Valresultat 2019

Trondheim

Sjetne
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

34,5 %
568 røyster
20,1 %
331 røyster
8,1 %
134 røyster
7,1 %
117 røyster
6,9 %
114 røyster
6,4 %
105 røyster
5,3 %
87 røyster
4,7 %
78 røyster
3,5 %
58 røyster
1,6 %
26 røyster
0,9 %
14 røyster
0,6 %
10 røyster
0,1 %
2 røyster
0,1 %
1 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  3 656 røysteføre i Sjetne.
65 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Sjetne
Fylkestingsval