Valgresultat 2019

Norge

Oslo
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

25,4 %
92833 stemmer
20,0 %
73122 stemmer
15,3 %
55772 stemmer
9,1 %
33258 stemmer
7,2 %
26302 stemmer
5,8 %
21346 stemmer
5,8 %
21110 stemmer
5,3 %
19272 stemmer
2,2 %
7980 stemmer
1,7 %
6346 stemmer
0,6 %
2219 stemmer
0,3 %
968 stemmer
0,2 %
849 stemmer
0,2 %
812 stemmer
0,2 %
693 stemmer
0,2 %
611 stemmer
0,2 %
579 stemmer
0,2 %
573 stemmer
0,1 %
398 stemmer
0,1 %
265 stemmer
0,0 %
159 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 59 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Beholder de flertallet?

Får de til sammen over halvparten av plassene i kommunestyret?

Ja, de beholder flertallet
Årets valg31 av 59 plasser
Forrige valg31 av 59 plasser
Samarbeid mellom:
  • AP
  • MDG
  • SV
  • R

Saker i kommunestyret trenger flertall for å bli vedtatt. Derfor må partier samarbeide. I dag samarbeider AP, MDG, SV og R.

Plassen det var tøffest kamp om

Høyre var veldig nær å vinne et mandat fra Venstre.

Hva mener partiene?

Høyre har fått flest stemmer i Oslo kommune. Miljøpartiet De Grønne har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Høyre er helt uenig i at:

Det rødgrønnebyrådet gjør en god jobb og må få fort­sette.

Høyre er helt enig i at:

Eien­doms­skat­tenboliger i Oslo må avvikles.

Høyre er helt uenig i at:

Opptak til videre­gå­endeskole må bestem­mes av mer enn elevenes karak­te­rer.

Høyre er helt enig i at:

Det er feil prio­ri­te­ring å gi gratisakti­vi­tets­skole til familier som har råd til å betale.

Høyre er helt uenig i at:

Oslo kommune må bidra med mer penger for å gjøre det bil­li­gere å skaffe bolig.

Høyre er helt uenig i at:

Oslo bør si nei til flere flykt­nin­ger.

Høyre er helt enig i at:

Poli­ti­kerne bør vurdere om den nye T-banen mellom Major­stuen og Tøyen bør gå lenger nord, nærmere Ring 2.

Miljøpartiet De Grønne er helt enig i at:

Det rødgrønnebyrådet gjør en god jobb og må få fort­sette.

Miljøpartiet De Grønne er helt uenig i at:

Eien­doms­skat­tenboliger i Oslo må avvikles.

Miljøpartiet De Grønne er helt uenig i at:

Opptak til videre­gå­endeskole må bestem­mes av mer enn elevenes karak­te­rer.

Miljøpartiet De Grønne er helt enig i at:

Det er riktig å fjerne par­ke­rings­plas­ser for å få plass til nye syk­kel­veier og begrensebil­bru­ken i Oslo.

Miljøpartiet De Grønne er helt uenig i at:

Det må bli mindrebom­pen­ger i Oslo, selv om det rammer plan­lagte vei- og kol­lek­tiv­pro­sjek­ter.

Miljøpartiet De Grønne er helt enig i at:

Oslo kommune må bidra med mer penger for å gjøre det bil­li­gere å skaffe bolig.

Miljøpartiet De Grønne er helt enig i at:

Vi trenger en full utred­ning av om Ullevål sykehus skal bygges ut i stedet for å legges ned.

Miljøpartiet De Grønne er helt uenig i at:

Oslo bør si nei til flere flykt­nin­ger.

Miljøpartiet De Grønne er helt uenig i at:

Poli­ti­kerne bør vurdere om den nye T-banen mellom Major­stuen og Tøyen bør gå lenger nord, nærmere Ring 2.

Visste du at ...

Det er  545 506 stemmeberettigede i Oslo.
68 %har stemt
Av alle 367 389 stemmer i Oslo var 156 012 forhåndsstemmer, altså
42 %forhåndsstemmer
Av alle 367 389 stemmer i Oslo var
1 922blanke stemmer
I Oslo stilte
21lister til valg

Se resultat for bydelene

Se resultat for nabokommunene

Ikke resultater fra bydelsvalget

Bydelsvalget arrangeres av Oslo kommune, som vil publisere resultatene på sine nettsider. Resultatene her er fra kommunevalget.