Valresultat 2019

Viken

Nittedal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

25,4 %
3060 røyster
25,1 %
3019 røyster
11,8 %
1417 røyster
10,6 %
1273 røyster
8,3 %
1003 røyster
6,4 %
772 røyster
5,4 %
652 røyster
3,8 %
462 røyster
2,5 %
302 røyster
0,5 %
66 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 29 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Høgre.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Nittedal kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt einig i at:

Nittedal bør ikke regne barne­trygd som inntekt.

Høgre er heilt einig i at:

Dagens poli­tiske ledelse må ta ansvar for bud­sjett­sprek­ken i avløps­pro­sjek­tet.

Høgre er heilt ueinig i at:

Kommunen bør stå for frem­ti­dig barne­hage­ut­byg­gin­ger.

Høgre er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Nittedal bør avvikles på sikt.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kommunen bør stå for frem­ti­dig barne­hage­ut­byg­gin­ger.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Nittedal bør avvikles på sikt.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Nittedal bør bosette færre flykt­nin­ger.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Nittedal vokser for fort.

Visste du at ...

Det er  18 296 røysteføre i Nittedal.
67 %har røysta
Av alle 12 147 røyster i Nittedal var 2 706 røyster, altså
22 %førehandsrøyster
Av alle 12 147 røyster i Nittedal var
121blanke røyster
I Nittedal stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Nittedal
Fylkestingsval