Hopp til innhold

Regjeringen vil sikre fødeavdeling i Kristiansund: – Dette ser jeg på som en seier

Arbeiderpartiet og Senterpartiet slår fast at de vil sikre fødeavdeling i Kristiansund. – Nå kan man senke skuldrene og slippe jubelen løs, sier lederen i Bunadsgeriljaen.

Anja Solvik reagerer på regjeringsplattformen og løfte om fødeavdeling i Kristiansund.

SE VIDEO: Slik reagerer Anja Cecilie Solvik i Bunadsgeriljaen når hun får se regjeringsplattformen.

Det er jubel i Kristiansund etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i dag har lagt frem den nye regjeringen sin politikk.

I Hurdalsplattformen slår de to partiene fast at de vil sikre et trygt føde- og barsletilbud på Nordmøre og i Romsdal, og fødeavdeling i Kristiansund.

For å lykkes med dette vil regjeringen ha en tiltakspakke som skal sørge for en forsvarlig og stabil bemanning i Møre og Romsdal.

I tillegg skal det også gjennomføres en medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025. Da skal det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal, på Hjelset, etter planen stå ferdig.

Regjeringa skal også utrede endringer i styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen som har fått mye kritikk, særlig ved nedleggelse av sykehustilbud.

Kristiansund sjukehus

Sykehuset i Kristiansund.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Gir bunaden pause

Anja Cecilie Solvik i Bunadsgeriljaen sier at de i dag er veldig glade og fornøyde.

– Vi ser at Senterpartiet har holdt sitt valgløfte.

Bunadsgeriljaen

Anja Cecilie Solvik i Bunadsgeriljaen har lenge kjempet for fødeavdelinga i Kristiansund.

Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Hun mener dette betyr at fødeavdelingen i Kristiansund vil bestå.

– Dette ser jeg på som en seier, og jeg håper folket på Nordmøre gjør det samme. At man nå kan senke skuldrene og slippe jubelen løs, det har vi lov til nå.

Hun ser at det alltid vil være en hake at det har vært utfordrende å rekruttere fagfolk til regionen, men mener likevel at hvis det er politisk vilje til å sikre gode betingelser, mener hun dette er noe de må klare i Kristiansund også.

– I dag skal jeg ta av meg bunaden, ikke for godt, men i hvert fall for ei stund, sier Solvik.

– En gledens dag

Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, ser på nyheten som et sjumilssteg i riktig retning.

– Det viktigste nå er å sikre at fødeavdelingen blir gjenåpnet nå på slutten av året. Så er jeg også veldig glad for at regjeringen nå har sagt at de skal sette av en tiltakspakke med ressurser for å sikre stabil, forutsigbar og forsvarlig bemanning fremover i tid.

– For meg er dette en gledens dag, sier Neergaard.

Hanne Berit Brekken, Ingrid Ovidie Rangønes og Kjell Neergaard

Kjell Neergaard sammen med ordførerne i Aure og Averøy, og med bunadsgeriljaen i bakgrunnen. Tatt ved en tidligere anledning.

Foto: Hans-Olav Landsverk

Stor strid rundt fødetilbud

I Nordmøre og Romsdal har kampen om fødetilbudet rast i flere år, og det tok seg opp da det ble bestemt at det nye fellessykehuset skulle bygges på Hjelset, utenfor Molde.

Både i Molde og Kristiansund ønsker de å beholde fødeavdelingene sine, men mangel på jordmødre og gynekologer har gjort dette vanskelig.

14. mai i fjor gjorde Stortinget et vedtak om at fødeavdelingen i Kristiansund ikke skulle legges ned før det nye akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal står innflyttingsklart. Etter planen skal sykehuset stå ferdig våren 2025.

Men i februar ble avdelingen likevel stengt på grunn av mangel på fagfolk. Nå skal disse etter planen være på plass fra desember av.

Video Kristiansund går inn for eitt sjukehus

Det har i mange år vært et stort engasjement i Kristiansund for å bevare sjukehuset med akuttberedskap og fødeavdeling.

Foto: NRK

Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, er nå optimist.

– Det som står i teksten er at det skal foretas en medisinskforsvarlig vurdering av hvordan et godt fødetilbud skal videreføres etter 2025 , sier Neergaard.

Da har vi de fire årene på oss til å sørge for at vi har nok ressurser og stabil og forsvarlig bemanning, og det skal settes av midler til å gjøre den jobben. Så jeg er veldig positiv til at vi også skal ha et fødetilbud her i byen etter 2025.

– Negativt med fødeavdeling i Kristiansund etter 2025

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl, er glad for at plattformen til de nye regjeringspartiene slår fast at det nye fellessykehuset på Hjelset skal bygges som planlagt. Han mener det er litt utydelig det som står i regjeringsplattformen om hva som vil skje med fødeavdelingen i Kristiansund etter det nye fellessjukehuset står klart.

– Vi får se hvordan dette skal tolkes videre, men jeg opplever det som litt utydelig hva som skal skje etter 2025, sier Dahl.

Ordfører Torgeir Dahl

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl, mener det beste for alle fødende er at tilbudet samles på Hjelset etter at fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal er ferdig.

Foto: Roar Strøm / NRK

Han mener det vil være negativt med to fødeavdelinger såpass nærme hverandre.

– Det vil sannsynligvis bety et svakere, og mindre robust fødetilbud, både for Kristiansund- og Molderegionen. Så jeg håper det ikke blir utfallet av dette her, sier Dahl som mener det beste for alle fødende er at tilbudet samles på Hjelset etter at sykehuset er ferdig.

I plattformen til den nye regjeringen står det også at en videreføring av fødetilbudet ikke skal forringe kvaliteten i helsetilbudet i regionen for øvrig.

Helse Møre og Romsdal sier at det ikke er naturlig for dem å kommentere saken i dag.