Valresultat 2019

Viken

Lillestrøm
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Skedsmo, Fet og Sørum blir slegne saman og blir til Lillestrøm 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

29,9 %
11787 røyster
19,6 %
7720 røyster
11,9 %
4700 røyster
10,7 %
4198 røyster
6,4 %
2520 røyster
5,1 %
1991 røyster
5,0 %
1957 røyster
2,9 %
1136 røyster
2,6 %
1020 røyster
2,4 %
944 røyster
1,7 %
675 røyster
0,8 %
323 røyster
0,6 %
256 røyster
0,5 %
184 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 55 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Miljøpartiet Dei Grøne.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Lillestrøm kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bli lov å selge kebab og annen gatemat i Lille­strøm by etter klokken 02:00.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kom­mer­si­elle sel­ska­per bør ikke få mulighet til å kon­kur­rere om å få drive eldre­om­sorg.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­ten må avskaf­fes.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

I Lille­strøm by må for­hol­dene legges bedre til rette for bil­kjø­ring.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Lille­strøm bør ta imot så mange flykt­nin­ger (minst) som staten ber om.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Matjord må ikke brukes til utbyg­ging av boliger eller bedrif­ter i Lille­strøm.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kom­mer­si­elle sel­ska­per bør ikke få mulighet til å kon­kur­rere om å få drive eldre­om­sorg.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Folk på Sørum­sand må få beholde lege­vakta.

Visste du at ...

Det er  65 984 røysteføre i Lillestrøm.
61 %har røysta
Av alle 39 753 røyster i Lillestrøm var 10 818 røyster, altså
27 %førehandsrøyster
Av alle 39 753 røyster i Lillestrøm var
342blanke røyster
I Lillestrøm stilte
14lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Lillestrøm
Fylkestingsval