Retten: – Smidighet kunne dempet sykehusstriden

Splittelsen i Møre og Romsdal kunne vært unngått med en smidigere behandling av tidligere direktør Astrid Eidsvik.

Nytt sjukehus Molde

Plasseringen ville neppe blitt endren, men splittelsen hadde kanskje vært mindre, mener Frostating Lagmannsrett.

Foto: Helse Møre og Romsdal

Det går frem av domspapirene fra Frostating lagmannsrett i behandlingen av ankesaken mellom Kristiansund kommune og Helse Midt-Norge.

Retten skriver at Helse Midt-Norge med en mer smidig framgangsmåte kunne ha bidratt til at Eidsvik ikke hadde trukket seg, og kanskje også at sykehusstriden ikke hadde skapt slik splittelse i Møre og Romsdal.

På bakgrunn av helseminister Bent Høies klare vitneuttalelse er det likevel ikke sannsynlig at resultatet med tanke på tomtevalg ville blitt et annet, står det i dommen.

Astrid Eidsvik ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke tidligere styreleder i Helse Midt-Norge, Marte Styve Holte, eller styreleder i Helse Midt-Norge Ola Strand.