«Bunadsgeriljaen» på Nordmøre

Oppsummert

«Bunadsgeriljaen» vart oppretta i forbindelse med nedlegginga av fødeavdelinga i Kristiansund.

Leiar i Bunadsgeriljaen, Anja Solvik, tok ordet under styremøtet i Helse Møre og Romsdal i dag.
Anja Cecilie Solvik ble intervjuet i demonstrasjonstoget.