Valresultat 2019

Viken

Enebakk
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,4 %
1427 røyster
22,7 %
1182 røyster
22,1 %
1148 røyster
13,4 %
696 røyster
4,6 %
239 røyster
2,8 %
147 røyster
2,5 %
131 røyster
2,4 %
126 røyster
2,1 %
108 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var veldig nær å vinne eit mandat frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Enebakk kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Enebakk bør si nei til flere flykt­nin­ger.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Enebakk bør støtteplanene for etab­le­ring av nasjo­nal­park i Østmarka.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skattboliger kan bli nød­ven­dig i Enebakk.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

For å finne plass til nye boliger må det inn­imel­lom brukes matjord.

Visste du at ...

Det er  8 432 røysteføre i Enebakk.
63 %har røysta
Av alle 5 257 røyster i Enebakk var 1 071 røyster, altså
20 %førehandsrøyster
Av alle 5 257 røyster i Enebakk var
53blanke røyster
I Enebakk stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Enebakk
Fylkestingsval