Valresultat 2019

Viken

Lørenskog
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

33,6 %
6283 røyster
25,7 %
4805 røyster
10,5 %
1970 røyster
7,4 %
1377 røyster
6,3 %
1184 røyster
6,3 %
1170 røyster
4,2 %
791 røyster
3,7 %
685 røyster
2,2 %
409 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 47 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Lørenskog kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Den kom­mu­nale eien­doms­skat­ten (som nærings­li­vet betaler) bør avskaf­fes i Løren­skog.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Løren­skog bør ikke regne barne­trygd som inntekt.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Løren­skog vokser for fort.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Den kom­mu­nale eien­doms­skat­ten (som nærings­li­vet betaler) bør avskaf­fes i Løren­skog.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør bygges lavere i Løren­skog.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Løren­skog bør ikke regne barne­trygd som inntekt.

Visste du at ...

Det er  31 616 røysteføre i Lørenskog.
60 %har røysta
Av alle 18 941 røyster i Lørenskog var 5 475 røyster, altså
29 %førehandsrøyster
Av alle 18 941 røyster i Lørenskog var
267blanke røyster
I Lørenskog stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Lørenskog
Fylkestingsval