Valresultat 2019

Feministisk Initiativ
Kommuneval

Denne lista finst berre iOslo

Partioppslutning

0,2 %
579 røyster
25,4 %
92833 røyster
20,0 %
73122 røyster
15,3 %
55772 røyster
9,1 %
33258 røyster
7,2 %
26302 røyster
5,8 %
21346 røyster
5,8 %
21110 røyster
5,3 %
19272 røyster
2,2 %
7980 røyster
1,7 %
6346 røyster
0,6 %
2219 røyster
0,3 %
968 røyster
0,2 %
849 røyster
0,2 %
812 røyster
0,2 %
693 røyster
0,2 %
611 røyster
0,2 %
573 røyster
0,1 %
398 røyster
0,1 %
265 røyster

Kva meiner Feministisk Initiativ?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Feministisk Initiativ er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­tenboliger i Oslo må avvikles.

Feministisk Initiativ er heilt ueinig i at:

Det er feil prio­ri­te­ring å gi gratisakti­vi­tets­skole til familier som har råd til å betale.

Feministisk Initiativ er heilt einig i at:

Det er riktig å fjerne par­ke­rings­plas­ser for å få plass til nye syk­kel­veier og begrensebil­bru­ken i Oslo.

Feministisk Initiativ er heilt ueinig i at:

Det må bli mindrebom­pen­ger i Oslo, selv om det rammer plan­lagte vei- og kol­lek­tiv­pro­sjek­ter.

Feministisk Initiativ er heilt einig i at:

Det bør bygges høyere og tettere ved kol­lek­tiv­knute­punk­ter, også i en del typiske små­hus­om­rå­der.

Feministisk Initiativ er heilt einig i at:

Vi trenger en full utred­ning av om Ullevål sykehus skal bygges ut i stedet for å legges ned.

Feministisk Initiativ er heilt ueinig i at:

Oslo bør si nei til flere flykt­nin­ger.

Feministisk Initiativ er heilt einig i at:

Poli­ti­kerne bør vurdere om den nye T-banen mellom Major­stuen og Tøyen bør gå lenger nord, nærmere Ring 2.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti