Valresultat 2019

Selvstendighetspartiet
Kommuneval

Denne lista finst berre iOslo

Partioppslutning

0,2 %
573 røyster
25,4 %
92833 røyster
20,0 %
73122 røyster
15,3 %
55772 røyster
9,1 %
33258 røyster
7,2 %
26302 røyster
5,8 %
21346 røyster
5,8 %
21110 røyster
5,3 %
19272 røyster
2,2 %
7980 røyster
1,7 %
6346 røyster
0,6 %
2219 røyster
0,3 %
968 røyster
0,2 %
849 røyster
0,2 %
812 røyster
0,2 %
693 røyster
0,2 %
611 røyster
0,2 %
579 røyster
0,1 %
398 røyster
0,1 %
265 røyster

Kva meiner Selvstendighetspartiet?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Selvstendighetspartiet er heilt ueinig i at:

Det rødgrønnebyrådet gjør en god jobb og må få fort­sette.

Selvstendighetspartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­tenboliger i Oslo må avvikles.

Selvstendighetspartiet er heilt ueinig i at:

Opptak til videre­gå­endeskole må bestem­mes av mer enn elevenes karak­te­rer.

Selvstendighetspartiet er heilt einig i at:

Oslo­sko­len bør satse mer på lesing,skriving og regning, om nød­ven­dig på bekost­ning av andre fag.

Selvstendighetspartiet er heilt ueinig i at:

Det er feil prio­ri­te­ring å gi gratisakti­vi­tets­skole til familier som har råd til å betale.

Selvstendighetspartiet er heilt einig i at:

Det er riktig å fjerne par­ke­rings­plas­ser for å få plass til nye syk­kel­veier og begrensebil­bru­ken i Oslo.

Selvstendighetspartiet er heilt einig i at:

Det må bli mindrebom­pen­ger i Oslo, selv om det rammer plan­lagte vei- og kol­lek­tiv­pro­sjek­ter.

Selvstendighetspartiet er heilt einig i at:

Vi trenger en full utred­ning av om Ullevål sykehus skal bygges ut i stedet for å legges ned.

Selvstendighetspartiet er heilt einig i at:

Oslo bør si nei til flere flykt­nin­ger.

Selvstendighetspartiet er heilt einig i at:

Poli­ti­kerne bør vurdere om den nye T-banen mellom Major­stuen og Tøyen bør gå lenger nord, nærmere Ring 2.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti