Valresultat 2019

Viken

Lunner
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

37,2 %
1718 røyster
22,2 %
1025 røyster
15,1 %
699 røyster
8,3 %
383 røyster
5,3 %
244 røyster
4,8 %
221 røyster
4,5 %
208 røyster
2,7 %
123 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Venstre var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Lunner kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­ten i Lunner må fjernes.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Alle kom­mu­nalt eide barne­ha­ger i Lunner bør kon­kur­ranse­ut­set­tes.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det var dumt å la en stif­telse overta kom­mu­nens sosial­bo­li­ger.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det er ikke sikkert at dagens skole­struk­tur i Lunner er den beste.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Alle kom­mu­nalt eide barne­ha­ger i Lunner bør kon­kur­ranse­ut­set­tes.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Flisfyrt for­bren­nings­an­legg i sentrum av Harestua må skrin­leg­ges.

Visste du at ...

Det er  7 135 røysteføre i Lunner.
66 %har røysta
Av alle 4 708 røyster i Lunner var 1 058 røyster, altså
22 %førehandsrøyster
Av alle 4 708 røyster i Lunner var
87blanke røyster
I Lunner stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Lunner
Fylkestingsval