare å få fleire gynekologar når fødeavdelingane i Kristiansund og Molde frå hausten skal alternere om å ha ope. Men Bunadsgeriljaen rosar føretaksdirektøren for arbeidet med å få fleire jordmødre til Molde.

  Bunadsgerilja mot nedlegging av fødeavdelinga
  Foto: Malin Kjellstadli Korsnes
 • – Ikkje bra med stengt fødeavdeling

  Ordførar Kjell Neergaard i Kristiansund seier det ikkje er bra at fødeavdelingane i Kristiansund og Molde må veksle på å vere stengde og ha ope kvar fjortande dag frå i haust. Årsaka er mangel på gynekologar og jordmødre. Neergaard rosar likevel direktør Øyvind Bakke i helseføretaket for å ta skikkelig tak i den svake rekrutteringa.

  Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal og ordførar i Kristiansund, Kjell Neergaard.
  Foto: Eirik Haukenes / NRK
 • Digital pasientdagbok ei god hjelp

  Volda Sjukehus har fått gode tilbakemeldingar etter at dei innførte digital pasientdagbok under koronapandemien. Tiltaket er meint for intensivpasientar som ikkje vil hugse heile opphaldet sitt og pårøyrande som ikkje kunne vere til stades. Assisterande seksjonsleiar for intensivavdelinga, Siv Osdal, seier sjukehuset vil vidareføre tiltaket.

  Volda sjukehus
  Foto: Marius André Stenberg / NRK
Smitteverntiltaka blir nedjustert litt etter litt. Frå andre juni lettar Helse Møre og Romsdal på reglane for kven som kan vere til stades før, under og etter fødsel. Det er gode nyheiter for dei som ventar barn.
Kommunelegane er svært sentrale i beredskapen ved koronasmitte.
Men i Surnadal har dei stått utan kommunelege i fem år.
Trass i fleire forsøk, har kommunen ikkje klart å finnen nokon til å gå inn i den løvpålagde stillinga.
shots innover Storfjorden sett fra Stranda, arkvi fra Geiranger og rasferga i januar, skred går i Geiranger, shots fra Flydalsjuvet over Geiranger i høstvær, bilder fra møte på rådhuset, folk snakker, ordføreren, sol over fjella