Valresultat 2019

Trondheim

Trolla
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

20,1 %
49 røyster
17,6 %
43 røyster
12,3 %
30 røyster
11,1 %
27 røyster
9,4 %
23 røyster
7,4 %
18 røyster
7,4 %
18 røyster
7,0 %
17 røyster
2,9 %
7 røyster
2,0 %
5 røyster
1,6 %
4 røyster
0,4 %
1 røyster
0,4 %
1 røyster
0,4 %
1 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  495 røysteføre i Trolla.
66 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Trolla
Fylkestingsval