Høie avviste partiskhet i sykehussaken

Helseminister Bent Høie avviste at han har signalisert holdninger i sykehussaken i strid med regelverket.

Bent Høie videokonferanse

Bent Høie deltok i rettsforhandlingene via videokonferanse.

Foto: Terje Reite / NRK

Under åpningen av rettssaken ble helseminister Bent Høie konfrontert med engasjementet Høie hadde for nytt sykehus i Molde. Kristiansund kommunes advokat Kjetil Wedervang Mathiesen viste blant annet til at Høie deltok i fakkeltog for Molde-sykehuset i 2011.

Høie understreket at situasjonen i 2011 var fundamentalt forskjellig fra situasjonen under valgkampen i 2013. I 2011 skulle Molde og Kristiansund ha hver sine sykehus. I 2013 var vedtaket om ett felles sykehus gjort.

I 2013 var jeg tydelig på at jeg var lojal til vedtaket om at det skulle bygges et felles sykehus på aksen mellom de to byene, sa Høie.

Inntrøndelag Tingrett, Steinkjer

Kristiansund kommunes advokat Kjetil Wedervang Maathisen spurte helseminister Høie om det ikke ville være naturlig at en settestatsråd tok over behandlingen av saken om nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal.

Nei, det er jeg ikke enig i. Vår oppgave er å være politikere, og da skal man ha meninger. Man blir ikke inhabil av den grunn. I vårt demokrati kan man heldigvis ha meninger, sa Høie.

I mars 2014 hadde Høie en samtale med daværende styreleder i Helse Midt-Norge, Marthe Styve Holte. Møtet kom i stand i forbindelse med et felles styremøte for helseregionene.

– Styve Holte ville vite om jeg hadde synspunkter i saken. Jeg sa da at jeg ikke hadde det, sa Høie.

Den 26. august 2014 ringte Høie til Styve Holte for å bli orientert om prosessen.

På det tidspunktet gav jeg uttrykk for at min vurdering så langt var at hensynet til rekruttering tilsa Hjelset, om tomtene var likestilte ellers. Men jeg sa at dette var en foreløpig vurdering.

Under rettsforhandlingene avviste Høye at han hadde til hensikt å påvirke Styve Holte i retning av Hjelset.

Nei. Da kunne jeg ha gitt uttrykk for et direkte standpunkt. Jeg ville ha informasjon om hva som var status. Men det ville ikke ha vært noe i veien for om jeg gav uttrykk for min mening. Men skulle jeg ha instruert henne, måtte dette skje gjennom et foretaksmøte, sa Høie.

Høye la også til at Styve Holter selv har sagt at hun ikke oppfattet dette som en instruks.

Kristiansunds advokat, Kjetil Wedervang Mathiesen var opptatt av om Høies involvering av omgivelsene kunne oppfattes som om han opptrådte partisk i sykehussaken. Høie avviste at han er inhabil.

-Jeg er habil i denne saken. Det er ikke noen forhold som gjør at jeg har noen interesser i saken. Det er en del av mitt arbeid å ha meninger.

. Høie ble også konfrontert med innhold i en e-post som skulle indikere at han hadde tatt stilling til fordel for Hjelset. I en e-post fra styreleder Stein Kinserdal gikk det frem at Kinserdal hadde hatt et tilfeldig møte med Høie. Uten at Høie sa det eksplisitt lot han det skinne gjennom at Hjelset var det beste alternativet, het det i e-posten.

Jeg er ikke enig i denne fremstillingen. Når folk snakker til meg har jeg en tendens til å nikke og lytte aktivt. Kinserdal har selv sagt i ettertid at han overtolket nikket. Senere på dagen fikk jeg vite at Eidsvik hadde trukket seg. Eneste grunnen Eidsvik kunne ha gått for Hjelset var om hun hadde fått en instruks fra meg. Det fikk hun ikke.

Bent Høie avviste også at han på noe tidspunkt sendte signaler til styreleder Ola Strand på samme tema.

Jeg har ikke gitt uttrykk overfor styrelederen om hva som var min preferanse. Jeg fikk en orientering fra Strand da han hospiterte hos Helse og omsorgsdepartementet. Men jeg gav ikke uttrykk for min mening.

Høie gjentok at det var rekrutteringsomsyn som var bakgrunnen for at han endte opp med et ja til Hjelset. Høie hadde fulgt saken over lang tid. Han var blant annet på befaring i februar 2014. Underveis hadde han full tilgang på dokumentene i saken.

Vi vet at det tar lang tid fra vedtak fattes til sykehus står ferdig. Det ville være sårbart dersom det største fagmiljøet ville begynne å søke seg bort. Dette er nøkkelkompetanse som er attraktiv i andre deler av landet. Da handler det ikke bare om størrelsen på staben. Det gjelder også sammensetningen av kompetansen.

Kristiansund kommunes advokat tok da frem en rapport fra SINTEF som konkluderte med at det ikke ville oppstå rekrutteringsproblemer. Et nytt sykehus fungerer rekrutterende i seg selv, ifølge advokatens referanse til rapporten. Høie kunne verken bekrefte eller avkrefte i dag om han kjente til denne rapporten da han tok sitt standpunkt.